Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura wśród innych sztuk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-2LWIS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura wśród innych sztuk
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Uwzględnienie w edukacji polonistycznej specyfiki pogranicza, rozumianego zarówno jako pogranicze kulturowe i geograficzne, ale też jako interdyscyplinarność i łączność literatury z innymi dziedzinami sztuki i nauki; kształcenie polonistyczne w zakresie kultury regionu; aspekty antropologiczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wzajemne oddziaływanie literatury i innych sztuk (teatr, sztuki wizualne), problem przekładu intersemiotycznego, rola oraz specyfika literatury i sztuki w warunkach kulturowego pogranicza.

Pełny opis:

Dzięki ćwiczeniom student jest dobrze zorientowany w literaturze obcej i polskiej, zna zarówno jej kanony, jak też najnowsze propozycje, rozumie mechanizmy rynku czytelniczego i zróżnicowane potrzeby odbiorców, zwłaszcza w warunkach kultury pogranicza. Jest zorientowany we współczesnym życiu literackim i artystycznym. Potrafi formułować krytyczne i wartościujące sądy na temat literatury, ma świadomość jej kulturowych determinant. Rozumie związek literatury z miejscem, ich wzajemne oddziaływanie (tekst jako zapis miejsca, forma pamięci, narzędzie kreacji i kształtowania genius loci), dostrzega performatywny potencjał sztuki i jej znaczenie dla rozwoju oraz tożsamości

regionów. Traktuje pograniczność (kulturową, językową, terytorialną, etniczną, estetyczną) jako źródło inspiracji, problematyzuje jej różne przejawy, pozytywne i negatywne aspekty. Ma świadomość złożonych relacji, jakie łączą książkę – jeden z nośników literatury – z nowymi mediami, wykorzystuje ich możliwości dla pogłębiania i krzewienia kompetencji humanistycznych. Potrafi analizować literaturę w kontekście innych sztuk (teatr, sztuki wizualne, muzyka) oraz zjawiska sytuujące się na pograniczach literatury. Potrafi myśleć kreatywnie, współpracować z różnymi instytucjami, działać w grupie. Dysponuje umiejętnością przekładania wiedzy, erudycji, sprawności intelektualnej i językowej na konkretne, przynoszące korzyści (w wymiarze indywidualnym i społecznym) działania. Ma świadomość niezbędności wiedzy o literaturze i kulturze regionu w edukacji szkolnej różnych szczebli.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Warszawa 1978;

Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004;

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004;

Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłołuch, Warszawa 1985;

Pelc J., Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002;

Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980;

Praz M., Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, tłum. W. Jekiel, Gdańsk 2006;

Wysłołuch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994;

Wysłołuch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001;

Podlasie - od "terra incognita" do "white power" : szkice z nowego regionalizmu literackiego / pod redakcją Danuty Zawadzkiej i Marcina Lula, Białystok 2018;

Region a tożsamości transgraniczne : literatura, miejsca, translokacje / redakcja Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016;

Efekty uczenia się:

FP2_W09, FP2_W11

FP2_U02, FP2_U05, FP2_U06, FP2_U09

FP2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia; ocena ciągła podczas ćwiczeń, student przygotowuje ustne wypowiedzi, referaty, lektura - te elementy stanowić będą podstawę oceny zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Uwzględnienie w edukacji polonistycznej specyfiki pogranicza, rozumianego zarówno jako pogranicze kulturowe i geograficzne, ale też jako interdyscyplinarność i łączność literatury z innymi dziedzinami sztuki i nauki; kształcenie polonistyczne w zakresie kultury regionu; aspekty antropologiczne.

Wzajemne oddziaływanie literatury i innych sztuk (teatr, sztuki wizualne), problem przekładu intersemiotycznego, rola oraz specyfika literatury i sztuki w warunkach kulturowego pogranicza.

Pełny opis:

Dzięki ćwiczeniom student jest dobrze zorientowany w literaturze obcej i polskiej, zna zarówno jej kanony, jak też najnowsze propozycje, rozumie mechanizmy rynku czytelniczego i zróżnicowane potrzeby odbiorców, zwłaszcza w warunkach kultury pogranicza. Jest zorientowany we współczesnym życiu literackim i artystycznym. Potrafi formułować krytyczne i wartościujące sądy na temat literatury, ma świadomość jej kulturowych determinant. Rozumie związek literatury z miejscem, ich wzajemne oddziaływanie (tekst jako zapis miejsca, forma pamięci, narzędzie kreacji i kształtowania genius loci), dostrzega performatywny potencjał sztuki i jej znaczenie dla rozwoju oraz tożsamości regionów. Traktuje pograniczność (kulturową, językową, terytorialną, etniczną, estetyczną) jako źródło inspiracji, problematyzuje jej różne przejawy, pozytywne i negatywne aspekty. Ma świadomość złożonych relacji, jakie łączą książkę – jeden z nośników literatury – z nowymi mediami, wykorzystuje ich możliwości dla pogłębiania i krzewienia kompetencji humanistycznych. Potrafi analizować literaturę w kontekście innych sztuk (teatr, sztuki wizualne, muzyka) oraz zjawiska sytuujące się na pograniczach literatury. Potrafi myśleć kreatywnie, współpracować z różnymi instytucjami, działać w grupie. Dysponuje umiejętnością przekładania wiedzy, erudycji, sprawności intelektualnej i językowej na konkretne, przynoszące korzyści (w wymiarze indywidualnym i społecznym) działania. Ma świadomość niezbędności wiedzy o literaturze i kulturze regionu w edukacji szkolnej różnych szczebli.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Warszawa 1978;

Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004;

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004;

Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłołuch, Warszawa 1985;

Pelc J., Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002;

Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980;

Praz M., Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, tłum. W. Jekiel, Gdańsk 2006;

Wysłołuch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994;

Wysłołuch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001;

Podlasie - od "terra incognita" do "white power" : szkice z nowego regionalizmu literackiego / pod redakcją Danuty Zawadzkiej i Marcina Lula, Białystok 2018;

Region a tożsamości transgraniczne : literatura, miejsca, translokacje / redakcja Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016;

Uwagi:

FP2_W09, FP2_W11

FP2_U02, FP2_U05, FP2_U06, FP2_U09

FP2_K05

Ćwiczenia; ocena ciągła podczas ćwiczeń, student przygotowuje ustne wypowiedzi, referaty, lektura - te elementy stanowić będą podstawę oceny zaliczeniowej.

Zajęcia on line - platforma Blackboard Collaborate

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Uwzględnienie w edukacji polonistycznej specyfiki pogranicza, rozumianego zarówno jako pogranicze kulturowe i geograficzne, ale też jako interdyscyplinarność i łączność literatury z innymi dziedzinami sztuki i nauki; kształcenie polonistyczne w zakresie kultury regionu; aspekty antropologiczne.

Wzajemne oddziaływanie literatury i innych sztuk (teatr, sztuki wizualne), problem przekładu intersemiotycznego, rola oraz specyfika literatury i sztuki w warunkach kulturowego pogranicza.

Pełny opis:

Dzięki ćwiczeniom student jest dobrze zorientowany w literaturze obcej i polskiej, zna zarówno jej kanony, jak też najnowsze propozycje, rozumie mechanizmy rynku czytelniczego i zróżnicowane potrzeby odbiorców, zwłaszcza w warunkach kultury pogranicza. Jest zorientowany we współczesnym życiu literackim i artystycznym. Potrafi formułować krytyczne i wartościujące sądy na temat literatury, ma świadomość jej kulturowych determinant. Rozumie związek literatury z miejscem, ich wzajemne oddziaływanie (tekst jako zapis miejsca, forma pamięci, narzędzie kreacji i kształtowania genius loci), dostrzega performatywny potencjał sztuki i jej znaczenie dla rozwoju oraz tożsamości regionów. Traktuje pograniczność (kulturową, językową, terytorialną, etniczną, estetyczną) jako źródło inspiracji, problematyzuje jej różne przejawy, pozytywne i negatywne aspekty. Ma świadomość złożonych relacji, jakie łączą książkę – jeden z nośników literatury – z nowymi mediami, wykorzystuje ich możliwości dla pogłębiania i krzewienia kompetencji humanistycznych. Potrafi analizować literaturę w kontekście innych sztuk (teatr, sztuki wizualne, muzyka) oraz zjawiska sytuujące się na pograniczach literatury. Potrafi myśleć kreatywnie, współpracować z różnymi instytucjami, działać w grupie. Dysponuje umiejętnością przekładania wiedzy, erudycji, sprawności intelektualnej i językowej na konkretne, przynoszące korzyści (w wymiarze indywidualnym i społecznym) działania. Ma świadomość niezbędności wiedzy o literaturze i kulturze regionu w edukacji szkolnej różnych szczebli.

Literatura:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Warszawa 1978;

Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004;

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004;

Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłołuch, Warszawa 1985;

Pelc J., Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002;

Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980;

Praz M., Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, tłum. W. Jekiel, Gdańsk 2006;

Wysłołuch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994;

Wysłołuch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001;

Podlasie - od "terra incognita" do "white power" : szkice z nowego regionalizmu literackiego / pod redakcją Danuty Zawadzkiej i Marcina Lula, Białystok 2018;

Region a tożsamości transgraniczne : literatura, miejsca, translokacje / redakcja Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016;

Uwagi:

FP2_W09, FP2_W11

FP2_U02, FP2_U05, FP2_U06, FP2_U09

FP2_K05

Ćwiczenia; ocena ciągła podczas ćwiczeń, student przygotowuje ustne wypowiedzi, referaty, lektura - te elementy stanowić będą podstawę oceny zaliczeniowej.

Zajęcia on line - platforma Blackboard Collaborate

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.