Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-2ADLP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma pogłębić wiedzę z zakresu literatury polskiej okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Celem konwersatorium jest rozbudowanie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich w oparciu o utwory ze wskazanych epok. Analiza dzieł literackich pozwala na bliższe zaznajomienie się z epoką i jej literackimi świadectwami poprzez analizę i interpretację poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-2BZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki, historii i organizacji bibliografii oraz innych źródeł informacji w Polsce i na świecie oraz praktycznych umiejętności wyszukiwania i oceny informacji z punktu widzenia użytkownika informacji. Student powinien sprawnie posługiwać się bibliografiami drukowanymi i bibliograficznymi bazami danych oraz mieć ogólną orientację w bibliograficznych przedsięwzięciach i projektach.

Strona przedmiotu
340-PS1-2CWD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Spotkania mają charakter warsztatowy, ich głównym założeniem jest wyposażenie studentów w umiejętności: redagowania tekstów, pisania artykułów oraz przeprowadzania wywiadów. Dodatkowym zamierzeniem jest to, aby w trakcie laboratorium studenci zdobyli kompetencje miękkie, tj.: współpraca w grupie, twórcze myślenie, wypowiadanie się na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2DSKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi wątkami dyskusji

wokół dziedzictwa szlacheckiego i chłopskiego w XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-2EDR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2FPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Omówienie programu przedmiotu oraz określenie zasad zaliczenia ćwiczeń.

2. Gatunku dziennikarskie i ich cechy.

3. Przykłady gatunków dziennikarskich form ich publikacji, zasady przygotowania wynikające z ich specyfiki.

4. Omówienie wybranych do przygotowania publikacji: w poszukiwaniu tematu.

5. Opracowanie i prezentacja publikacji: zagadnienia poprawności językowej, edycji oraz redakcji.

6. Omówienie problemów związanych z przygotowaniem publikacji oraz dyskusja nad jej doskonaleniem.

7. Zasady i możliwości publikowania publikacji.

8. Zaliczenie zajęć.

Strona przedmiotu
340-PS1-2GHPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest objaśnienie genezy polskich form językowych oraz rozwoju systemu fonologicznego i gramatycznego w okresie przedpiśmiennym i piśmiennym języka polskiego. Student po zakończonym kursie gramatyki historycznej języka polskiego powinien znać i rozumieć historycznojęzykowe uwarunkowania faktów współczesnej polszczyzny, a także sprawnie czytać i analizować teksty staropolskie.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HLPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy ukierunkowaniu studenta w samodzielnym studiowaniu literatury polskiej II poł. XIX wieku, pogłębieniu wiedzy na temat dziejów literatury polskiej, estetyki oraz orientacji w dzisiejszych normach lektury i interpretacji.

Ćwiczenia oraz Analiza dzieł literackich pozwala na bliższe zaznajomienie się z epoką i jej literackimi świadectwami poprzez analizę i interpretację poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HISP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Periodyzacja historii Polski. Historia Polski od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie prezentacji.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LEK3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2LEK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2LEK4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie utworów literackich (XIX- XX w.) z perspektywy współczesnych badań z kręgu humanistyki ekologicznej (m.in. animal studies, nature writing). Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące wątków ekologicznych obecnych w literaturze oraz publicystyce, ewolucji wizerunku zwierząt na przestrzeni XIX oraz XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z literatury amerykańskiej od XVII do XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią nazw własnych oraz kierunkami i metodami badan w onomastyce. Studenci poznają różne rodzaje onimów: antroponimy, toponimy, chrematonimy, ich źródła kulturowe i historyczne oraz procesy tworzenia i funkcjonowania głównych kategorii nazewnictwa.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym. Opracowanie danych, systemy segregacji i katalogowania treści.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności właściwego (tj. poprawnego oraz zgodnego z zasadami etyki i etykiety językowej) posługiwania się językiem oraz zapoznaniu studenta z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen, dostrzegać związki języka z kulturą.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LNN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2POWP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu zajęć studenci analizują klasyczne działa literatury niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i angielskiej epoki romantyzmu. Prowadzący wprowadza elementy refleksji komparatystycznej, ukazując wybrane teksty kultury europejskiej jako szczególnie ważne dla rozumienia polskich tekstów, wchodzących w intertekstualny rezonans z klasyką światową. Celem zajęć jest również wskazanie trwałości nawiązań do klasyki XIX-wiecznej we współczesnej kulturze: filmie, malarstwie, sztukach wizualnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-2NPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Narzędzia promocji regionu ma charakter teoretyczno-praktyczny. Każdy z tematów zawiera treści merytoryczne odnoszące się do promocji regionu jako elementu marketingu regionalnego i kilku głównych narzędzi marketingowo-promocyjnych. Każda z jednostek zajęciowych zawiera ponadto element praktyczny: ćwiczenia z dziedziny promocji.

Strona przedmiotu
340-PS1-2OFR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zasad sporządzania opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Studenci poznają podstawowe pojęcia oraz zasady klasyfikowania.

Strona przedmiotu
340-PS1-2PST1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe)

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.); prace twórcze (5 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 35 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godz.; 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (30 godz; 3 ECTS)

Strona przedmiotu
340-PS1-2PTR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2NS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2NS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej związanej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu do współczesnych analiz);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analiza dodatkowych materiałów mająca za zadanie pogłębianie problematyki w tym przybliżenie koncepcji dotyczących: języka, czasu, przestrzeni.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresją oraz zmianą kulturową, wzmocnioną obecnie przez procesy globalizacji.

Strona przedmiotu
340-PS1-2RKJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w ramach specjalności edytorskiej, prowadzony w formie laboratorium. Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania korekty i opracowania redakcyjnego tekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-2RWHL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2WKT2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. W pierwszej części studenci poznają zasady wydawania tekstów XIX-wiecznych, problemy napotykane przy tego rodzaju pracy i możliwości ich rozwiązania. W drugiej części przygotowują edycję typu B.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)