Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok I st. Biologia - semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok I st. Biologia - semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-BS1-1BCH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biochemia ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BOT2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu botaniki roślin nasiennych. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje budowę morfologiczną roślin nasiennych, ich formy ekologiczne oraz podstawowe procesy związane z rozmnażaniem. Student zapoznaje się z przeglądem systematycznym i charakterystyką różnych grup roślin nasiennych oraz z problemami związanymi z ich zagrożeniami i ochroną.

Strona przedmiotu
320-BS1-1HIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu histologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę tkanek zwierzęcych w powiązaniu z ich właściwościami. Analiza tkankowej struktury wybranych narządów pozwala na powiązanie strukturalno-funkcjonalne analizowanych tkanek. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami histologicznymi, samodzielną pracę z mikroskopem i praktyczną analizę struktur tkankowych i narządowych.Wykłady poprzedzające ćwiczenia związane są z nimi tematycznie i stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.

Strona przedmiotu
320-BS1-1JOBII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1MIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii i interakcji ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Strona przedmiotu
320-BS1-1WFII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1ZOB2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona różnorodność zwierząt bezkręgowych w ich naturalnych środowiskach. Student pozna faunę

charakterystyczną dla różnych środowisk, cechy charakterystyczne i zależności biologiczne spotkanych zwierząt oraz zapozna się z

metodami badań terenowych zwierząt bezkręgowych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1ZOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)