Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka medyczna 2 rok II stopień sem. zimowy 2020/2021 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka medyczna 2 rok II stopień sem. zimowy 2020/2021
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
390-FM2-2DOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu uzupełnionego o zajęcia laboratoryjne. Zajęcia prowadzone są przez personel jednostek służby zdrowia np. Białostockiego Centrum Onkologii w Pracowni Dozymetrii Zakładu Fizyki Medycznej. Na wykładach studenci zapoznają się z

budową i zasadą działania współczesnego akceleratora liniowego, tomografu komputerowego oraz symulatora terapeutycznego. Poznają inne nowoczesne aparaty medyczne służące do radioterapii oraz podstawy oddziaływań koniecznych do zrozumienia i opisania wykorzystywanych

w radioterapii wiązek. Poznają zasady wykonywania pomiarów oraz sprzęt potrzebny do ich przeprowadzenia. W ramach zajęć laboratoryjnych wykonują pomiary zgodnie z procedurami wykonywanymi w szpitalach np. Białostockim Centrum Onkologii i wymogami prawnymi.

Strona przedmiotu
390-FM2-2HNA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii rozwoju różnych dziedzin nauki.

Strona przedmiotu
390-FM2-2MNE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka sił jądrowych, trwałości jąder, izotopów, metod wytwarzania sztucznych źródeł, analiza rozpadów promieniotwórczych; Własności neutronów, klasyfikacja neutronów ze względu na ich energię, mechanizmy oddziaływania neutronów z materią pochłaniającą, rozpraszającą i rozszczepialną, przekrój czynny na daną reakcję; Źródła neutronów, absorbenty neutronowe, spowalnianie neutronów; Detektory neutronów, charakterystyki neutronów ze źródeł impulsowych; Radionuklidy, Neutronowa analiza aktywacyjna; Aparatura i metodologia stosowana w terapii neutronowej, stanowisko do terapii borowo-neutronowej (BNCT); Sposoby polaryzacji neutronów, metody z odwracaniem spinu; Reakcje jądrowe wykorzystywane w radioterapii, przykłady zastosowania niektórych izotopów promieniotwórczych; Rozkłady izodoz neutronów o energii 50 MeV, neutronowe czynniki kerma, zasady dozymetrii wiązek neutronowo-fotonowych, stosunek czynników kerma; Dozymetria neutronowa, Terapia protonowo-neutronowa;

Strona przedmiotu
390-FM2-2PLR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z systemami do planowania leczenia w radioterapii. Wykonywanie planów leczenia zewnętrznymi wiązkami promieniowania jonizującego metodami 3D, IMRT, VMAT dla różnych lokalizacji u pacjenta: głowa-szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica i inne. Zapoznanie z terminologią pojęć występujących w radioterapii takich jak: bolus, klin, osłony indywidualne, MLC, izodozy, targety, narządy krytyczne itp. Podział brachyterapii ze względu na moc dawki i technikę aplikacji. Omówienie podstawowych schematów planowania brachyterapii. Specyfika i wytyczne najczęściej wykonywanych zabiegów z wykorzystaniem techniki afterloadingu. Zapoznanie z warunkami pracy ze źródłem o wysokiej aktywności, kontrolą jakości, dozymetrią, ochroną radiologiczną pacjentów i pracowników.

Strona przedmiotu
390-FU2-2SD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
390-FU2-2SDI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
390-FM2-2SPF2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Eksperymenty z różnych działów fizyki, w tym z dziedzin spektroskopii optycznej, promieniowania optycznego, zjawisk rezonansowych i innych, z odniesieniem do medycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych.

Strona przedmiotu
390-FM2-2SWJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poprawienie znajomości terminologii fachowej, płynności posługiwania się językiem angielskim, a także poprawnej wymowy.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)