Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura frankofońska pozaeuropejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2LFP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura frankofońska pozaeuropejska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą frankofonią, w aspekcie instytucjonalnym, a przede wszystkim - literackim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Literatura frankofońska pozaeuropejska przedstawia zagadnienia w obrębie literatury francuskojęzycznej spoza Francji i Europy.

Pełny opis:

Literatura frankofońska pozaeuropejska przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące frankofonii na przykładach wybitnych dzieł literackich.

Podczas wykładów omawiane są takie problemy, jak murzyńskość, antylskość, kreolizacja, literatura mniejsza. Przyglądamy się także językom francuskim tworzącym frankofonię (joual, kreolski, pataouette).

Zajmujemy się obszarami Afryki Środkowej i Sahelu, Afryki Północnej, Antyli, Kanady, wysp Oceanu Indyjskiego, krajów Dalekiego Wschodu.

Literatura:

1. Ferro M., Histoire des colonisations, Seuil, 1993.

2. Gauvin L., Miron G., Ecrivains contemporains du Québec, Seghers, 1989.

3. Ki-Zerbo J., Histoire de l’Afrique noire, Hatier, 1972.

4. Luthi J.-J., Viatte A., Zananiri G. : Dictionnaire général de la francophonie; sous le patronage du Haut Comité de la Francophonie et du Secrétariat Général de la Langue Française ; Letouzey et Ané, Paris, 1986.

5. Matsili B., Francophonie et communication interculturelle en Afrique, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa, 2002.

6. Rouch A., Glavreuil G., Littératures nationales d’écriture française. Afrique noire, Caraïbes, Océan Indien. Histoire littéraire et anthologie; Bordas, 1987.

7. Tabone E., Joubert J.-L., Lecarme J., Vercier B.: Les littératures francophones depuis 1945, Bordas, 1986.

8. Tétu M., La Francophonie, Histoire, Problématique, Perspectives, Hachette, 1988.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student:

- ma uporządkowaną wiedzę o historii literatury i kultury francuskiego obszaru językowego;

- ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej;

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego.

- posługuje się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się;

- potrafi podjąć partnerski dialog z przedstawicielami odmiennych światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych;

- wykazuje wrażliwość etyczną, związaną z własna pracą i udziałem w różnych formach życia zbiorowego;

- posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;

- świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, korzystając z różnych form życia kulturalnego i różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza zdobyta podczas wykładów jest weryfikowana w formie testów, podczas semestru. Testy zapowiadane są co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe specjalizacyjne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Literatura frankofońska pozaeuropejska przedstawia zagadnienia w obrębie literatury francuskojęzycznej spoza Francji i Europy.

Pełny opis:

Literatura frankofońska pozaeuropejska przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące frankofonii na przykładach wybitnych dzieł literackich.

Podczas wykładów omawiane są takie problemy, jak murzyńskość, antylskość, kreolizacja, literatura mniejsza. Przyglądamy się także językom francuskim tworzącym frankofonię (joual, kreolski, pataouette).

Zajmujemy się obszarami Afryki Środkowej i Sahelu, Afryki Północnej, Antyli, Kanady, wysp Oceanu Indyjskiego, krajów Dalekiego Wschodu.

Literatura:

1. Ferro M., Histoire des colonisations, Seuil, 1993.

2. Gauvin L., Miron G., Ecrivains contemporains du Québec, Seghers, 1989.

3. Ki-Zerbo J., Histoire de l’Afrique noire, Hatier, 1972.

4. Luthi J.-J., Viatte A., Zananiri G. : Dictionnaire général de la francophonie; sous le patronage du Haut Comité de la Francophonie et du Secrétariat Général de la Langue Française ; Letouzey et Ané, Paris, 1986.

5. Matsili B., Francophonie et communication interculturelle en Afrique, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa, 2002.

6. Rouch A., Glavreuil G., Littératures nationales d’écriture française. Afrique noire, Caraïbes, Océan Indien. Histoire littéraire et anthologie; Bordas, 1987.

7. Tabone E., Joubert J.-L., Lecarme J., Vercier B.: Les littératures francophones depuis 1945, Bordas, 1986.

8. Tétu M., La Francophonie, Histoire, Problématique, Perspectives, Hachette, 1988.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.