Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
390-FM2-1ASO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i laboratorium z analizy sygnałów i obrazowania obejmują podstawy klasycznej i współczesnej analizy sygnałów oraz zapoznaje studentów z podstawowymi metodami cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów w zastosowaniu do praktyki medycznej.

Strona przedmiotu
390-FM2-1FWJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy zagadnień fizycznych związanych z generowaniem, sterowaniem i wykorzystaniem promieniowania jonizującego zarówno elektromagnetycznego jak i korpuskularnego. Nacisk położony jest na zrozumienie przez studenta zjawisk fizycznych odgrywających podstawową rolę w zagadnieniach wyżej wymienionych. Szerzej omawiane jest działanie medycznych akceleratorów liniowych oraz generowanie terapeutycznych wiązek hadronowych.

Na Laboratorium, najpierw studenci uczą się obliczać zagadnienia związane z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z materią a następnie przeprowadzają kilka doświadczeń

Strona przedmiotu
390-FM2-1KTP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami działania stanowisk pomiarowych, czujniki, specjalistyczne czujniki medyczne, skomputeryzowane stanowiska diagnostyczno - lecznicze. Pojęcia podstawowe. Organizacja i klasyfikacja systemów pomiarowych. Budowa i zasada działania komputerowego sytemu pomiarowego.

Strona przedmiotu
390-FS2-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student uczestniczy w kształceniu językowym z języka angielskiego właściwym dla poziomu B2+ .

Strona przedmiotu
390-FM2-1MMR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wstęp do metod rezonansowych w fizyce i medycynie przy zastosowaniem technik ESR, EPR oraz NMR.

Strona przedmiotu
390-FM2-1PFJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów podstaw fizyki jądra atomowego. Na wykładzie omawiane są zagadnienia począwszy od podstawowych wielkości fizycznych którymi opisujemy jądra atomowe poprzez procesy jakie mogą w nich zachodzić , modele budowy jądra atomowego, reakcje jądrowe i skończywszy na wykorzystaniu fizyki jądrowej w rożnych aspektach życia człowieka. Na zajęciach laboratoryjnym po wstępnym rozwiązaniu wybranych problemów studenci wykonują doświadczenia z których muszą przygotować sprawozdania.

Strona przedmiotu
390-FM2-1RTR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótki wstęp do analizy zespolonej. Transformata Laplace’a i transformata Z.

Szeregi Fouriera i transformacja Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera. Falki. Filtry. Transformata Hougha i transformata Radona.

Strona przedmiotu
390-FU2-2SDII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej na wybrany temat pod okiem okiem opiekuna lub promotora pracy.

Strona przedmiotu
390-FM2-1SPF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych o tematyce związanej z termodynamiką, falami elektromagnetycznymi i zjawiskami termoelektrycznymi. Studenci otrzymują cztery ćwiczenia laboratoryjne do wykonania. Ćwiczenia wykonywane są samodzielnie. Po wykonaniu student wykonuje rozbudowany raport opisujący podstawowe zagadnienia fizyczne, których rozumienie jest niezbędne do poprawnego wykonania ćwiczenia, analizuje otrzymane dane doświadczalne i wyciągnięte wnioski.

Strona przedmiotu
390-FM2-1SMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium obejmuje cykl tematów poświęconych zapoznaniu Studenta ze środowiskiem LabView oraz technikami cyfrowej akwizycji danych z wielofunkcyjnych urządzeń wyposażonych w interfejs DAQ.

Strona przedmiotu
390-FM2-1TPS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do statystycznej teorii procesów stochastycznych, tzn. do statystycznej analizy funkcji losowych i losowych szeregów czasowych reprezentujących zjawiska losowe występujące w różnych dziedzinach wiedzy i działalności praktycznej człowieka. Wykład wprowadza również elementy statystycznej teorii wykrywania sygnałów w szumie. Wykład jest połączony z zajęciami laboratoryjnymi obejmującymi wykonywanie zadań przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)