Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-BS2-2WM46 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-2WM7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne. Niezwykli mieszkańcy morskiego świata – autorski i subiektywny przegląd

2. Wszechocean - rozmieszczanie mórz i oceanów.

3. Woda morska – skład chemiczny i gradienty pionowe.

4. Plankton (fitoplankton i zooplankton) i główne formacje ekologiczne – podział planktonu.

5. Rafy koralowe i ich mieszkańcy – geograficzne rozmieszczenie raf.

6. Życie w pelagialu: nekton i abisal - przystosowania ryb do życia w pelagialu.

7. Współczesne zagrożenia dla mórz i oceanów.

8. Egzamin.

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie chorób wywoływanych przez patogeny i szkodniki w najważniejszych roślinach uprawnych strefy klimatu umiarkowanego: pszenicy, kukurydzy, ziemniaku i rzepaku a także w roślinach warzywnych, które stanowią istotną podstawę wyżywienia w tej strefie klimatycznej. Tematyka wykładu obejmuje etiologię, mechanizm powstawania, objawy oraz metody przeciwdziałania tym chorobom, które zostały opracowane dzięki możliwościom, jakie daje współczesna nauka związana z szeroko rozumianą fitopatologią.

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM08 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu monograficznego pt. Metody analizy genomów jest przybliżenie metod oraz informacji nt. praktycznych sposobów poznania genomów: tworzenia bibliotek genomowych, rożnych metod sekwencjonowania DNA nowej generacji, składania genomów, sposobów odnajdywania genów (ORF) i innych elementów funkcjonalnych w genomach wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do tego celu. Omówione zostaną również istotne elementy genomiki porównawczej, metody badania metylom-u. Analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania poddany zostanie genom mitochondrialny ssaków. Krótko omówione, wraz z metodami analiz zostaną: transkryptom, proteom i metabolom (tzw. -omy i -omiki).

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM43 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny, omawia szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych (mechanizmy termoregulacji, mechanizmy chroniące przed nadmiernie niską/wysoką temperatura, ograniczenia termiczne, stres, gorączka).

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM09 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia fizyczna przedstawia cechy środowiska abiotycznego.. Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami które doprowadziły do powstania środowiska przyrodniczego Polski Północno-Wschodniej. Zakres nauczania przedmiotu obejmuje charakterystykę budowy geologicznej, rzeźby tereny, pokrywy glebowej, oraz zróżnicowania szaty roślinnej w Polsce Północno-Wschodniej. Odmienność środowiska przedstawiona zostanie w oparciu o analizę warunków klimatycznych i hydrologicznych obszaru. Efektem kształcenia będzie rozumienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego w Północno-Wschodniej Polsce i potencja możliwość wykorzystania gospodarczego obszaru.

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM45 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-2WM40 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie, że człowiek jest częścią przyrody i podlega takim samym prawom i mechanizmom, co każdy inny gatunek (reguła Bergmana, reguła Allena, tworzenie grup społecznych). Student poznaje przyczyny i etapy ewoluowania cech typowo ludzkich, jak dwunożność i mowa, oraz konsekwencje nabycia tych cech. Wykłady mają także na celu wskazanie cech człowieka, które są pozostałością historii ewolucyjnej gatunku.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)