Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-2XADG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

•wprowadzenie studentów we współczesne aspekty problemów opieki w ujęciu globalnym i lokalnym

•wyjaśnienie złożonych zjawisk współczesnego świata w kontekście opieki i wychowania,

•wskazanie aktualnych problemów wychowania (w domu rodzinnym, szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, itd.) oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom


Skrócony opis:

Klasyczne koncepcje opieki koncentrowały się na zapewnieniu wychowankom jak najlepszych warunków życia. Współcześnie natomiast oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze koncentrować się powinny na trosce o jakość życia, rozwoju i dojrzałości jednostki zgodnym z jej dążeniami. Kluczowe jest założenie indywidualizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i ukierunkowanie ich na procesy wspomagania w rozwoju zgodne ze standardami grupy do której przynależy wychowanek.

Pełny opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im. Stąd też w ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo

Efekty uczenia się:

KP7_UW1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i

przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych

źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów

opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych

KP7_UW1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i

przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych

źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów

opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych

KP7_WG3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach

rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie

ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KP7_UW1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i

przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych

źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów

opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

wykład i ćwiczenie, egzamin, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im.

Pełny opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im. Stąd też w ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo

Literatura:

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983

Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003

Jałowiecki B., Łukowski W., Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im.

Pełny opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im. Stąd też w ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo

Literatura:

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983

Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003

Jałowiecki B., Łukowski W., Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)