Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2XJEI
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Inna Osadchenko
Prowadzący grup: Marta Chomaniuk, Inna Osadchenko, Anna Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Inna Osadchenko, Maria Plucińska
Prowadzący grup: Inna Osadchenko, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji o zagadnieniach teoretycznych: іstota pojęcia „konflikt”, rodzaje konfliktów, przyczyna konfliktów społecznych, аlternatywa dla tradycyjnej teorii konfliktu. Zdobędą kompetencje w stosowaniu autorskich technik psychologicznych do kształtowania umiejętności rozwiazywania konfliktów, szczególnie z dziećmi w rożnym wieku (jak przestać walczyć z dzieckiem), ich rodzicami, w życiu osobistym; kształtowanie umiejętności uczenia dzieci w rożnym wieku stosowania alternatywnych metod rozwiazywania konfliktów: „Kręgi”, „Wibracji”, „Stan mojej miłości do siebie, do innych, do otaczającego świata”, „Strach ↔ Miłość”, „Wibracje: „Ja ↔ świat””, „Waga: plus, minus”, „Wdzięczność za przeszłość i przyszłość”, „Rysujemy motyla w parach”, „Pozytywna komunikacja psychologiczna”, „Zawarcie umowy ze sobą”, „Zawarcie umowy”, „Poczucie winy”, «Życzę sobie», „Życzę mojemu dziecku” itp.

Literatura:

Borecka-Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania, Difin SA: Warszawa 2021.

Borecka-Biernat D., Cywińska M., Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Difin SA: Warszawa, 2015.

Borcka-Biernat D. Wajszczuk K., Walęcka-Matyja K. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: wybrane problemy. Difin SA: Warszawa, 2019.

Gawrońska J. Negocjacje czyli jak grać, żeby wygrać.

https://wyd.edu.pl/images/thumbnails/images/Monografie/Monografie2016/Gawronska.pdf

Klaus W. Mediacje w szkole. https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2020/06/mediacja-w-szkole.pdf

Kozina A. Zasady planowania negocjacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 574, s. 71–89.

Maciejewski J., Wawryszuk P., Budka K. (red.) Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz 2011.

Nowosad I., Pietrań K., Szymański M. (red.) Szkoła. Konflikt podmiotów? Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2016.

Prościak B. Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. Difin SA: Warszawa, 2013.

Przybyła-Basista H. Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Chowanna 2, 251-278.

Roszkowska E. Wybrane modele negocjacji. Białystok 2011.

Skarżyńska K., Jakubowska U., Wasilewski J. (red.) Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Academica SWPS: Warszawa 2007.

Stefańska A., Knocińska A., Kwiatkowska E. (red.) Konflikt – Negocjacje – Kultura – Komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2014.

Suchanek M. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych. Studia Administracyjne 10/2018.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Szarc vel Szic M. Strategie i taktyki, stosowane w trakcie rozmów negocjacyjnych. https://www.zpsb.pl/wp-

content/uploads/2016/01/magdalena_szarc_vel_szic_fir_1-2015.pdf

Szerląg A. (red.) Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji. Multicultural Studies, Tom I, Wrocław 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji o zagadnieniach teoretycznych: іstota pojęcia „konflikt”, rodzaje konfliktów, przyczyna konfliktów społecznych, аlternatywa dla tradycyjnej teorii konfliktu. Zdobędą kompetencje w stosowaniu autorskich technik psychologicznych do kształtowania umiejętności rozwiazywania konfliktów, szczególnie z dziećmi w rożnym wieku (jak przestać walczyć z dzieckiem), ich rodzicami, w życiu osobistym; kształtowanie umiejętności uczenia dzieci w rożnym wieku stosowania alternatywnych metod rozwiazywania konfliktów: „Kręgi”, „Wibracji”, „Stan mojej miłości do siebie, do innych, do otaczającego świata”, „Strach ↔ Miłość”, „Wibracje: „Ja ↔ świat””, „Waga: plus, minus”, „Wdzięczność za przeszłość i przyszłość”, „Rysujemy motyla w parach”, „Pozytywna komunikacja psychologiczna”, „Zawarcie umowy ze sobą”, „Zawarcie umowy”, „Poczucie winy”, «Życzę sobie», „Życzę mojemu dziecku” itp.

Literatura:

Borecka-Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania, Difin SA: Warszawa 2021.

Borecka-Biernat D., Cywińska M., Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Difin SA: Warszawa, 2015.

Borcka-Biernat D. Wajszczuk K., Walęcka-Matyja K. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: wybrane problemy. Difin SA: Warszawa, 2019.

Gawrońska J. Negocjacje czyli jak grać, żeby wygrać.

https://wyd.edu.pl/images/thumbnails/images/Monografie/Monografie2016/Gawronska.pdf

Klaus W. Mediacje w szkole. https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2020/06/mediacja-w-szkole.pdf

Kozina A. Zasady planowania negocjacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 574, s. 71–89.

Maciejewski J., Wawryszuk P., Budka K. (red.) Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz 2011.

Nowosad I., Pietrań K., Szymański M. (red.) Szkoła. Konflikt podmiotów? Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2016.

Prościak B. Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. Difin SA: Warszawa, 2013.

Przybyła-Basista H. Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Chowanna 2, 251-278.

Roszkowska E. Wybrane modele negocjacji. Białystok 2011.

Skarżyńska K., Jakubowska U., Wasilewski J. (red.) Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Academica SWPS: Warszawa 2007.

Stefańska A., Knocińska A., Kwiatkowska E. (red.) Konflikt – Negocjacje – Kultura – Komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2014.

Suchanek M. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych. Studia Administracyjne 10/2018.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Szarc vel Szic M. Strategie i taktyki, stosowane w trakcie rozmów negocjacyjnych. https://www.zpsb.pl/wp-

content/uploads/2016/01/magdalena_szarc_vel_szic_fir_1-2015.pdf

Szerląg A. (red.) Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji. Multicultural Studies, Tom I, Wrocław 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)