Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Biologia morza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Biologia morza
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z głównymi grupami organizmów zamieszkujących różne strefy mórz i oceanów. Główne fomracje ekologiczne. Zależności między organizmami. Transfer energii i materii w pelagicznych sieciach troficznych. Współczesne zagrożenia dla mórz i oceanów.

Skrócony opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Niezwykli mieszkańcy morskiego świata – autorski i subiektywny przegląd

2. Wszechocean - rozmieszczanie mórz i oceanów.

3. Woda morska – skład chemiczny i gradienty pionowe.

4. Plankton (fitoplankton i zooplankton) i główne formacje ekologiczne – podział planktonu.

5. Rafy koralowe i ich mieszkańcy – geograficzne rozmieszczenie raf.

6. Życie w pelagialu: nekton i abisal - przystosowania ryb do życia w pelagialu.

7. Współczesne zagrożenia dla mórz i oceanów.

8. Egzamin.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Niezwykli mieszkańcy morskiego świata – autorski i subiektywny przegląd

2. Wszechocean - rozmieszczanie mórz i oceanów; podział mórz; estuaria i zalewy; dno oceaniczne; strefy klimatyczne oceanu; ruchy wód oceanicznych: prądy, pływy, falowanie, tsunami; rola prądów oceanicznych w rozprzestrzenianiu się organizmów.

3. Woda morska – skład chemiczny i gradienty pionowe (niezwykłe właściwości wody; porównanie składu wody morskiej i słodkiej; zasolenie; gradienty pionowe: światło, temperatura, gęstość, tlen

4. Plankton (fitoplankton i zooplankton) i główne formacje ekologiczne – podział planktonu; producenci pierwotni – fitoplankton; pomiary i rozkład produkcji pierwotnej w oceanach; azot i fosfor; eutrofizacja; pompa biologiczna; zooplankton – przegląd organizmów; łańcuchy i sieci troficzne w pelagialu; odwrócona piramida troficzna; obieg materii i energii – reguła 10%

5. Rafy koralowe i ich mieszkańcy – geograficzne rozmieszczenie raf; główne typy raf koralowych (przybrzeżne, barierowe, atole); koralowce madreporowe (rafotwórcze); koralowce ośmiopromienne; koralowce miękkie; gąbki; szkarłupnie; ślimaki nagoskrzelne; pozostałe mięczaki; ryby raf koralowych; żółwie. Zarośla mangrowe (namorzynowe).

6. Życie w pelagialu: nekton i abisal - przystosowania ryb do życia w pelagialu; ryby chrzęstnoszkieletowe: rekiny i manty; ryby kostnoszkieletowe; ssaki morskie: orki, delfiny, morświny; płetwonogie (uchatki, lwy morskie); morsy; krowy morskie (diugonie i manaty). Ryby głębinowe

7. Współczesne zagrożenia dla mórz i oceanów - mikroplastik, globalne ocieplenie i blaknięcie raf koralowych, ‘martwe strefy’, rybołówstwo

8. Egzamin

Literatura:

Oceanografia biologiczna / Teresa Radziejewska [et al.]. Szczecin : Wydaw. Akademii Rolniczej, 2002.

Morza i wybrzeża : flora, fauna i zagrożenia ekologiczne / Josef Reichholf ; przekł. z niem. Anna Ambroziak.. - Warszawa : "Świat Książki", 1999

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych - KA7_WG1

- wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem - KA7_WG3

Metody i kryteria oceniania:

wykład, dyskusja problemowa.

Zaliczenie w formie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karpowicz
Prowadzący grup: Maciej Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)