Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-3ADLD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie wybranych form gatunkowych i kategorii estetycznych istotnych dla literatury polskiej lat 1918-1956. (w kontekście europejskim). Analiza konkretnych dzieł literackich prowadzi do zrozumienia ważnych zjawisk i problemów literatury omawianego okresu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3BDOR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie różnych baz danych (bibliograficznych, katalogowych, faktograficznych, pełnotekstowych, i in.), zasad ich działania, a także ćwiczenie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji i materiałów dotyczących różnych zagadnień, dyscyplin naukowych

Studenci zapoznają się również z ideą Open Access, otwartymi repozytoriami, bibliotekami cyfrowymi, a także wolnymi licencjami CC.

Strona przedmiotu
340-PS1-3BBT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę biblioterapii jako techniki terapeutycznego oddziaływania poprzez tekst oraz wykorzystania jej w pracy z różnymi kręgami czytelników

Strona przedmiotu
340-PS1-3HJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3HLPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematów i zagadnień, proponowanych na zajęciach, tj.na wykładzie i ćwiczeniach, poświęconych historii literatury polskiej 1918 - 1956, zawiera wiedzę dotyczącą pisarzy, krytyków, publicystów i ich tekstów oraz zjawisk, kierunków, tendencji, występujących w literaturze lat 1918 - 1956.Twórczość tego okresu jest omawiana w ówczesnych kontekstach historycznych, światopoglądowo - filozoficznych i kulturowych.Na zajęciach obu typów przyjęto główny cel poznawczy: zapoznanie z dynamiką procesu historycznoliterackiego w latach 1918 - 1956.Celem zajęć jest, na równi, kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego z uwzględnieniem rozumienia prawidłowości rozwoju procesu historycznoliterackiego oraz szacunku dla dorobku studiowanej literatury i kultury.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON8
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie dyskusja nad znaczeniem terminu, zakresem tematycznym, stylem i społecznymi kontekstami klasycznej powieści noir. Na zajęciach przedyskutowane zostaną przede wszystkim teksty amerykańskich autorów z lat 30. i 40. – Dashiella Hammetta (Krwawe żniwo, Szklany klucz, Sokół maltański), Jamesa M. Caina (Listonosz dzwoni zawsze dwa razy, Podwójne ubezpieczenie) i Raymonda Chandlera (Wielki sen, Żegnaj, laleczko, Długie pożegnanie) oraz ich mniej znanych kontynuatorów, takich jak Jim Thompson, David Goodis. Ponadto tematem zajęć będzie wpływ wspomnianych autorów na klasyczny film noir z 40. i 50. XX wieku oraz przykłady kontynuowania tej konwencji po roku 1960 w tak zwanym kinie neo-noir.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium student zapozna się z historycznie zmiennymi sposobami konstruowania biografii, ich odmianami gatunkowymi i funkcjonalnymi na tle przemian sfery publicznej i prywatnej. Uświadomi sobie, kiedy zaczęło się myślenie biografią, jakie przybierało formy, czemu służyło.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Przedmiotem dyskusji będą zarówno zagadnienia gatunkowe (świadomość literacka/dziennikarstwa reporterów/reportażystów, ich praca nad warsztatem, autorskie koncepcje reportażu), jak i konteksty społeczno-polityczne poszczególnych utworów.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON16 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji wybranych utworów literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do XX w.

Przykładowe lektury:

A.Bradstreet, wybór poezji

B. Franklin, "Żywot własny"

E. A. Poe, "Zagłada domu Usherów " i inne opowiadania

N. Hawthorne, "Szkarłatna litera"

M. Twain, "Książę i żebrak"

T. S. Eliot, "Ziemia jałowa", "Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka", "Wydrążeni ludzie"

A. Miller, "Czarownice z Salem"

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu kategorii tabu, cenzury i autocenzury obecnej zarówno w praktykach autorskich, jak i wydawniczych. Materiał analityczny stanowić będzie polska literatura dokumentu osobistego z XIX i XX wieku.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

• teoria i typologia skandalu,

• norma obyczajowa, tabu;

• ewolucja zjawiska,

• wiek XIX jako era skandali – wybrane przykłady z życia literackiego,

• postaci skandalistów — Maria Komorncka, Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Ignacy Witkiewicz,

• literatura skandalizująca (np. „książki zbójeckie”, autobiografie; poetyka skandalu, skandal a cenzura, skandal a kultura czytelnicza, psychologia odbiorcy),

• skandal jako temat literacki,

• granice wolności artystycznej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3KON6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3PST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot językoznawczy o charakterze praktycznym, prowadzony w formie ćwiczeń, obejmujących analizę i redagowanie tekstów r różnych odmianach stylowych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SIPJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu semantyki i pragmatyki językowej oraz wdrożenie ich do samodzielnej refleksji nad znaczeniem słów i wypowiedzi jako podstawy efektywnego porozumiewania się. Program zajęć obejmuje: analizę sposobów definiowania jednostek leksykalnych w słownikach języka ogólnego; analizę relacji znaczeniowych w systemie językowym i w tekstach; logiczną i semantyczno-pragmatyczną interpretację aktów mowy.

