Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedm. wykłady monograficzne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedm. wykłady monograficzne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-3KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie dyskusja nad znaczeniem terminu, zakresem tematycznym, stylem i społecznymi kontekstami klasycznej powieści noir. Na zajęciach przedyskutowane zostaną przede wszystkim teksty amerykańskich autorów z lat 30. i 40. – Dashiella Hammetta (Krwawe żniwo, Szklany klucz, Sokół maltański), Jamesa M. Caina (Listonosz dzwoni zawsze dwa razy, Podwójne ubezpieczenie) i Raymonda Chandlera (Wielki sen, Żegnaj, laleczko, Długie pożegnanie) oraz ich mniej znanych kontynuatorów, takich jak Jim Thompson, David Goodis. Ponadto tematem zajęć będzie wpływ wspomnianych autorów na klasyczny film noir z 40. i 50. XX wieku oraz przykłady kontynuowania tej konwencji po roku 1960 w tak zwanym kinie neo-noir.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium student zapozna się z historycznie zmiennymi sposobami konstruowania biografii, ich odmianami gatunkowymi i funkcjonalnymi na tle przemian sfery publicznej i prywatnej. Uświadomi sobie, kiedy zaczęło się myślenie biografią, jakie przybierało formy, czemu służyło.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie utworów literackich (XIX- XX w.) z perspektywy współczesnych badań z kręgu humanistyki ekologicznej (m.in. animal studies, nature writing). Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące wątków ekologicznych obecnych w literaturze oraz publicystyce, ewolucji wizerunku zwierząt na przestrzeni XIX oraz XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie utworów literackich (XIX- XX w.) z perspektywy współczesnych badań z kręgu humanistyki ekologicznej (m.in. animal studies, nature writing). Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące wątków ekologicznych obecnych w literaturze oraz publicystyce, ewolucji wizerunku zwierząt na przestrzeni XIX oraz XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Przedmiotem dyskusji będą zarówno zagadnienia gatunkowe (świadomość literacka/dziennikarstwa reporterów/reportażystów, ich praca nad warsztatem, autorskie koncepcje reportażu), jak i konteksty społeczno-polityczne poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej i młodzieżowej, poszukiwanie jej wyznaczników, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję; prześledzenie najnowszych, trendów, mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych aspektów omawianych na wcześniejszych latach studiów:

1/teorii literatury (list, intymistyka, wspóączesne badania nad autobiografią), 2/historii literatury i kultury (kanon literatury, miejsce kobiet w kanonie, wybitne epistolografki), 3/ oraz doskonaleniu umiejętności analizy tekstU (listów) w kontekście historycznoliterackim, społecznym i historyczno-politycznym.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON16 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji wybranych utworów literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do XX w.

Przykładowe lektury:

A.Bradstreet, wybór poezji

B. Franklin, "Żywot własny"

E. A. Poe, "Zagłada domu Usherów " i inne opowiadania

N. Hawthorne, "Szkarłatna litera"

M. Twain, "Książę i żebrak"

T. S. Eliot, "Ziemia jałowa", "Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka", "Wydrążeni ludzie"

A. Miller, "Czarownice z Salem"

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z literatury amerykańskiej od XVII do XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu kategorii tabu, cenzury i autocenzury obecnej zarówno w praktykach autorskich, jak i wydawniczych. Materiał analityczny stanowić będzie polska literatura dokumentu osobistego z XIX i XX wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią nazw własnych oraz kierunkami i metodami badan w onomastyce. Studenci poznają różne rodzaje onimów: antroponimy, toponimy, chrematonimy, ich źródła kulturowe i historyczne oraz procesy tworzenia i funkcjonowania głównych kategorii nazewnictwa.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON9
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

• teoria i typologia skandalu,

• norma obyczajowa, tabu;

• ewolucja zjawiska,

• wiek XIX jako era skandali – wybrane przykłady z życia literackiego,

• postaci skandalistów — Maria Komorncka, Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Ignacy Witkiewicz,

• literatura skandalizująca (np. „książki zbójeckie”, autobiografie; poetyka skandalu, skandal a cenzura, skandal a kultura czytelnicza, psychologia odbiorcy),

• skandal jako temat literacki,

• granice wolności artystycznej.

Strona przedmiotu
340-PS2-2KON9
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje takie zagadnienia, jak: symbolika śmierci i zła, ich ikonografia, śmierć w tradycji Mezopotamii, Egiptu, antyku grecko-rzymskiego, religiach monoteistycznych, śmierć w średniowiecznej Europie, przełom w postrzeganiu śmierci (XVIII/XIX w.), śmierć w XX w. i współcześnie.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)