Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-2ADR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie wybranych form gatunkowych i kategorii estetycznych reprezentatywnych dla polskiego romantyzmu (w kontekście europejskim), a także wykazanie wpływu języka poetyckiego na sposób artykulacji idei i tematów romantycznych. Poszczególne gatunki, style i tematy omawiane są na przykładach konkretnych dzieł.

Strona przedmiotu
340-PS1-2BZI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki, historii i organizacji bibliografii oraz innych źródeł informacji w Polsce i na świecie oraz praktycznych umiejętności wyszukiwania i oceny informacji z punktu widzenia użytkownika informacji. Student powinien sprawnie posługiwać się bibliografiami drukowanymi i bibliograficznymi bazami danych oraz mieć ogólną orientację w bibliograficznych przedsięwzięciach i projektach.

Strona przedmiotu
340-PS1-2DSKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi wątkami dyskusji

wokół dziedzictwa szlacheckiego i chłopskiego w XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-2EDR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą zawodu dziennikarza, omówienie specyfiki mediów cyfrowych, głównie internetowych, wskazanie tendencji, zagrożeń występujących we współczesnym dziennikarstwie. Zajęcia mają charakter warsztatowy, więc ich głównym założeniem jest nauczenie studentów pisania informacji, dłuższych tekstów z w komponowaną wypowiedzią, przygotowania treści na bloga, przeprowadzania wywiadów. Celem dodatkowym zajęć jest zdobycie przez studentów kompetencji miękkich, tj. współpraca z innymi osobami, kreatywność, występowanie na forum, organizacja czasu pracy.

Strona przedmiotu
340-PS1-2GHPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest objaśnienie genezy polskich form językowych oraz rozwoju systemu fonologicznego i gramatycznego w okresie przedpiśmiennym i piśmiennym języka polskiego. Student po zakończonym kursie gramatyki historycznej języka polskiego powinien znać i rozumieć historycznojęzykowe uwarunkowania faktów współczesnej polszczyzny, a także sprawnie czytać i analizować teksty staropolskie.

Strona przedmiotu
340-PS1-2GOJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Wykład - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2HLR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu: podstawowe problemy historii literatury polskiej okresu romantyzmu (1822-1840) w ujęciu syntetycznym (cezury, tematy, dyskursy, estetyki, obiegi, kwestie sporne); twórczość poetów i pisarzy zaliczanych do kanonu polskiego romantyzmu (ich losy i przebieg karier, punkty zwrotne biografii, role pisarza, pisarz i środowisko, agon wieszczów); wybór najważniejszych i najbardziej znanych tekstów z literatury polskiego romantyzmu analizowanych i interpretowanych w kontekście historycznoliterackim, pod kątem stylistycznym, kompozycyjnym, gatunkowym, z uwzględnieniem tradycji badawczej i najnowszych propozycji metodologicznych.

Strona przedmiotu
340-PS1-2HNE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotowe zapewnią ogólną orientację w podstawowych zjawiskach nauki, ukazując jej wymiar teoretyczny, społeczny, psychologiczny, organizacyjny.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie prezentacji.

Strona przedmiotu
340-PS1-2JMC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi faktami dotyczącymi historii komunikacji, cechami komunikacji internetowej oraz przyjrzenie się wybranym gatunkom internetowym lub gatunkom, które przekształciły się pod wpływem komunikacji internetowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie utworów literackich (XIX- XX w.) z perspektywy współczesnych badań z kręgu humanistyki ekologicznej (m.in. animal studies, nature writing). Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące wątków ekologicznych obecnych w literaturze oraz publicystyce, ewolucji wizerunku zwierząt na przestrzeni XIX oraz XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie utworów literackich (XIX- XX w.) z perspektywy współczesnych badań z kręgu humanistyki ekologicznej (m.in. animal studies, nature writing). Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące wątków ekologicznych obecnych w literaturze oraz publicystyce, ewolucji wizerunku zwierząt na przestrzeni XIX oraz XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej i młodzieżowej, poszukiwanie jej wyznaczników, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję; prześledzenie najnowszych, trendów, mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej i młodzieżowej, poszukiwanie jej wyznaczników, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję; prześledzenie najnowszych, trendów, mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych aspektów omawianych na wcześniejszych latach studiów:

1/teorii literatury (list, intymistyka, wspóączesne badania nad autobiografią), 2/historii literatury i kultury (kanon literatury, miejsce kobiet w kanonie, wybitne epistolografki), 3/ oraz doskonaleniu umiejętności analizy tekstU (listów) w kontekście historycznoliterackim, społecznym i historyczno-politycznym.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z literatury amerykańskiej od XVII do XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spotkania w ramach konwersatorium poświęcone są omówieniu wybranych zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej od średniowiecza do XX w.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON13
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KON15 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium literaturoznawcze. Skierowane do studentów zainteresowanych tematyką podróży i podróżopisarstwa, a także w szerszym ujęciu – translokacji terytorialnych. W ofercie zajęć znajdują się zróżnicowane formy zapisu doświadczeń transgranicznych, związanych z przemieszczaniem się i jego konsekwencjami w wymiarze egzystencjalnym oraz społeczno-kulturowym (m. in. dzienniki, autobiografie, reportaże, eseje). Użytecznych narzędzi analizy i interpretacji dostarcza w tym zakresie nowoczesna metodologia (geopoetyka, nowy regionalizm, ekokrytyka, postkolonializm, komparatystyka).

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej poezji angielskiej i francuskiej a przez to stworzenie tła kulturowego, dzięki któremu wyłoni się szeroki kontekst podobieństw i różnic w prezentowaniu portretu człowieka wyłaniającego się ze wskazanych zakresów literaturowych.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2KOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym. Opracowanie danych, systemy segregacji i katalogowania treści.

Strona przedmiotu
340-PS1-2KJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności właściwego (tj. poprawnego oraz zgodnego z zasadami etyki i etykiety językowej) posługiwania się językiem oraz zapoznaniu studenta z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen, dostrzegać związki języka z kulturą.

Strona przedmiotu
340-PS1-2LNN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Strona przedmiotu
340-PS1-2POWR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-2MIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

6. Grecja. Bogowie i herosi

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie. Legendy arturiańskie

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

12. Słowianie w kulturze europejskiej

13. Mitologia fińska

14. Mitologia ludów Syberii

Strona przedmiotu
340-PS1-2NPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Narzędzia promocji regionu ma charakter teoretyczno-praktyczny. Każdy z tematów zawiera treści merytoryczne odnoszące się do promocji regionu jako elementu marketingu regionalnego i kilku głównych narzędzi marketingowo-promocyjnych. Każda z jednostek zajęciowych zawiera ponadto element praktyczny: ćwiczenia z dziedziny promocji.

Strona przedmiotu
340-PS1-2PRSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia indywidualne - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia indywidualne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formuła pracy:

sproblematyzowana interpretacja dwóch zestawionych nieprzypadkowo utworów poetyckich.

Układ:

a) stan badań odnośnie do wskazanych tekstów

b) własne pomysły interpretacyjne.

Etapy:

a) zgłoszenie tematu osobie prowadzącej

b) konsultacje (literatura przedmiotu i plan pracy)

c) przekazanie wydruku pracy osobie prowadzącej

d) ocena pracy

W skład pracy wchodzą: tekst główny z przypisami (ok. 8 stron wydruku komputerowego) oraz bibliografia (nie więcej niż 1 strona).

Czcionka: 12pt. (przypisy dolne: 10pt.); interlinia: 1,5 wiersza; marginesy: 2,5 cm z obu stron.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)