Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3FR6 Kod Erasmus / ISCED: 10.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia religii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne wprowadzenie studentów w specyfikę filozofii religii ze wskazaniem na jej możliwy związek łączący ją z nauką i filozofią współczesną i nowożytną z jednej, a ze sztuka z drugiej strony. Założeniem i celem przedmiotu jest wskazanie na ahistoryczność filozofii religii, zarazem na jej możliwą historyczność i uniwersalność, wewnętrzną wielość i intencjonalną jedność. Celem zajęć jest zapoznanie się z wielością kierunków w obrębie filozofii religii poprzez analizę wybranych tekstów źródłowych ważnych historycznie autorów dotyczących omawianej problematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach tradycyjnych oraz nowo powstałych. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach: szamanizmie, judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie, buddyzmie i religiach chińskich. Wzięte zostanie pod uwagę także doświadczenia nowego podejścia do sacrum, czyli religii kapitalizmu, religii konsumpcji, religii mediów (religii telewizji itd.), religii reklamy, religii sportu, religia komputera oraz Internetu. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Literatura:

Benjamin W., Kapitalizm jako religia, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 11/12, 132-134

Chwedeńczuk B. (red.), Filozofia religii, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1997

Dennett D.C., Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne, PIW, Warszawa 2008

Clottes J., Lewis-Williams D., Prehistoryczni szamani: Trans i magia w zdobionych grotach, Warszawa 2009

Eliade M., Doświadczenia mistycznego światła, cz. 1-2, „Pismo Literacko-Artystyczne”, 1985, nr 5, 99-129; 1985, nr 6, 70-95

Ewangelia Tomasza, http://www.bt.us.edu.pl/pliki/naghammadi/ewangelia_tomasza_tlumaczenie_dla_www_biblioteka.pdf

Keown D., Buddyzm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Knott K., Hinduizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma..., Kraków 1982, 1988

Kubiński G., Sacrum i profanum w Internecie [w:] E. Przybył (red.), Ostatnie przed wielkim milczeniem, Kraków 2001, s. 251-264

Rudolph K., Gnoza: Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995

Ruthven M., Islam, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Schuhmacher S., Werner G. (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu: Buddyzm, Hinduizm, Taoizm, Zen, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997

Sieradzan J., Przestrzeń filozofów, mistyków i fizyków, czyli o zamazującej się granicy między filozofią, religią a nauką, „Tematy z Szewskiej”, 2011, nr 1, 161-169

Sieradzan J., Sacrum i profanum czy sacrofanum?, „Lud”, 2006, 13-36

Sieradzan J., Sport między sacrum a szaleństwem [w:] Z. Dziubiński (red.), Edukacja poprzez sport, Warszawa 2004, 112-142

Sieradzan J., W co wierzą Madonna i Bono? Gwiazdy popu i rocka o religii, „Rita Baum”, 2009, nr 14, 104-111

Solomon N., Judaizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Stachowska E., Sacrum w reklamie czy reklama sacrum [w:] Z. Drozdowicz (red.), Europa wspólnych wartości, cz. 2, Poznań 2005, 139-162

Suzuki D.T., Zen i kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Szlendak T., Pietrowicz K., Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia?, „Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3

Efekty uczenia się:

1.Student rozumie status i szczególne miejsce filozofii religii na tle innych rodzajów wiedzy/nauk/ gałęzi filozofii, a także relacje

między nią a religią i sztuką K_W01, K_W12

2. rozumie prezetystyczny charakter filozofii religii, dostrzegając uniwersalność i aktualność obecnych w niej problemów (w. i konw.)K_W06, K_W12

4. rozumie podstawowe problemy moralne obecne w filozofii religii (w. i konw.) K_W1, K_W14

5. potrafi napisać kilkustronicową samodzielną pracę pisemną na podstawie wybranej literatury K-U01, K_U09

6. potrafi sformułować i uzasadnić własne stanowisko w omawianych kwestiach K_U05, K_U07, K_K01, K_K03, K_K09, K_K10

7. potrafi racjonalnie dyskutować, uwzględniając argumenty przedstawiane przez innych K_K01, K_K02, K_K03, K_U07, K_K07, K_K09,

