Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-2EE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z regulacją normatywną problematyki bezpieczeństwa w Polsce, w tym między innymi z konstytucyjno-ustawową pozycją najstotniejszych organów i instytucji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu problematyki prawnych podstaw bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 16 godzin wykładu (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, e-learning, konsultacje

Punkty ECTS – 5.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 45 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulkowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, Rzeszów 2008.

K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno-politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności ich istotnych elementach takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna

2. Zna sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

3. Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa i o ich historycznej ewolucji

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego

2. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu problematyki prawnych podstaw bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 16 godzin wykładu (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, e-learning, konsultacje

Punkty ECTS – 5.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 45 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulkowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, Rzeszów 2008.

K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.