Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPM-1RN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek nieruchomości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Menedżerskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchaczy z prawno-ekonomicznymi uwarunkowaniami oraz specyfiką funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.

Pełny opis:

Forma studiów - studia podyplomowe niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - Ekonomia i finanse

Studia Podyplomowe Menadżerskie

Rok studiów /semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład: 10

Metody dydaktyczne: Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

25 godz. przygotowanie do zajęć

10 godz. wykłady

40 godz. przygotowanie do zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 10 Punkty ECTS 0,4

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 65 Punkty ECTS 2,6

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

SP7_WK03 - Słuchacz opanował podstawy ekonomicznych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości

SP7_UU01 - Słuchacz potrafi ocenić trendy i sytuację na rynku nieruchomości

SP7-KK04 - Słuchacz potrafi współpracować i komunikować się z podmiotami /instytucjami działającymi na rynku nieruchomości

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.