Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
320-BS1-2BRO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy w sobie treści zoologiczne i botaniczne. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt na przykładzie człowieka. Student zapozna się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację. Omówione zostaną także procesy rozwojowe zachodzące w cyklu życiowym roślin - w fazie wegetatywnej i generatywnej, z naciskiem na rośliny kwiatowe. Przybliżone zostaną podstawy genetycznej kontroli tworzenia struktur roślinnych i procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie na przykładzie roślin modelowych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student na wykładzie poznaje teoretyczne zasady funkcjonowania ekosystemów wodnych, egzemplifikacje teorii biologicznych na przykładzie organizmów i ekosystemów wodnych. Student poznaje i rozumie uwarunkowania siedliskowe cykli obiegu energii i materii w tych ekosystemach oraz konsekwencje przyrodnicze wszelkich naturalnych i antropogenicznych zmian. Potrafi identyfikować podstawowe czynniki regulujące funkcjonowanie ekosystemów jeziornych i rzecznych oraz wskazywać zakres działań na rzecz utrzymania bioróżnorodności. Na zajęciach laboratoryjnych i terenowych poznaje praktycznie techniki rozpoznawania organizmów oraz cech siedliska wodnego i stosowanych metod analitycznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2EKOII brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Strona przedmiotu
320-BS1-2FZR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii roślin. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe procesy fizjologiczne komórek roślinnych, ich regulację oraz przystosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. W trakcie zajęć przedstawione będą aktualne kierunki badań oraz nowoczesne techniki badawcze stosowane w fizjologii roślin.

Strona przedmiotu
320-BS1-2JOBIV brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2MEW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z przebiegiem ewolucji Homo sapiens i przekonują się, że gatunek ten podlega takim samym prawom ewolucji, jak wszystkie inne organizmy.

Strona przedmiotu
320-BS1-2PBT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne, bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2PKR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2PZA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni. Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, laboratoriach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów na kierunku Biologia I stopnia w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych/120 godz. dydaktycznych/90 godz. zegarowych)

Strona przedmiotu
320-BS1-2TMI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej mikroskopii i zapoznanie studentów z różnymi technikami obserwacji mikroskopowych. Przygotowanie studentów do wykorzystania zaawansowanych technik mikroskopowych w badaniach biologicznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2WBS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)