Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-3ADLP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawia się pojęcie animacja medialna we współczesnym kontekście życia społecznego.

Strona przedmiotu
340-PS1-3ETI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć oscyluje wokół relacji słowo - obraz - forma. Zajęcia poświęcone są m.in.

- miejscu książki w krajobrazie kultury oraz sztuce książki - narodzinom, rozwojowi i współczesnej dominacji kultury reprodukcji, która obejmuje zagadnienie technik kopiowania obrazu (np. drzeworyt, miedzioryt, litografia),

- związkom między ilustracją a tekstem użytkowym/literackim

- gatunkom edytorskim stymulowanym przez kod obrazkowy (książce ilustrowanej, artystycznej, bibliofilskiej i albumowej)

- zagadnieniom prawnych aspektów wykorzystywania dzieł ikonograficznych w publikacjach.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HLPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie dyskusja nad znaczeniem terminu, zakresem tematycznym, stylem i społecznymi kontekstami klasycznej powieści noir. Na zajęciach przedyskutowane zostaną przede wszystkim teksty amerykańskich autorów z lat 30. i 40. – Dashiella Hammetta (Krwawe żniwo, Szklany klucz, Sokół maltański), Jamesa M. Caina (Listonosz dzwoni zawsze dwa razy, Podwójne ubezpieczenie) i Raymonda Chandlera (Wielki sen, Żegnaj, laleczko, Długie pożegnanie) oraz ich mniej znanych kontynuatorów, takich jak Jim Thompson, David Goodis. Ponadto tematem zajęć będzie wpływ wspomnianych autorów na klasyczny film noir z 40. i 50. XX wieku oraz przykłady kontynuowania tej konwencji po roku 1960 w tak zwanym kinie neo-noir.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium student zapozna się z historycznie zmiennymi sposobami konstruowania biografii, ich odmianami gatunkowymi i funkcjonalnymi na tle przemian sfery publicznej i prywatnej. Uświadomi sobie, kiedy zaczęło się myślenie biografią, jakie przybierało formy, czemu służyło.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON13 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Przedmiotem dyskusji będą zarówno zagadnienia gatunkowe (świadomość literacka/dziennikarstwa reporterów/reportażystów, ich praca nad warsztatem, autorskie koncepcje reportażu), jak i konteksty społeczno-polityczne poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na problematykę kobiecą – i szerzej, problematykę związaną z płcią – w literaturze i kulturze )przede wszystkim polskiej). Przedmiot wpisuje się w dynamicznie rozwijający się nurt feministycznej (płciowej) analizy tekstu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych problematyce kobiecej - ich omówienie

oraz analiza na tle szerokiego kontekstu historycznego i społecznego.

Za przedmioty wprowadzające można uznać zajęcia z historii literatury polskiej XIX i XX wieku oraz teorię kultury. Pomocne będą także wiadomości z socjologii i psychologii. Student powinien dobrze orientować się z zagadnieniach związanych ze specyfiką procesu historycznoliterackiego oraz poetyką.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON16 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji wybranych utworów literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do XX w.

Przykładowe lektury:

A.Bradstreet, wybór poezji

B. Franklin, "Żywot własny"

E. A. Poe, "Zagłada domu Usherów " i inne opowiadania

N. Hawthorne, "Szkarłatna litera"

M. Twain, "Książę i żebrak"

T. S. Eliot, "Ziemia jałowa", "Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka", "Wydrążeni ludzie"

A. Miller, "Czarownice z Salem"

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON15 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu kategorii tabu, cenzury i autocenzury obecnej zarówno w praktykach autorskich, jak i wydawniczych. Materiał analityczny stanowić będzie polska literatura dokumentu osobistego z XIX i XX wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON9
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

• teoria i typologia skandalu,

• norma obyczajowa, tabu;

• ewolucja zjawiska,

• wiek XIX jako era skandali – wybrane przykłady z życia literackiego,

• postaci skandalistów — Maria Komorncka, Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Ignacy Witkiewicz,

