Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2LJN3 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. III
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. III 370-PS5-2LJN3

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. III 370-PS5-2LJN3

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Kierunek: Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Moduł 1: Język obcy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 3 punkty, semestr zimowy

część II - 3 punkty, semestr letni

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami w semestrze I:

- udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe w semestrze I:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Grabowska Małgorzata, Sychowska - Piotrkowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Niemiecki dla prawników, Poltext 2016

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Prawo. Język niemiecki, ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber 2019

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie. Poltext 2016

Bęza Stanisaw, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, korespondencja handlowa, biuro elektroniczne, raporty i prezentacje, rozmowy kwalifikacujne, listy intemcyjne. Poltext 2018

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2 Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone,

Efekty uczenia się:

cz. III MK_4

wprowadzenie w terminologię prawniczą w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych

efekty kierunkowe:

KA7_WK2 student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_UK2 student zna język obcy na poziomie B 2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KA7_KR1 student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych

2. oceny z testu końcowego

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.