Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
340-PS2-1ALT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zajęć (o charakterze wykładu i ćwiczeń) stanowić będzie głównie zagadnienie podmiotowości; sposoby uobecnienia osoby w literaturze, tożsamość –

odmienność, personalistyczne i formalistyczne koncepcje autora; poziomy identyfikacji

biografii, podmiotu „społecznego” (osobowości społecznej), osobowości „zasadniczej”, podmiotu cielesnego oraz

podmiotu kreacji; tożsamość a odmienność; zagadnienie „ja” – „Inny” – autokreacja,

autobiografia, prywatność a instytucja, role autora.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie znajomości jezyka angielskiego ogólnego, szczególnie w zakresie rozumienia ze słuchu i mówienia

Strona przedmiotu
340-PS2-1JWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nakreślenie panoramy zainteresowań językoznawstwa współczesnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, które w dotychczasowym programie studiów polonistycznych nie były poruszane.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KJEZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami komunikacji językowej oraz kształcenie ich kompetencji nadawczo-odbiorczych poprzez wykorzystanie pozyskanej w czasie kursu wiedzy.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON9 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest literatura polska i powszechna, którą wyróżnia eks-centryczność, rozumiana jako kategoria estetyczna i genologiczna.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z wyborem zagadnień mieszczącym się w polu badawczym obejmującym relacje między literaturą i prawem. Kwestie prawne współtworzą świat przedstawiony wielu dzieł, ale też literatura zawsze funkcjonuje w jakimś porządku prawnym, nierzadko restrykcyjnym. Podczas konwersatorium zostaną poruszone tematy z obu tych zakresów.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zostaną przeanalizowane wybrane utwory literackie (świadectwa) podejmujące temat Holocaustu, ponadto część zajęć będzie poświęcona przedstawieniu współczesnych miejsc pamięci o Zagładzie, w tym instytucji, w których przechowywane są dokumenty pozostawione przez ofiary i ocalonych.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON11 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON10 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Analizowane będą zarówno zagadnienia gatunkowe i warsztatowe, jak i konteksty społeczno-polityczne danych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z definicją ekfrazy i jej typami w ujęciu różnych badaczy. Dyskusja nad założeniami i różnymi punktami widzenia współczesnych badań nad ekfrazą - przyczyny zróżnicowania. Analiza utworów poetyckich zainspirowanych konkretnymi dziełami plastycznymi, rozpoznanie i określenie typu ekfrazy. Problem przekładu intersemiotycznego.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie "po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w kobiecych narracjach.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON13 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prześledzenie problematyki wybranych utworów dla dzieci i młodzieży w ujęciu diachronicznym; omówione zostaną wybrane motywy, takie jak: sacrum w baśniach, literatura religijna z motywem świętych; dom i rodzina w wybranych powieściach dla dziewcząt; oswajanie śmierci w baśni i innych tekstach dla dzieci; ; topika baśni regionalnych, Puszcza Białowieska w literaturze dla młodych czytelników; zwierzęta w wybranych utworach dla dzieci (pies, kot, wilk)

Strona przedmiotu
340-PS2-1KP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura żywego słowa zajmuje się techniką wymowy i operowaniem środkami ekspresji. Uczy umiejętności świadomego przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy.

Wskazuje, w jaki sposób formułować i przekazywać myśli, aby efektywnie i efektownie komunikować się z odbiorcą.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LNM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę o cyfrowym środowisku literackim oraz literaturze elektronicznej, w umiejętności analizowania i tworzenia tekstów literackich charakterystycznych dla środowiska cyfrowego.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LOR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzenia przedmiotu jest wskazanie studentowi źródeł oraz stworzenie mu warunków zdobycia specjalistycznej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie oświecenia i romantyzmu, pogłębionej o najnowsze ustalenia i metody oraz poszerzonej o tematy rzadziej podejmowane, a także utrwalenie umiejętności służących dalszemu samodzielnemu, a także badawczemu jej rozwijaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu do realizacji konkretnych zadań, w tym pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnej pracy naukowej.

Strona przedmiotu
340-PS2-1MBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1OJTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 58 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 58 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 58 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w ramach bloku fakultatywnego edytorstwo cyfrowe. Pogłębiają wiedzę studentów z zakresu redakcji i korekty tekstów oraz umiejętności związane z samodzielnym formułowaniem tekstów w różnych gatunkach i o różnych funkcjach. Mają charakter przede wszystkim praktyczny.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy temat: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język w kulturze, kultura w języku

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w I etapie służy znalezieniu przez studenta - pod kierunkiem promotora - problemu badawczego i sformułowaniu tematu pracy magisterskiej, zgromadzeniu większości materiałów oraz sporządzeniu konspektu rozprawy.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM13
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM14
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM15
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w mediach – perspektywa lingwistyczna

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych, reprezentowanych w mediach (szczególnie w Internecie). Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)