Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FU2-2SDII Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka medyczna 2 rok II stopień sem. letni 2020/2021
fizyka ogólna 2 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe 1 390-FU2-2SD1

Założenia (opisowo):

Kontynuacja seminarium dyplomowego. Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej na wybrany temat pod okiem okiem opiekuna lub promotora pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 40 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, pokaz, eksperyment, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 18

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (40 godz.), konsultacje (50 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (450 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.3 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 14.7 ECTS

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W01-K_W05, K_W19, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03-K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena pracy dyplomowej przez recenzenta oraz opiekuna lub promotora pracy. Na ocenę końcową wpływ może mieć również osobiste zaangażowanie studenta podczas powstawania pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpiuk, Andrzej Maziewski, Marek Nikołajuk, Wojciech Olszewski, Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Tomasz Karpiuk, Andrzej Maziewski, Marek Nikołajuk, Wojciech Olszewski, Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.