Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2AM3 Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna III
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka spec. matematyka teoretyczna
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń· znajomości przeprowadzanych dowodów· przytaczania odpowiednich przykładów rozwiązywania zadań rachunkowych


Pełny opis:

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II, Algebra liniowa II

wykład 60 godz. ćwiczenia 60 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x4h = 60h

udział w ćwiczeniach 15x4h = 60h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

rozwiązanie zadań domowych 45h = 45h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 4h = 16h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 129 godzin, 4 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 145 godzin, 5 ECTS

Literatura:

1. W.Rudin, "Podstawy analizy matematycznej'', Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998,

2. K. Maurin, "Analiza " część pierwsza, PWN, Warszawa 1977,

3.M.Spivak, "Analiza na rozmaitościach ", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005,

4.L.Schwartz ''Kurs analizy matematycznej'',PWN, Warszawa 1980,

5.R.Rudnicki,''Wykłady z analizy matematycznej'',Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001,

6.A.Birkholc,''Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych'',Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

7. G. M. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy'' t. I , II, III Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

8. R. Rudnicki „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, 2006.

9. R. Leitner „Zarys matematyki wyższej”, WNT, 1995.

Zbiory zadań:

1. W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach”

2. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza matematyczna. Przykłady i zadania”

3. J. Banaś, S. Wędrychowicz „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

4. G. N. Berman „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

Efekty uczenia się:

Potrafi całkować funkcje wielu zmiennych.K_U07, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Rozumie pojęcie rozkładu jedności i umie je stosować.K_U09, K_U11, K_U12, K_U23, K_W02, K_W04, K_W05

Zna i umie stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; zna podstawowe twierdzenia w tym zakresie.K_U12, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Ma podstawową wiedzę na temat przestrzeni odwzorowań liniowych ciągłych i wieloliniowych.K_U16, K_U17, K_W02, K_W04, K_W05

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jakimowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Jakimowicz, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Krzysztof Bardadyn, Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.