Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 1a

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-1JNRA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego 1a
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 1 rok sem. zimowy 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te są realizowane poprzez kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności formułowania tekstów pisanych, wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki oraz ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu.

Pełny opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Jednostka: Wydział Neofilologii

Kierunek: filologia angielska

specjalność:filologia angielska z językiem niemiecikim

poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

forma studiów: Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-JNH

Przedmiot obowiązkowy

I rok/ I i II semestr

wymagania wstępne:znajomość podstawowych zagadnień gramatyki języka polskiego

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 90 godz. x 2 sem.

12 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta:

udział w ćwiczeniach 180 godz.,

przygotowanie się do zajęć: 70 godz.

przygotowanie do kolokwium:20 godz.

udział w konsultacjach: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 4 godz.

udział w kolokwium: 2 godz.

łącznie: 316 godz.= 12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Evans, Sandra, Pude, Angela, Specht, Franz, Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A1.1

Glas-Peters, Sabine, Pude, Angelika, Reimann , Monika, Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A1.1

Evans, Sandra, Pude, Angela, Specht, Franz, Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A1.2

Glas-Peters, Sabine, Pude, Angelika, Reimann , Monika, Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A1.2

Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A2.1

Glas-Peters, Sabine, Pude, Angelika, Reimann , Monika, Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag 2012. Teil A2.1

Literatura uzupełniająca:

Dreke Michael, Lind Wolfgang, Wechselspiele neu, Sprechanlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht, Arbeitsbläter für Anfänger und Fortgeschrittene, Langenscheidt, 2017

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

KA6_UW6,

KA6_UO1,

KA6_UU1

KA6_KK1

KA6_KK2,

KA6_KO3,

KA6_KO4,

KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym i drugim semestrze na podstawie ocen uzyskanych przez studenta podczas zajęć (oceny za wypowiedzi ustne i prace pisemne). Egzamin po drugim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Magdalena Thien, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Magdalena Thien, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Magdalena Thien, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.