Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
340-PS2-1DZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji - jest to umiejętność niezbędna w zawodzie dziennikarza, bez względu na to, w jakiego rodzaju mediach pracuje i jakimi posługuje się w nich środkami wyrazu.

Strona przedmiotu
340-PS2-1HPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Media masowe a społeczeństwo, współczesne systemy medialne, dzieje prasy polskiej, współczesna prasa polska na wybranych przykładach, galaktyka Internetu, publikacje internetowe.

Strona przedmiotu
340-PS2-1HCY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów do dyskusji nad wpływem technologii cyfrowych na styl myślenia, pracy i tworzenia, co w szczególności można dostrzec w zmianach zachodzących we współczesnej humanistyce.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON16
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem kanonu – podstawowym dla pamięci kulturowej – a także jego funkcjami, rodzajami, dziejami tworzenia się oraz głównym punktami, wokół których toczy się obecnie debata nad kanonem.

Strona przedmiotu
340-PS2-1KON11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1KZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura żywego słowa zajmuje się techniką wymowy i operowaniem środkami ekspresji. Uczy umiejętności świadomego przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy.

Wskazuje, w jaki sposób formułować i przekazywać myśli, aby efektywnie i efektownie komunikować się z odbiorcą. Przedmiot obejmuje naukę zasad prawidłowego mówienia, naukę dykcji, interpretacji głosowej tekstu, modulowania głosu, frazowania, akcentowania, a także planowanie i komponowanie różnego rodzaju wystąpień publicznych.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LNGT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami językoznawczej teorii tekstu i zasadami analizy tekstologicznej oraz kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania cech gatunkowo-stylistycznych różnego rodzaju tekstów; ich redagowania i przetwarzania

Wykład (14 godz.) dotyczy gatunkowego zróżnicowania wypowiedzi w ramach stylów funkcjonalnych polszczyzny; funkcji tekstów jako złożonych aktów mowy; struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzi; spójności treściowej, gramatycznej i stylistycznej tekstu; problematyki intertekstualności; zasad przekształcania tekstów.

Ćwiczenia (15 godz.) uczą rozpoznawania wyznaczników gatunku, wskazywania w tekście funkcji elementów kompozycyjnych i metatekstowych; identyfikowania intencji i strategii komunikacyjnych nadawców; kształcą umiejętność analizy wskaźników koherencji treściowej, korygowania błędów w zakresie spójności wypowiedzi; redagowania planu tekstu; streszczeń i abstraktów.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LNM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę o cyfrowym środowisku literackim oraz literaturze elektronicznej, w umiejętności analizowania i tworzenia tekstów literackich charakterystycznych dla środowiska cyfrowego.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LOR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzenia przedmiotu jest wskazanie studentowi źródeł oraz stworzenie mu warunków zdobycia specjalistycznej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie oświecenia i romantyzmu, pogłębionej o najnowsze ustalenia i metody oraz poszerzonej o tematy rzadziej podejmowane, a także utrwalenie umiejętności służących dalszemu samodzielnemu, a także badawczemu jej rozwijaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu do realizacji konkretnych zadań, w tym pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnej pracy naukowej.

Strona przedmiotu
340-PS2-1LSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści zajęć stanowią uzupełnienie materiału przyswojonego w trakcie nauki w ramach studiów I stopnia i nie są ich powtórzeniem.

Strona przedmiotu
340-PS2-1MBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 29 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami metodologicznymi w badaniach literackich oraz wykształcenie postaw krytycznych wobec nich. Przegląd i charakterystyka wybranych XX-wiecznych stanowisk metodologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod strukturalnych, psychoanalitycznych i hermeneutycznych.

Problematyka szczegółowa:

Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa - rekonesans.

Psychologiczne narzędzia badania procesu twórczego.

Strukturalistyczne narzędzia badania dzieła literackiego.

Badanie procesu odbioru: socjologia literatury, hermeneutyka, dekonstrukcja.

Metody badań i techniki opisu procesu historycznoliterackiego.

Strona przedmiotu
340-PS2-1OJTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 58 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 58 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 58 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w ramach bloku fakultatywnego edytorstwo cyfrowe. Pogłębiają wiedzę studentów z zakresu redakcji i korekty tekstów oraz umiejętności związane z samodzielnym formułowaniem tekstów w różnych gatunkach i o różnych funkcjach. Mają charakter przede wszystkim praktyczny.

Strona przedmiotu
340-PS2-1RTU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Pojęcie tekstu użytkowego, język mówiony a język pisany. Podstawowe zagadnienia z zakresu stylistyki: język a styl; style użytkowe na tle innych stylów językowych, styl funkcjonalny a odmiana języka. Cechy tekstów pisanych. Teksty użytkowe wśród innych tekstów.

2. Rodzaje tekstów użytkowych. Język i styl tekstów urzędowych.

3. Dobór i nacechowanie środków językowych z uwzględnieniem celowości wypowiedzi oraz relacji między adresatem a odbiorcą. Poprawność i staranność pism użytkowych.

4. Pisma użytkowe w wersji elektronicznej. Normy językowe i grzecznościowe w Internecie.

6. Język pism urzędowych. Najczęstsze błędy w pismach urzędowych

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy temat: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język w kulturze, kultura w języku

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w I etapie służy znalezieniu przez studenta - pod kierunkiem promotora - problemu badawczego i sformułowaniu tematu pracy magisterskiej, zgromadzeniu większości materiałów oraz sporządzeniu konspektu rozprawy.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM13
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM14
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM15
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w mediach – perspektywa lingwistyczna

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych, reprezentowanych w mediach (szczególnie w Internecie). Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM16
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM17
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM19
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język w kulturze, kultura w języku

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM20
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM21
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie cotygodniowych konsultacji zdalnych. Studenci przygotowują zadania i przesyłają je promotorowi. Prace podlegają ocenie pisemnej (tryb "śledź zmiany") i ustnej.

Strona przedmiotu
340-PS2-1SEMM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego. w ich trakcie student przygotowuje pod kierunkiem promotora rozprawę magisterską.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)