Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka ogólna 2 rok II stopień teoretyczna sem. zimowy 2023/2024 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka ogólna 2 rok II stopień teoretyczna sem. zimowy 2023/2024
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
390-FS2-2DPF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci wykonują eksperymenty w zespołach 2-3 osobowych ze zmianą

koordynatora eksperymentu. Po wykonaniu ćwiczenia student zobowiązany jest

dostarczyć opiekunowi opis zawierający wstęp teoretyczny, prezentacje i analizę wyników doświadczalnych, podsumowanie uzyskanych rezultatów. Celem prowadzonych zajęć jest zdobycie umiejętności przeprowadzania eksperymentów, analizy otrzymanych wyników oraz umiejętności pisania raportów (krótkich prac naukowych) z różnych działów fizyki oraz techniki. W szczególnych wypadkach studenci angażowani są w prace zespołów badawczych i uczestniczą w bieżących badaniach prowadzonych w zakładach badawczych.

Strona przedmiotu
390-FS2-1DFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FS2-2EG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawową terminologią z zakresu emisji głosu dotyczącą fizjologii jego powstawania, z uwzględnieniem anatomii aparatu głosowego. Kolejnymi omawianymi obszarami są profilaktyka i higiena głosu oraz wynikające z niewłaściwej pracy emisyjnej choroby głosu. Ćwiczenia praktyczne ukierunkowane są na wykształcenie prawidłowych mechanizmów w wytwarzaniu dźwięków mowy.

Strona przedmiotu
390-FS2-2FAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizyka atomu i cząsteczki jest jedno-semestralnym kursem przedmiotu, obejmującym 30 godzin wykładu i 45 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje:

 • Atom jednoelektronowy bez uwzględnienia spinu --- struktura prosta
 • Oddziaływanie atomu jednoelektronowego z promieniowaniem
 • Wybrane zagadnienia spektoskopii
 • Atom jednoelektronowy ze spinem --- struktura subtelna
 • Atom dwuelektronowy
 • Atomy wieloelektronowe
 • Oddziaływanie za stałymi polami zewnętrznymi
 • Struktura nadsubtelna
 • Przesunięcia izotopowe
 • Elementy teorii cząsteczek i wiązań chemicznych
Strona przedmiotu
390-FS2-2HNA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii rozwoju różnych dziedzin nauki.

Strona przedmiotu
390-FU2-2SDI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
390-FU2-2SDTI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
390-FS2-2SFWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zaznajamia się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Strona przedmiotu
390-FS2-2SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poprawienie znajomości terminologii fachowej, płynności posługiwania się językiem angielskim, a także poprawnej wymowy.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)