Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1ML
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie literackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is the lecture on the contemporary British novel which is to extend students' knowledge on the 20-th century British novel, its sources, its main trends of developments as well as its key practitioners.

Pełny opis:

1. Powieść jako gatunek: rozwój powieści brytyjskiej w XVIII-tym i XIX-tym wieku

2. Powieściopisarze przełomu XIX i XX-tego wieku: Joseph Conrad, Henry James

3. Realiści w powieści brytyjskiej pierwszej połowie XX wieku: Arnold Bennett, John Galsworthy, H. G. Wells

4. Eksperymentalna powieść modernistyczna: James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson

5. Utopia i antyutopia: H.G. Wells, Aldous Huxley, George Orwell, E.M. Forster, Anthony Burgess

6. Satirists and Comedians: Evelyn Waugh, Graham Greene, Aldous Huxley,

7. Before Coming Out: Christopher Isherwood, E.M. Forster

8. Angry Young Realists: Alan Sillitoe, John Braine, Kingsley Amis

9. Oxford Philosophers: Iris Murdoch, John Fowles

10. Oxford Professors of Fantasy: J.R. Tolkien, C.S. Lewis

11. Campus novels: David Lodge, Malcolm Bradbury

12. Thrillers: Ian Fleming, Frederick Forsyth, John La Carre

13. Post-modernists: Angela Carter, Fay Weldon, Salman Rushdie, Ian McEwan

14. Prospects for the Future

15. Final Exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stasiewicz
Prowadzący grup: Piotr Stasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is the lecture on the contemporary British novel which is to extend students' knowledge on the 20-th century British novel, its sources, its main trends of developments as well as its key practitioners.

Pełny opis:

1. Powieść jako gatunek: rozwój powieści brytyjskiej w XVIII-tym i XIX-tym wieku

2. Powieściopisarze przełomu XIX i XX-tego wieku: Joseph Conrad, Henry James

3. Realiści w powieści brytyjskiej pierwszej połowie XX wieku: Arnold Bennett, John Galsworthy, H. G. Wells

4. Eksperymentalna powieść modernistyczna: James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson

5. Utopia i antyutopia: H.G. Wells, Aldous Huxley, George Orwell, E.M. Forster, Anthony Burgess

6. Satirists and Comedians: Evelyn Waugh, Graham Greene, Aldous Huxley,

7. Before Coming Out: Christopher Isherwood, E.M. Forster

8. Angry Young Realists: Alan Sillitoe, John Braine, Kingsley Amis

9. Oxford Philosophers: Iris Murdoch, John Fowles

10. Oxford Professors of Fantasy: J.R. Tolkien, C.S. Lewis

11. Campus novels: David Lodge, Malcolm Bradbury

12. Thrillers: Ian Fleming, Frederick Forsyth, John La Carre

13. Post-modernists: Angela Carter, Fay Weldon, Salman Rushdie, Ian McEwan

14. Prospects for the Future

15. Final Exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is the lecture on the contemporary British novel which is to extend students' knowledge on the 20-th century British novel, its sources, its main trends of developments as well as its key practitioners.

Pełny opis:

1. Powieść jako gatunek: rozwój powieści brytyjskiej w XVIII-tym i XIX-tym wieku

2. Powieściopisarze przełomu XIX i XX-tego wieku: Joseph Conrad, Henry James

3. Realiści w powieści brytyjskiej pierwszej połowie XX wieku: Arnold Bennett, John Galsworthy, H. G. Wells

4. Eksperymentalna powieść modernistyczna: James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson

5. Utopia i antyutopia: H.G. Wells, Aldous Huxley, George Orwell, E.M. Forster, Anthony Burgess

6. Satirists and Comedians: Evelyn Waugh, Graham Greene, Aldous Huxley,

7. Before Coming Out: Christopher Isherwood, E.M. Forster

8. Angry Young Realists: Alan Sillitoe, John Braine, Kingsley Amis

9. Oxford Philosophers: Iris Murdoch, John Fowles

10. Oxford Professors of Fantasy: J.R. Tolkien, C.S. Lewis

11. Campus novels: David Lodge, Malcolm Bradbury

12. Thrillers: Ian Fleming, Frederick Forsyth, John La Carre

13. Post-modernists: Angela Carter, Fay Weldon, Salman Rushdie, Ian McEwan

14. Prospects for the Future

15. Final Exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is the lecture on the contemporary British novel which is to extend students' knowledge on the 20-th century British novel, its sources, its main trends of developments as well as its key practitioners.

Pełny opis:

1. Powieść jako gatunek: rozwój powieści brytyjskiej w XVIII-tym i XIX-tym wieku

2. Powieściopisarze przełomu XIX i XX-tego wieku: Joseph Conrad, Henry James

3. Realiści w powieści brytyjskiej pierwszej połowie XX wieku: Arnold Bennett, John Galsworthy, H. G. Wells

4. Eksperymentalna powieść modernistyczna: James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson

5. Utopia i antyutopia: H.G. Wells, Aldous Huxley, George Orwell, E.M. Forster, Anthony Burgess

6. Satirists and Comedians: Evelyn Waugh, Graham Greene, Aldous Huxley,

7. Before Coming Out: Christopher Isherwood, E.M. Forster

8. Angry Young Realists: Alan Sillitoe, John Braine, Kingsley Amis

9. Oxford Philosophers: Iris Murdoch, John Fowles

10. Oxford Professors of Fantasy: J.R. Tolkien, C.S. Lewis

11. Campus novels: David Lodge, Malcolm Bradbury

12. Thrillers: Ian Fleming, Frederick Forsyth, John La Carre

13. Post-modernists: Angela Carter, Fay Weldon, Salman Rushdie, Ian McEwan

14. Prospects for the Future

15. Final Exam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)