Ćwiczenia (30 godz.) kształcą przede wszystkim umiejętność analizy definicji i sporządzania opisu znaczeniowego jednostek leksykalnych; rozpoznawania relacji semantycznych w systemie i w tekstach; uczą zasad opisu językowego obrazu kategorii oraz funkcjonalno-pragmatycznej interpretacji wypowiedzi (pod kątem intencji uczestników dyskursu)

Wykład (15 godz.) ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi i metodologią badań w zakresie współczesnej semantyki i pragmatyki językowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W efekcie rocznego kursu seminaryjnego student zyskuje rozpoznanie następujących zagadnień:

1. metodologia przygotowania egzaminu licencjackiego (zwłaszcza części wybranej przez studenta – którą nazwać można „prezentacją licencjacką”, jest ona często dobrą wprawką i wstępem do późniejszego pisania pracy magisterskiej); cele, formy, metody naukowego rozpoznawania wybranego obszaru tematycznego;

2. metodologia badań literatury pozytywizmu i Młodej Polski (stan i perspektywy badań, opracowania, przyjęte w refleksji literaturoznawczej metody analizy, opisu i interpretacji zjawisk związanych z twórczością autorów polskich i europejskich, ich recepcją i miejscem w kulturze);

3. problemy filozoficzne, nurty estetyczne i etyczne, konwencje gatunkowe, sposoby obrazowania świata w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski (zjawiska charakterystyczne dla literatury tego okresu, jej związek z życiem literackim i kulturą czasu, kierunki przemian świadomościowych).

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szczegółowemu opisowi poddane zostaną następujące zagadnienia

1. polszczyzna Internetu jako specyficzny wariant języka ogólnego (odmiana socjolektalna);

2. stereotypizacja wypowiedzi w mediach;

3. szablonizacja w massmediach;

4. literatura cyfrowa;

4. social media w kontekście szeroko rozumianej komunikologii;

5. reklama w komunikacji marketingowej;

6. gra jako tekst kultury (w szczególności język i kultura gier komputerowych);

7. fenomen stron internetowych:

7.1.komunikacyjny,

7.2.socjologiczny,

7.3.kulturowy.

Formuła seminarium nie zamyka się w obrębie opozycji „nowe” kontra „stare” media. W polu zainteresowań mieszczą się także:

1. badania nad językiem celebrytów, przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego czy świata polityki,

2. językowe mechanizmy budowania marki osobistej,

3. storytelling.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium to typ zajęć, których celem jest jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania oraz ustnej obrony pracy dyplomowej według obowiązujących standardów Wydziału Filologicznego UwB. Przygotowanie to polega na przekazaniu wiedzy dotyczącej m.in. metodologii badań językoznawczych, sposobów pozyskiwania materiału źródłowego i jego merytorycznego pracowania, prawidłowego komponowania tekstu naukowego, właściwego opracowania językowego pracy dyplomowej, analizy materiału badawczego i wyciągania z niech logicznych wniosków. Ważne jest także kształtowanie i pogłębianie umiejętności rozmawiania o własnej pracy, odpowiadania na pytania dotyczące szczegółów pracy badawczej.

Strona przedmiotu
340-PS1-3SEML6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-3TACZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat technik animacji czytelnictwa. W trakcie zajęć słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pracy z czytelnikami; zapozna się z formami promocji, upowszechniania czytelnictwa; zdobędzie kompetencje niezbędne do pracy z różnymi grupami czytelników, niezbędne do tego, by być animatorem czytelnictwa czy szerzej – kultury.

Strona przedmiotu
340-PS1-3TIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3TER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z przemianami – szczególnie następującymi po zwrotach: lingwistycznym i poststrukturalnym – które ukształtowały obraz XX-wiecznego literaturoznawstwa. Wypracowanie krytycznego i samodzielnego stanowiska wobec literatury poprzez dyskusje nad różnymi propozycjami analizy i interpretacji dzieła.

Strona przedmiotu
340-PS1-3VPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat organizacji pracy w wydawnictwie i umiejętności wykonywania zadań związanych z organizacją i realizacją zadań wydawniczych.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką naukowego edytorstwa tekstu XX wiecznego (po 1918 r.).

Program obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie edytorstwa naukowego; pojęcie tekstologii; ustalenia terminologiczne (różne propozycje badawcze; terminy: „utwór”, „dzieło literackie”, „tekst”, „zapis”, „przekaz’”, „tekst kanoniczny”, „intencja twórcza”); proces przygotowania rękopisu do druku; wydania różnego typu: naukowe, popularnonaukowe, szkolne, popularne, zbiorowe; wydawnictwo krytyczne (dochodzenie autorstwa; przedmowa; przypisy); problemy edytorstwa i tekstologii dzieła współczesnego (utożsamienie pracy badacza, krytyka, wydawcy, brak dystansu czasowego, niejednolitość zasad wydawniczych); cenzura a edytorstwo; ćwiczenia praktyczne.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WKMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami współczesnej kultury Białegostoku i Podlasia, w tym: zasadami finansowania i promowania kultury, jej najważniejszymi instytucjami oraz specyfiką wynikającą z położenia geograficznego i historii regionu.

Strona przedmiotu
340-PS1-3WKI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)