Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1PSS Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. W ramach przedmiotu zostaną zaprezentowanie pojęcia wypracowane w ramach psychologii społecznej, takie jak: percepcja społeczna, proces atrybucji, procesy grupowe, stereotypy i uprzedzenia, mechanizmy agresji, które umożliwią analizę społecznych czynników determinujących postępowanie ludzi, w tym uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Efekty uczenia się:

K_W05, Ma uporządkowaną i elementarną wiedzę na temat świata społecznego: mechanizmów wywierania wpływu społecznego, dynamiki funkcjonowania grup społecznych, źródeł agresji i zachowań prospołecznych oraz spostrzegania siebie i samooceny

K_UO3; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;analizuje ich powiązania

K_OU5, zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.