Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja informatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3IBI Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja informatyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Technologia informacyjna 0800-S1-1YTIN

Założenia (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Technologia informacyjna 0800-S1-1YTIN

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta oraz rozwinięcie jego umiejętności merytorycznych i metodycznych w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie realizacji treści kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zakłada się rozwijanie wiedzy i umiejętności studenta, niezbędnych do:

- realizacji zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu celowego oraz właściwego posługiwania się przez nich typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

- stwarzania sytuacji problemowych oraz inspirowania i angażowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego;

- rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnym z zastosowaniem oraz bez wykorzystania komputera;

- integrowania zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

- promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Literatura:

PODSTAWOWA:

- Freedman, A (2004). Encyklopedia komputerów. Helion: Gliwice

- Gałązka, E., Mastalerz, E. (2002). Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

- Kuźmińska-Sołśnia, B., Ziębakowska-Cecot, K. (2017). Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 145-150. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.3.20.

- Kwiatkowska, A. B., Sysło M. (red.). (2014). Informatyka w edukacji. Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

- Myśliwiec, K. (2017). Programowanie we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), s. 51-55. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.2.6.

- Noga, H. (2010). Metodyka edukacji techniczno-informatycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

UZUPEŁNIAJĄCA:

- Freedman, A (2004). Encyklopedia komputerów. Helion: Gliwice.

- Jaronicki, A. (2016). Abc MS Office 2016 PL. Helion: Gliwice.

- Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko. Gliwice: Helion.

- Wróblewski, P. (2016). Abc komputera. Gliwice: Helion.

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań w zakresie edukacji informatycznej – norm, procedur i dobrych praktyk, stosowanych w realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego na etapie edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG7)

2. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania gier komputerowych w procesie wychowania i kształcenia dzieci poprzez zabawę (KA7_WG9).

3. Ma wiedzę z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu zajęć edukacji informatycznej prowadzonych na etapie wczesnoszkolnym (KA7_WG12)

Umiejętności:

1. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk oraz wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów (KA7_UW6)

2. Identyfikuje naturalne, spontaniczne zachowania dzieci/uczniów jako sytuacje dydaktyczne; generuje oryginalne rozwiązania z zastosowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego (KA7_UW7).

3. Rozwija kompetencje informacyjne, w tym informatyczne uczniów oraz umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (KA7_UO1)

Kompetencje społeczne:

1. Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych (w obszarze edukacji informatycznej), wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: kolokwium pisemne

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie na podstawie oceny efektów pracy indywidualnej, aktywności podczas zajęć oraz odpowiedzi ustnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Technologia informacyjna 0800-S1-1YTIN

Założenia (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Technologia informacyjna 0800-S1-1YTIN

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta oraz rozwinięcie jego umiejętności merytorycznych i metodycznych w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zakłada się rozwijanie wiedzy i umiejętności studenta, niezbędnych do:

- realizacji zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu celowego oraz właściwego posługiwania się przez nich typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

- stwarzania sytuacji problemowych oraz inspirowania i angażowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego;

- rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnym z zastosowaniem oraz bez wykorzystania komputera;

- integrowania zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

- promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Literatura:

Podstawowa:

- Freedman, A (2004). Encyklopedia komputerów. Helion: Gliwice

- Gałązka, E., Mastalerz, E. (2002). Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

- Kuźmińska-Sołśnia, B., Ziębakowska-Cecot, K. (2017). Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 145-150. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.3.20.

- Kwiatkowska, A. B., Sysło M. (red.). (2014). Informatyka w edukacji. Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

- Myśliwiec, K. (2017). Programowanie we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), s. 51-55. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.2.6.

Noga, H. (2010). Metodyka edukacji techniczno-informatycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Uzupełniająca:

- Freedman, A (2004). Encyklopedia komputerów. Helion: Gliwice.

- Jaronicki, A. (2016). Abc MS Office 2016 PL. Helion: Gliwice.

- Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko. Gliwice: Helion.

Wróblewski, P. (2016). Abc komputera. Gliwice: Helion.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.