Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1PNA Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość obsługi komputera i jego peryferii, systemów operacyjnych oraz programów użytkowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Treści kształcenia realizowane w ramach przedmiotu są ukierunkowane na rozwijanie umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania danych w postaci elektronicznej (dokumentów tekstowych, zdjęć, muzyki, filmów itd.) za pomocą środków technologii informacyjnej, tzn. komputera, urządzeń z nim współpracujących oraz oprogramowania użytkowego. Duży nacisk jest kładziony na uświadomienie potrzeby respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak również konieczności ochrony własnej prywatności oraz danych przechowywanych na elektronicznych nośnikach informacji. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: korzystanie z zasobów Internetu oraz bezpieczeństwo w sieci WWW, tworzenie stron internetowych, podstawy grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot realizujący treści kształcenia ogólnego, obowiązkowy; M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: informatyka

Rok studiów/semestr: I rok 2 st. / II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia: 15 godzin

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne podczas zajęć w laboratorium komputerowym, projekty

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach: 7,5 x 2 godz. = 15 godz.

uczestnictwo w konsultacjach: 2 godz.

przygotowanie do zajęć: 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 2 godz.

Łącznie: (1pkt = 25-30 godz.) 29 godz. ⟶ 1 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 + 2 = 17 godz., czyli 0,5 ECTS

nakład pracy samodzielnej studenta: 10 + 2 = 12 godz., czyli 0,5 ECTS

Literatura:

R. Altman, Po prostu Power Point 2003 PL, Warszawa 2004.

A. Biegańska, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo KISS, 2007.

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo KISS, 2007.

K. Wojtuszkiewicz, Urządzenia techniki komputerowej, cz. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

wszelkie dostępne publikacje i pomoce ze źródeł internetowych

Efekty uczenia się:

student po ukończeniu kursu potrafi:

• posługiwać się podstawową terminologią z zakresu budowy i obsługi urządzeń technologii informacyjnej oraz usług internetowych (K_W02++)

• pozyskując i przetwarzając informacje, potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych (K_W12++)

• wykorzystać urządzenia technologii informacyjnej oraz odpowiednie oprogramowanie w celu wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i dokumentowania różnego rodzaju informacji z różnych źródeł (K_U01++; K_U03+; K_U10++; K_U12++)

• uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej (K_K01++)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie przedmiotu podczas ostatniego spotkania, na którym wykonują zadania praktyczne podsumowujące materiał z całości semestru. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od stopnia poprawności wykonanych w trakcie zaliczenia zadań, tempa ich realizacji oraz od frekwencji i aktywnego udziału w zajęciach w trakcie całego semestru. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania; nieusprawiedliwione opuszczenie 10 godzin zajęć pozbawia możliwości zaliczenia przedmiotu i kwalifikuje do jego powtarzania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawowe formatowanie tekstu (interlinie, tabulatory, czcionki, odstępy, wcięcia).

2. Tworzenie list wielopoziomowych, zaawansowane formatowanie z użyciem tabulatorów, kolumny, tabele i wykresy w dokumentach tekstowych

3. Zaawansowane formatowanie, obiekty, nagłówki, stopki, indeksy, skróty klawiaturowe ułatwiające edycję i formatowanie.

4. Zaawansowane operacje na plikach tekstowych: formatowanie i konwersja przypisów, skorowidze, recenzje, komentarze, hiperłącza.

5. Pełne formatowanie dużych tekstów, rozdziały, plan dokumentu, spisy treści, bibliografie, konwersja do innych formatów (pdf, mobi, epub).

6. Zaawansowane operacje na arkuszach kalkulacyjnych, formatowanie komórek, tabel i wykresów i przygotowanie dokumentów do druku.

7. Internet. Przeglądarki internetowe, historia, możliwości (wtyczki, dodatki), personalizacja, bezpieczeństwo, ustawienia prywatności.

8. Wyszukiwanie i gromadzenie danych w internecie. Narzędzia online: chmura, notatniki internetowe (Evernote, OneNote), przeglądarkowe wersje pakietów biurowych (Office 365, Google Docs). Udostępnianie danych, publikacja i upowszechnianie.

Literatura:

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2002

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawowe formatowanie tekstu (interlinie, tabulatory, czcionki, odstępy, wcięcia).

2. Tworzenie list wielopoziomowych, zaawansowane formatowanie z użyciem tabulatorów, kolumny, tabele i wykresy w dokumentach tekstowych

3. Zaawansowane formatowanie, obiekty, nagłówki, stopki, indeksy, skróty klawiaturowe ułatwiające edycję i formatowanie.

4. Zaawansowane operacje na plikach tekstowych: formatowanie i konwersja przypisów, skorowidze, recenzje, komentarze, hiperłącza.

5. Pełne formatowanie dużych tekstów, rozdziały, plan dokumentu, spisy treści, bibliografie, konwersja do innych formatów (pdf, mobi, epub).

6. Zaawansowane operacje na arkuszach kalkulacyjnych, formatowanie komórek, tabel i wykresów i przygotowanie dokumentów do druku.

7. Internet. Przeglądarki internetowe, historia, możliwości (wtyczki, dodatki), personalizacja, bezpieczeństwo, ustawienia prywatności.

8. Wyszukiwanie i gromadzenie danych w internecie. Narzędzia online: chmura, notatniki internetowe (Evernote, OneNote), przeglądarkowe wersje pakietów biurowych (Office 365, Google Docs). Udostępnianie danych, publikacja i upowszechnianie.

Literatura:

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, EDCL na skróty, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

• Steve Schwartz, Po prostu Office 2007 PL, Helion 2008

• Denise Etheridge, 100 najlepszych sztuczek i trików Excel 2007 PL, Helion 2009

• Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2002

• Scott Basham, Word 2007 Pl, seria praktyk, Helion 2009

• Andrew Edney, PowerPoint 2007 PL, seria praktyk, Helion 2009

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.