Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok I st. Biologia - semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok I st. Biologia - semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
320-BS1-1EDU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów rozumienia związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań (przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych). Scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyzwania środowiskowe oraz rolę człowieka w powstawaniu zagrożeń wraz ze sposobami ich przeciwdziałania. Podczas realizacji przedmiotu student pozna cele i zadania nieformalnej edukacji środowiskowej, zapozna się z działalnością instytucji i organizacji zajmujących się edukacją środowiskową, pogłębi rozumienie idei zrównoważonego rozwoju oraz wynikające z tej idei style życia. Student będzie nabywał umiejętność planowania działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku wśród różnych grup wiekowych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1FEB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje fizyczne i biofizyczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Ponadto dowiaduje się jak prawa fizyki wpływają na układy biologiczne i w jaki sposób procesy biologiczne i organizmy żywe są od nich uzależnione. Student zapoznaje się z również z podstawami działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1JOBII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie wprowadzenie w terminologię stosowaną w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-BS1-1MYK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów. Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych

Zajęcia terenowe obejmują rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących oraz określanie przynależności do grup ekologicznych grzybów. Rozpoznawanie porostów w terenie.

Strona przedmiotu
320-BS1-1RSR2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu botaniki roślin nasiennych. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje budowę morfologiczną roślin nasiennych, ich formy ekologiczne oraz podstawowe procesy związane z rozmnażaniem. Student zapoznaje się z przeglądem systematycznym i charakterystyką różnych grup w obrębie roślin nasiennych oraz z problemami związanymi z ich zagrożeniami i ochroną.

Strona przedmiotu
320-BS1-1RSZ1II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona różnorodność zwierząt bezkręgowych w ich naturalnych środowiskach. Student pozna faunę charakterystyczną dla różnych środowisk, cechy charakterystyczne i zależności biologiczne spotkanych zwierząt oraz zapozna się z metodami pracy terenowej i taksonomicznej.

Strona przedmiotu
320-BS1-1RSZ2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Strona przedmiotu
320-BS1-1WFII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1ZOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)