Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1IEL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi aspektami literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa francuskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z głównymi aspektami literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa francuskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakłady pracy studenta: 15 godzin - uczestniczenie w wykładzie, 8 godzin - dokończenie i opracowanie materiału z wykładu w domu, 5 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 2 godziny - udział w konsultacjach, 2 godziny - udział w zaliczeniu.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 19 godzin / 0,75 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię nauk filologicznych.

Student ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej (historia, filozofia, antropologia i inne wybrane).

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego.

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej.

Student ma świadomość wagi materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- zaliczenia ustnego na koniec semestru zimowego;

- obecności na wykładzie (dopuszczalne 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z elementami samodzielnej analizy.

Ich celem jest zapoznanie studentów z głównymi aspektami literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa francuskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakłady pracy studenta: 15 godzin - uczestniczenie w wykładzie, 8 godzin - dokończenie i opracowanie materiału z wykładu w domu, 5 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 2 godziny - udział w konsultacjach, 2 godziny - udział w zaliczeniu.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 19 godzin / 0,75 pkt ECTS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z elementami samodzielnej analizy.

Ich celem jest zapoznanie studentów z głównymi aspektami literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa francuskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakłady pracy studenta: 15 godzin - uczestniczenie w wykładzie, 8 godzin - dokończenie i opracowanie materiału z wykładu w domu, 5 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 2 godziny - udział w konsultacjach, 2 godziny - udział w zaliczeniu.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 19 godzin / 0,75 pkt ECTS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z elementami samodzielnej analizy.

Ich celem jest zapoznanie studentów z głównymi aspektami literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa francuskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakłady pracy studenta: 15 godzin - uczestniczenie w wykładzie, 8 godzin - dokończenie i opracowanie materiału z wykładu w domu, 5 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 2 godziny - udział w konsultacjach, 2 godziny - udział w zaliczeniu.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 19 godzin / 0,75 pkt ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.