Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – pisanie akademickie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2PWR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA – pisanie akademickie 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania tzw. artykułów badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa. Przygotowanie odbywa się stopniowo, poczynając od pisania streszczeń, zrozumienia czym jest plagiat, zdefiniowania pojęcia parafrazy i nauki formatowania tekstu MLA i Chicago Style).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania tzw. artykułów badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania tzw. artykułów badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa. Przygotowanie odbywa się stopniowo, poczynając od pisania streszczeń, zrozumienia czym jest plagiat, zdefiniowania pojęcia parafrazy i nauki formatowania tekstu MLA i Chicago Style).

Literatura:

Howe, Stephen and Kristina Henriksson. PhraseBook for Writing Papers and Research in English. The 4th Edition. The Whole World Company Press, 2007.

Straus, Jane and Lester Kaufman. The Blue Book of Grammar and Punctuation. Jossey-Bass, 2014.

Turabian, L. Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago Style for Students & Researchers. The 8the Edition. The university of Chicago Press, 2008.

MLA Formatting and Style Guide.

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/ka nabędzie umiejętności pisania tzw. artykułów badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

How to assess summary/paraphrase. Criteria:

Relevance of Content - 9 points

Processing – 9 points

Cohesion & Coherence – 9 points

Language Accuracy (Punctuation included) – 9 points

/poor 0, sufficient 3, good 6, very good 9/

Max: 36 pkt.

Grade:

Lack of formatting - Failed

0-17 points - Failed

0 points for any component – Failed (irrespective of how good other components are)

18 points - Sufficient

19-31 points - Good

32-36 points - Very Good

How to assess the students’ research paper. Criteria:

Relevance of Content - 9 points

Use of Source Material – 9 points

Organization - 9 points

Cohesion & Coherence - 9 points

Language Accuracy (Punctuation included) - 9 points

/poor 0, sufficient 3, good 6, very good 9/

Max: 45 pkt.

Grade:

Lack of formatting - Failed

0 – 19 points - Failed

0 pkt. for any component – Failed (irrespective of how good other components are)

20 – 29 points -Sufficient

30 - 39 points - Good

40 – 45 points - Very Good

There is only one chance to make up for the failed paper.

All the papers from the group are zipped together and send to the teacher as one file.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Stefan Kubiak, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak, Justyna Wawrzyniuk
Prowadzący grup: Peter Foulds, Stefan Kubiak, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak, Justyna Wawrzyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak, Aneta Szklanko-Dondziło
Prowadzący grup: Stefan Kubiak, Aneta Szklanko-Dondziło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)