Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7ICD
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Comparative Education
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Students gain general orientation in comparative education. They obtain basic knowledge of comparative education and understand its importance for analysing educational reality in the contemporary world. Students are able to analyse educational facts in different countries, explain their complexity taking into account political, economic, social and cultural context of particular countries. Students develop their cognitive competences in scope of analysing educational phenomena in comparative and international terms. What is more, students are able to use comparative analysis method in order to characterize education in the world.

Literatura:

“Comparative Education”, “Comparative Education Review”

Arnove R. F.,Torres C. A., Comparative Education:

The Dialectic of the Global and the Local, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Maryland, 2007

Hayden, M., Introduction to International Education. International Schools and their Communities, Sage, London, 2006.

Woods, P.A., Woods G.J.(Eds.), Alternative Education for the 21st Century. Philosophies, Approaches, Visions, Palgrave Macmillan, New York, 2009.

Key Data on Education in Europe 2012, Educational, Audiovisual and Culture Executive, Brussels, 2012.

Focus on Higher Education in Europe: the Impact of the Bologna Process, Educational, Audiovisual and Culture Executive, Brussels, 2010.

White paper on education and training. Teaching and learning. Towards the learning society, http://ec.europa.eu/languages/documents/doc409_en.pdf http://www.hslda.org/hs/international/

http://ncspe.org/publications_files/Home-Schooling-FAQ.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8576769.stm

http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/H_K_C_PL.pdf

http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/145EN.pdf

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

http://www.llp.org.pl/

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/actions_en.htm

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home

http://www.oecd.org/

http://www.oecd.org/pisa/

http://www.iea.nl/

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php

http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm

Efekty uczenia się:

1. A student knows basic terminology used in comparative education, has basic knowledge of specificity of comparative education and understands its conditionings in different countries.

2. A student is able to use basic theoretical knowledge of comparative education to analyse and interpret educational facts in the world in the context of

political, economic, social and cultural situation of different countries.

3. A student understands the need to improve education, and is active in accomplishment of individual and group didactic tasks.

Metody i kryteria oceniania:

Working methods: lecture, discussion, project assignments, individual consultations.

Credit awarded on the grounds of a written test, a group project, class attendance and active participation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)