• literatura skandalizująca (np. „książki zbójeckie”, autobiografie; poetyka skandalu, skandal a cenzura, skandal a kultura czytelnicza, psychologia odbiorcy),

• skandal jako temat literacki,

• granice wolności artystycznej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
340-PS1-3PST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3PPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SIPJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu semantyki i pragmatyki językowej oraz wdrożenie ich do samodzielnej refleksji nad znaczeniem słów i wypowiedzi jako podstawy efektywnego porozumiewania się. Program zajęć obejmuje: analizę sposobów definiowania jednostek leksykalnych w słownikach języka ogólnego; analizę relacji znaczeniowych w systemie językowym i w tekstach; logiczną i semantyczno-pragmatyczną interpretację aktów mowy.

Ćwiczenia (30 godz.) kształcą przede wszystkim umiejętność analizy definicji i sporządzania opisu znaczeniowego jednostek leksykalnych; rozpoznawania relacji semantycznych w systemie i w tekstach; uczą zasad opisu językowego obrazu kategorii oraz funkcjonalno-pragmatycznej interpretacji wypowiedzi (pod kątem intencji uczestników dyskursu)

Wykład (15 godz.) ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi i metodologią badań w zakresie współczesnej semantyki i pragmatyki językowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W efekcie rocznego kursu seminaryjnego student zyskuje rozpoznanie następujących zagadnień:

1. metodologia przygotowania egzaminu licencjackiego (zwłaszcza części wybranej przez studenta – którą nazwać można „prezentacją licencjacką”, jest ona często dobrą wprawką i wstępem do późniejszego pisania pracy magisterskiej); cele, formy, metody naukowego rozpoznawania wybranego obszaru tematycznego;

2. metodologia badań literatury pozytywizmu i Młodej Polski (stan i perspektywy badań, opracowania, przyjęte w refleksji literaturoznawczej metody analizy, opisu i interpretacji zjawisk związanych z twórczością autorów polskich i europejskich, ich recepcją i miejscem w kulturze);

3. problemy filozoficzne, nurty estetyczne i etyczne, konwencje gatunkowe, sposoby obrazowania świata w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski (zjawiska charakterystyczne dla literatury tego okresu, jej związek z życiem literackim i kulturą czasu, kierunki przemian świadomościowych).

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szczegółowemu opisowi poddane zostaną następujące zagadnienia

1. polszczyzna Internetu jako specyficzny wariant języka ogólnego (odmiana socjolektalna);

2. stereotypizacja wypowiedzi w mediach;

3. szablonizacja w massmediach;

4. literatura cyfrowa;

4. social media w kontekście szeroko rozumianej komunikologii;

5. reklama w komunikacji marketingowej;

6. gra jako tekst kultury (w szczególności język i kultura gier komputerowych);

7. fenomen stron internetowych:

7.1.komunikacyjny,

7.2.socjologiczny,

7.3.kulturowy.

Formuła seminarium nie zamyka się w obrębie opozycji „nowe” kontra „stare” media. W polu zainteresowań mieszczą się także:

1. badania nad językiem celebrytów, przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego czy świata polityki,

2. językowe mechanizmy budowania marki osobistej,

3. storytelling.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium to typ zajęć, których celem jest jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania oraz ustnej obrony pracy dyplomowej według obowiązujących standardów Wydziału Filologicznego UwB. Przygotowanie to polega na przekazaniu wiedzy dotyczącej m.in. metodologii badań językoznawczych, sposobów pozyskiwania materiału źródłowego i jego merytorycznego pracowania, prawidłowego komponowania tekstu naukowego, właściwego opracowania językowego pracy dyplomowej, analizy materiału badawczego i wyciągania z niech logicznych wniosków. Ważne jest także kształtowanie i pogłębianie umiejętności rozmawiania o własnej pracy, odpowiadania na pytania dotyczące szczegółów pracy badawczej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy problematyki społecznej w literaturze związanej z pograniczem (szeroko rozumianym) z uwzględnieniem socjologicznej literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)