Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka - II stopień stacjonarne - obow (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fizyka - II stopień stacjonarne - obow
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
390-ERS-2ASK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FS2-1DPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci przeprowadzają serię zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, optyki. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Strona przedmiotu
390-FS2-2FAC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizyka atomu i cząsteczki jest jedno-semestralnym kursem przedmiotu, obejmującym 30 godzin wykładu i 45 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje:

 • Atom jednoelektronowy bez uwzględnienia spinu --- struktura prosta
 • Oddziaływanie atomu jednoelektronowego z promieniowaniem
 • Wybrane zagadnienia spektoskopii
 • Atom jednoelektronowy ze spinem --- struktura subtelna
 • Atom dwuelektronowy
 • Atomy wieloelektronowe
 • Oddziaływanie za stałymi polami zewnętrznymi
 • Struktura nadsubtelna
 • Przesunięcia izotopowe
 • Elementy teorii cząsteczek i wiązań chemicznych
Strona przedmiotu
390-FS2-1FST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oraz konwersatorium mają na celu zaznajomić studentów z elementami mechaniki statystycznej.

Strona przedmiotu
390-FS2-2IPD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizyki współczesnej oraz przeprowadzenie pomiarów.

Strona przedmiotu
390-FS2-2INAF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student wybiera do samodzielnego opracowania zagadnienia z zakresu związku metod fizycznych stosowanych w innych dziedzinach nauki (chemii, biologii, sztuki, prawa, ...) i przemyśle.

Strona przedmiotu
390-ERS-2PFJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat:

• fizyki procesów jądrowych,

• rozpadów promieniotwórczych (rodziny promieniotwórcze),

• reakcji jądrowych,

• naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego,

• oddziaływania promieniowania jonizującego z materią,

• metody detekcji promieniowania,

• podstawowych składników materii.

Strona przedmiotu
390-FS2-1KTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z komputerowymi technikami stosowanymi w

eksperymentach fizycznych, ich zasadą działania oraz przykładami.

Organizacja i klasyfikacja systemów pomiarowych.

Pomiar czasu w eksperymentalnym układzie pomiarowym.

Sygnały pomiarowe, ich transmisja i przetwarzanie.

Standardowe oraz specjalistyczne interfejsy pomiarowe (VXI, IEEE-488,

DAQ).

Czujniki pomiarowe wielkości fizycznych (pojemnościowe, parametryczne,

magnetyczne, półprzewodnikowe, mechaniczne).

Elementy sterowania w układzie pomiarowym (silniki, skanery).

Wstęp do pomiarowych systemów wirtualnych.

Wprowadzenie do programowania obiektowego LabVIEW. Eksperyment

fizyczny sterowany przez internet „on-line”.

Przykłady zastosowania technik pomiarowych w fizyce

Strona przedmiotu
390-FS2-1MMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FS2-2PFJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat:

• fizyki procesów jądrowych,

• rozpadów promieniotwórczych (rodziny promieniotwórcze),

• reakcji jądrowych,

• naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego,

• oddziaływania promieniowania jonizującego z materią,

• metody detekcji promieniowania,

• podstawowych składników materii.

Strona przedmiotu
390-FS2-1PFM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uczestniczą w wykładzie z podstaw magnetyzmu z rozszerzonym zakresem ćwiczeń rachunkowych ilustrujących w sposób ilościowy podstawowe zjawiska związane z oddziaływaniami magnetycznymi w szczególności w magnetyźmie materii.

Strona przedmiotu
390-FS2-2PMD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawy teorii fal spinowych w cienkich materiałach magnetycznych.

2. Podstawowe metody doświadczalne badania fal spinowych.

Strona przedmiotu
390-FS2-2PMT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
390-FS2-2SFWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zaznajamia się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Strona przedmiotu
390-FS2-2SFWII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zaznajamia się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych na Wydziale Fizyki UwB oraz w innych ośrodkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)