Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2SEMPAD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Student ma przypomnieć sobie podstawowe założenia prawa administracyjnego (instytucje). Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej. Na seminarium pisana jest (i analizowane są postępy) praca magisterska. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: III/ semestr: V i VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium (w tym 9 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje, konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta udział w seminariach 30 godz. - całość prowadzona w formie zajęć bezpośrednich lub zdalnych w czasie rzeczywistym w zależności od sytuacji pandemicznej) przygotowanie do zajęć 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 95 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 - student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK1 - student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KA7_UU2 - student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji publicznej

KA7_KK3 - student jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej

sposób weryfikacji wszystkich efektów: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, ocena pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Daniluk
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student ma przypomnieć sobie podstawowe założenia prawa administracyjnego (instytucje). Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej. Na seminarium pisana jest (i analizowane są postępy) praca magisterska. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: III/ semestr: V i VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta udział w seminariach 30 godz. - całość prowadzona w formie zajęć bezpośrednich lub zdalnych w czasie rzeczywistym w zależności od sytuacji pandemicznej) przygotowanie do zajęć 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 95 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk, Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Dominik Kościuk, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student ma przypomnieć sobie podstawowe założenia prawa administracyjnego (instytucje). Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej. Na seminarium pisana jest (i analizowane są postępy) praca magisterska. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: III/ semestr: V i VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta udział w seminariach 30 godz. - całość prowadzona w formie zajęć bezpośrednich lub zdalnych w czasie rzeczywistym w zależności od sytuacji pandemicznej) przygotowanie do zajęć 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 95 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student ma przypomnieć sobie podstawowe założenia prawa administracyjnego (instytucje). Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej. Na seminarium pisana jest (i analizowane są postępy) praca magisterska. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: III/ semestr: V i VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS - 9 pkt

Bilans nakładu pracy studenta udział w seminariach 30 godz. - całość prowadzona w formie zajęć bezpośrednich lub zdalnych w czasie rzeczywistym w zależności od sytuacji pandemicznej) przygotowanie do zajęć 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 95 godz., łącznie 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.