Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 2 rok sem.zimowy 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 2 rok sem.zimowy 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS2-2CFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2CPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2EL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki edukacji literackiej oraz najpopularniejszych form kształtowania kultury literackiej oraz animacji czytelnictwa literatury pięknej wśród różnych grup czytelniczych

Strona przedmiotu
340-PS2-2ELE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot językoznawczy oferowany na studiach o profilu ogólnoakademickim, obowiązkowy w specjalności edytorstwo cyfrowe na

drugim stopniu filologii polskiej, prowadzony w formie

wykładu z elementami dyskusji, uzupełniony o samodzielnie realizowany przez studenta projekt (praca zaliczeniowa).

Strona przedmiotu
340-PS2-2LEKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-PS2-2JR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2JZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzanie wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań języka, przejawów tych uwarunkowań i ich konsekwencji, także badań nad tymi aspektami funkcjonowania języka.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium student zapozna się z historycznie zmiennymi sposobami konstruowania biografii, ich odmianami gatunkowymi i funkcjonalnymi na tle przemian sfery publicznej i prywatnej. Uświadomi sobie, kiedy zaczęło się myślenie biografią, jakie przybierało formy, czemu służyło.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON16 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu cenzurowania literatury polskiej w latach 1945-1990. Omówione zostaną zarówno utwory literackie, które w jakiejś mierze zostały "skażone" poprzez kontrolę słowa; najważniejsze prace naukowe dotyczące cenzury PRL; jak również - wybrane dokumenty archiwalne z zespołu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON15 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają ocenić książki wydawane przez celebrytów w ciągu ostatnich dwóch dekad. W toku zajęć zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania: jaka jest wartość tych wydawnictw, jaka jest ich treść, kto je wydaje, w jakim celu? Kto "pisze" te książki, co je wyróżnia, czemu służy taka działalność wydawnicza?

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia w prześledzeniu przemian ról artysty i literatury I połowy XX w. w kontekstach historyczno – kulturowych, jest syntetyczne ujęcie epoki modernizmu. Była ona zapowiedzią głównych przemian kultury XX w. ( procesy urbanizacji, industrializacji, kultury masowej, komercyjnej), a efektem okazały się kłopoty tożsamościowe artysty. Dekadentyzm jako złudny azyl wybrańców sztuki znalazł się w defensywie wobec żądań publiczności.

„Wielka Wojna i narodziny nowego wieku” przyśpieszyły rozwój cywilizacyjny, w tym kultury. „Wiosna” i „Odrodzenie” są to słowa- klucze do zrozumienia świadomości zbiorowej Europy nowoczesnej. Przejawy swoistego witalizmu w literaturze i sztukach awangardowych, poddane zostały refleksji kulturowej. Poddając pod dyskusję zagadnienia ruchu, tempa, dehumanizacji, tandety, brane będą pod uwagę zarówno zjawiska literackie, jak też teksty humanistyczne (np. teksty awangardowe, Le Bona, Ortegi y Gasseta).

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z wyborem zagadnień mieszczącym się w polu badawczym obejmującym relacje między literaturą i prawem. Kwestie prawne współtworzą świat przedstawiony wielu dzieł, ale też literatura zawsze funkcjonuje w jakimś porządku prawnym, nierzadko restrykcyjnym. Podczas konwersatorium zostaną poruszone tematy z obu tych zakresów.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON13 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2KON11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON20 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony wybranym polskim reportażom, opublikowanym po 1945 r. Przedmiotem dyskusji, oprócz tekstów literackich, będą biografie poszczególnych twórców, czy tło społeczno-polityczne, okoliczności, w których powstały omawiane utwory.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON17 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony wybranym polskim reportażom, opublikowanym po 1945 r. Przedmiotem dyskusji, oprócz tekstów literackich, będą biografie poszczególnych twórców, czy tło społeczno-polityczne, okoliczności, w których powstały omawiane utwory.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony wybranym polskim reportażom, opublikowanym po 1945 r. Przedmiotem dyskusji, oprócz tekstów literackich, będą biografie poszczególnych twórców, czy tło społeczno-polityczne, okoliczności, w których powstały omawiane utwory.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2KON9
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje takie zagadnienia, jak: symbolika śmierci i zła, ich ikonografia, śmierć w tradycji Mezopotamii, Egiptu, antyku grecko-rzymskiego, religiach monoteistycznych, śmierć w średniowiecznej Europie, przełom w postrzeganiu śmierci (XVIII/XIX w.), śmierć w XX w. i współcześnie.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prześledzenie problematyki wybranych utworów dla dzieci i młodzieży w ujęciu diachronicznym

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony problematyce obecności kobiet w świecie literackim od końca XIX wieku i ich twórczości, z uwzględnieniem kontekstów społeczno-politycznych i ekonomicznych.

Strona przedmiotu
340-PS2-2LT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-2PP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot, prowadzony z formie wykładu z częścią konwersatoryjną, poświęcony jest omówieniu kategorii pogranicza w różnych jego aspektach (np. terytorialnym, społecznym, politycznym, epistemologicznym, interdyscyplinarnym, egzystencjalnym) i rozważaniu jej funkcjonalności w odniesieniu do literatury i badań literackich.

Strona przedmiotu
340-PS2-2LPMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności interpretacji utworów literackich epoki. Po skończonym cyklu zajęć student powinien umieć:

- odnaleźć oraz zastosować do lektury utworów literackich polskiego pozytywizmu i Młodej Polski modernizmu kategorie epoki,

- sproblematyzować refleksję zawartą w utworze w kontekście kluczowych dla jej literackiej świadomości nurtów światopoglądowych, estetycznych i filozoficznych,

- wskazać w wybranych utworach podstawowe dylematy epoki, a jednocześnie te same dylematy pogłębić o ujęcie właściwe danej wypowiedzi literackiej

Wymagania wstępne:

Umiejętność:

- wskazania na zjawiska literackie decydujące o specyfice dziewiętnastowiecznej kultury,

- rozróżniania i opisu podstawowych zjawisk literackich lat 1863-1918

- analizy, interpretacji i wartościowania utworów literackich.

Strona przedmiotu
340-PS2-2LWIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wzajemne oddziaływanie literatury i innych sztuk (teatr, sztuki wizualne), problem przekładu intersemiotycznego, rola oraz specyfika literatury i sztuki w warunkach kulturowego pogranicza.

Strona przedmiotu
340-PS2-2PG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka głównych gatunków dziennikarskich: komentarz, felieton, wzmianka, notatka prasowa, informacja, reportaż, wywiad.

Strona przedmiotu
340-PS2-2PPT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)