Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego (niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1OJn Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (niemiecki)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, ich celem jest doskonalenie umiejętności językowych. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych podczas studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h lektorat

Punkty ECTS : 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

- przygotowanie do zajęć i testów, pisanie prac domowych - 16 h

- udział w konsultacjach - 2 h

- pisanie testu końcowego 2 h razem 20 h = 0,8 pkt ECTS

1,2 + 0,8 = 2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_WG1,

KA7_UW5,

KA7_UW6

KA7_UK6

KA7_UK4

KA7_KK1

KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się na platformie blackboard collaborate w czasie rzeczywistym. Test zaliczeniowy na platfotmie blackboard

lub przez usos mail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.