Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Affine and Projective Geometry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3GARa
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Affine and Projective Geometry
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Course objectives: Understanding elements of projective (and affine) geometry to the extend necessary to listen to specialized lectures.

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 3, semester: 5

Prerequisities: none

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x2h = 10h

the final examination: preparation.and take 15h + 4h = 19h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 74 h., 2 ECTS

Efekty uczenia się:

Learning outcomes:

Knows and understands notions of an affine and of a projective space; via the operations of the projective completion and of the affiine reduction he can transform problems of affine geometry to the framework of projective geometry and vice versa.

Knows roles of fundamental configurational axioms: Minor and Major Desargues Axiom, Minor and Major Pappus Axiom.

Knows the structure of subspaces of a projective space: can determine meets of subspaces and subspaces spanned by systems of subspaces.

Knows analytical characterizations of collineations and correlations of (Pappian) projective spaces; knows the role of Chasles Theorem and the role of cross ratio invariance in this context.

Knows how collineations act on the family of subspaces; knows the Chow Theorem.

KA6_WK01, KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_UK01, KA6_KK01

Metody i kryteria oceniania:

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Krzysztof Petelczyc, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)