Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-2EPO4 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i polityka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie związków etyki i polityki. Chciałbym oderwać twórczość filozoficzną w jej etycznym wymiarze od jałowych spekulacji i osadzić ją wprost w życiu, tj. w polityce, w której wykuwają się podstawowe pojęcia nowoczesności.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest związek etyki, filozofii i polityki. Na prowadzonych przeze mnie książki przekazują nam to, co mają do powiedzenia na temat życia i jego inwariantnych składników: dobra i zła, przebaczenia, pamięci, czasu, miłości, wierności i tym podobnych zjawisk.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest związek filozofii, etyk, teologiii i polityki. Dla Żydów objawienie ma wymiar publiczny – jego sceną są dzieje ludzkie: Bóg nadchodzi od strony ich historii. Objawienie związane jest zawsze z tym, co minęło. Dla chrześcijan natomiast stanowi ono wydarzenie o charakterze duchowym i w całości mieści się w ich prywatnym, apolitycznym świecie. Ale Mesjasz nie przychodzi po to, by pracowicie odmieniać pojedyncze serca grzesznych istot. Objawienie nie dotyczy jedynie sfery czystego ducha. Musi ono objąć swą mocą cały widzialny świat i sprawić cud jego pomyślnej re-kreacji. Zbawienie widzialnego świata jest zarazem końcem jego dotychczasowej formy – Paruzja wydarza się jako Apokalipsa. Dlatego teologia – próba racjonalnego ujmowania rzeczy ostatecznych – musi być także polityką – zarządzaniem nietrwałą formą tego świata. Filozofia pomagając ująć te sprawy w języku zrozumiałych pojęć, czyni je jaśniejszymi. Nieodmiennie fascynująca jest ocena etyczna tych zjawisk, a więc zderzenie świata ludzkiego z nieludzkim.

Literatura:

I

L. Strauss, Carl Schmitt, [w:] Historia Filozofii Politycznej. Część druga.

H. Meier, Carl Schmitt II, [w:] Historia Filozofii Politycznej. Część druga.

II, III

C. Schmitt, Dyktatura.

IV

C. Schmitt, Pojęcie polityczności [w:] Teologia polityczna i inne pisma.

V

C. Schmitt, Prawomocność i legalność.

VI

C. Schmitt, Teoria Partyzanta.

VII

M. Buber, W. I. Lenin, [w:] Historia Filozofii Politycznej. Część druga.

A. Kojeve, Kolonializm z perspektywy europejskiej, „Kronos”, nr 4/2014.

A. Kojeve, C. Schmitt, Korespondencja, „Kronos”, nr 4/2014.

VIII, IX

J. Taubes, Eschatologia Zachodnia.

X

J. Taubes, Cena za mesjanizm; Martin Buber i filozofia historii [w:] Apokalipsa i Polityka. Eseje Mesjańskie.

J. Taubes, Spór między judaizmem a chrześcijaństwem; Uzasadnienie brzydoty w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa [w:] Apokalipsa i Polityka. Eseje Mesjańskie.

XI

A.Bloom, Upadek Uniwersytetu, „Kronos”, nr 4/2016.

XII

H. Arendt, My, uchodźcy; Żyd jako parias: ukryta tradycja; Niemiecka wina; Odpowiedź na list Gershoma Scholema [w:] Pisma Żydowskie.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie różne rodzaje argumentacji stosowanej w etyce, filozofii, w naukach i w życiu publicznym K_W04

W07 W09

zna ogólną terminologię dotyczącą związków etyki i filozofii z polityką K_W05 W02

ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu filozofii i etyki dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym polityki K_W08 W05 W07 W10

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych i etycznych a ewolucją wybranych aspektów teorii polityki K_W16 W09

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, etyczną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i politycznych

K_U01 U02

potrafi wykrywać założenia leżące u podstaw różnych poglądów/stanowisk filozoficznych i moralnych, następnie odnieść je do wybranych problemów politycznych K_U14 U02 U07

samodzielnie podejmuje i inicjuje zadania badawcze, a także przedsięwzięcia o charakterze społecznym i kulturalnym

rozumie różnice kulturowe, religijne, etyczne, polityczne itd. i potrafi negocjować w sytuacjach konfliktowych spowodowanych istnieniem tych różnic, w szczególności moderować funkcjonowanie społeczności internetowych K03 K05 K02 K05 K_K06 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- referaty

- samodzielna lektura wskazanych tekstów źródłowych i opracowań

- dyskusja w grupie, moderowana przez prowadzącego, na podstawie czytanych tekstów

- indywidualne konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.