Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z Historii XX wieku (w)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2PRD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z Historii XX wieku (w)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.1 350-HS1-2NPH1
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 350-HS1-2NPH2
Vademecum studiów historycznych 0500-HS1-1VSH
Wstęp do badań historycznych 0500-HS2-1WBH

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów przystępujących do przygotowania pracy rocznej z historii XX w. jest na poziomie gwarantującym jej zaliczenie na ocenę pozytywną.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy rocznej z historii XX w.

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 2

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy rocznej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy studenta:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63h

o charakterze praktycznym 63h

Łącznie 5 pkt ECTS

Literatura:

1) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

2) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

3) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

4) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

5) Standardy pracy naukowej na kierunku historia – (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB)

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną za przygotowaną pracę roczną

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski
Prowadzący grup: Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

Pełny opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.