Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne zmiany środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1GZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne zmiany środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznes - sem. letni
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Obserwowane w ostatnich dekadach nasilone, globalne zmiany środowiska są przedmiotem intensywnych badań na różnych poziomach od biogeochemicznego, fizjologicznego, ekologicznego do krajobrazowego. W czasie wykładu poruszone zostaną problemy związane z odpowiedzią środowiska przyrodniczego na globalne zmiany obserwowane w przeszłości jak też te notowane obecnie. Przedstawione zostaną przyczyny jak i skutki globalnych zmian obserwowanych w atmosferze, hydrosferze i różnych biomach Ziemi. Zaprezentowane zostaną różne teorie i modele przewidywanych zmian środowiska.

Pełny opis:

1. Badania klimatu i jego zmiany notowane w historii.

Gazy cieplarniane: proces powstawania, źródła, zmiany ich stężenia w atmosferze. Wpływ wielkości populacji ludzkiej na stężenie atmosferycznego CO2. Zaburzenia w obiegu węgla w przyrodzie. Zapis zmian klimatycznych w paleoekologii.

2. Ekstremalne zjawiska pogodowe jako skutek zmian klimatycznych. Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu.

3. Zmiany klimatyczne a odpowiedź biogeochemiczna oraz fizjologiczna. Zmiany tolerancja organizmów na stres wywołany globalnymi zmianami środowiska (migracja, aklimatyzacja, adaptacja). Możliwości adaptacyjne organizmów. Fizjologiczna odpowiedź roślin na zmiany klimatyczne.

4. Zależności międzygatunkowe i między zbiorowiskami, a globalne zmiany klimatyczne. Przełowienie – zagrożone gatunki ryb. Zanieczyszczenie i zaśmiecenie Pacyfiku; problem „garbage island”.

5. Odpowiedź na poziomie biomów. Zakwaszenie środowiska morskiego oraz wzrost średniej temperatury wody, przyczyny i skutki. Problem zanikania i degradacji raf koralowych. Zmiany środowisk polarnych, podnoszenie się poziomu morza. Globalne zmiany środowiska a funkcjonowanie ekosystemów słodkowodnych.

6. Przeciwdziałanie globalnym zmianom środowiska. Porozumienia międzynarodowe m.in. IPCC (International Panel for Climate Changes). Limity emisji CO2. Systemy monitoringowe oraz modele przewidywanych zmian klimatycznych.

7. Różne metody obniżania CO2 w atmosferze. Zwiększanie albedo. CCS- carbon capture & sequestration. Metody obniżania ilości CO2 w atmosferze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Archer D. 2011. Globalne ocieplenie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 199 ss.

Cowie J. 2009. Zmiany klimatyczne. Przyczyny przebieg i skutki dla człowieka, Wyd. UW, Warszawa, 435 ss.

Kundzewicz Z., Kowalczak P. 2008. Zmiany klimatu i ich skutki, Wyd, Krupisz, Poznań , 214 ss.

Literatura uzupełniająca:

Trepińska J., Olecki Z. (red.) 2006. Klimatyczne aspekty środowiska przyrodniczego. Wyd. IG UJ, Kraków, 374 ss.

Kożuchowski K. 2011. Klimat Polski – nowe spojrzenie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 292 ss.

Alley, R.B. et al. 2003. Abrupt climate change, Science, 299: 2005-2010.

El Albani A. et al. 2010. Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago, Nature, 466: 100-104.

Ries J.B. et al. 2009. Marine calcifi ers exhibit mixed responses to CO2 -induced ocean - acidifi cation, Geology, 37: 1057-1152.

Sabine, C.L., et al. 2004. The oceanic sink for anthropogenic CO2, Science, 305: 367-371.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: pisemne zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Wojciech Pol, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zieliński
Prowadzący grup: Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.