K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna z wybranego zagadnienia z filozofii religii o objętości 5-10 stron, dostarczona w wersji ostatecznej nie później niż do końca semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach tradycyjnych oraz nowo powstałych. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach: szamanizmie, judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie, buddyzmie i religiach chińskich. Wzięte zostanie pod uwagę także doświadczenia nowego podejścia do sacrum, czyli religii kapitalizmu, religii konsumpcji, religii mediów (religii telewizji itd.), religii reklamy, religii sportu, religia komputera oraz Internetu. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Literatura:

Benjamin W., Kapitalizm jako religia, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 11/12, 132-134

Chwedeńczuk B. (red.), Filozofia religii, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1997

Dennett D.C., Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne, PIW, Warszawa 2008

Clottes J., Lewis-Williams D., Prehistoryczni szamani: Trans i magia w zdobionych grotach, Warszawa 2009

Eliade M., Doświadczenia mistycznego światła, cz. 1-2, „Pismo Literacko-Artystyczne”, 1985, nr 5, 99-129; 1985, nr 6, 70-95

Ewangelia Tomasza, http://www.bt.us.edu.pl/pliki/naghammadi/ewangelia_tomasza_tlumaczenie_dla_www_biblioteka.pdf

Keown D., Buddyzm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Knott K., Hinduizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma..., Kraków 1982, 1988

Kubiński G., Sacrum i profanum w Internecie [w:] E. Przybył (red.), Ostatnie przed wielkim milczeniem, Kraków 2001, s. 251-264

Rudolph K., Gnoza: Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995

Ruthven M., Islam, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Schuhmacher S., Werner G. (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu: Buddyzm, Hinduizm, Taoizm, Zen, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997

Sieradzan J., Przestrzeń filozofów, mistyków i fizyków, czyli o zamazującej się granicy między filozofią, religią a nauką, „Tematy z Szewskiej”, 2011, nr 1, 161-169

Sieradzan J., Sacrum i profanum czy sacrofanum?, „Lud”, 2006, 13-36

Sieradzan J., Sport między sacrum a szaleństwem [w:] Z. Dziubiński (red.), Edukacja poprzez sport, Warszawa 2004, 112-142

Sieradzan J., W co wierzą Madonna i Bono? Gwiazdy popu i rocka o religii, „Rita Baum”, 2009, nr 14, 104-111

Solomon N., Judaizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Stachowska E., Sacrum w reklamie czy reklama sacrum [w:] Z. Drozdowicz (red.), Europa wspólnych wartości, cz. 2, Poznań 2005, 139-162

Suzuki D.T., Zen i kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Szlendak T., Pietrowicz K., Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia?, „Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach tradycyjnych oraz nowo powstałych. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych idei filozoficznych w najważniejszych religiach: szamanizmie, judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie, buddyzmie i religiach chińskich. Wzięte zostanie pod uwagę także doświadczenia nowego podejścia do sacrum, czyli religii kapitalizmu, religii konsumpcji, religii mediów (religii telewizji itd.), religii reklamy, religii sportu, religia komputera oraz Internetu. Dyskusja nad obecnością tych idei w kulturze współczesnej, nie tylko w filozofii.

Literatura:

Benjamin W., Kapitalizm jako religia, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 11/12, 132-134

Chwedeńczuk B. (red.), Filozofia religii, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1997

Dennett D.C., Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne, PIW, Warszawa 2008

Clottes J., Lewis-Williams D., Prehistoryczni szamani: Trans i magia w zdobionych grotach, Warszawa 2009

Eliade M., Doświadczenia mistycznego światła, cz. 1-2, „Pismo Literacko-Artystyczne”, 1985, nr 5, 99-129; 1985, nr 6, 70-95

Ewangelia Tomasza, http://www.bt.us.edu.pl/pliki/naghammadi/ewangelia_tomasza_tlumaczenie_dla_www_biblioteka.pdf

Keown D., Buddyzm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Knott K., Hinduizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma..., Kraków 1982, 1988

Kubiński G., Sacrum i profanum w Internecie [w:] E. Przybył (red.), Ostatnie przed wielkim milczeniem, Kraków 2001, s. 251-264

Rudolph K., Gnoza: Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995

Ruthven M., Islam, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Schuhmacher S., Werner G. (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu: Buddyzm, Hinduizm, Taoizm, Zen, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997

Sieradzan J., Przestrzeń filozofów, mistyków i fizyków, czyli o zamazującej się granicy między filozofią, religią a nauką, „Tematy z Szewskiej”, 2011, nr 1, 161-169

Sieradzan J., Sacrum i profanum czy sacrofanum?, „Lud”, 2006, 13-36

Sieradzan J., Sport między sacrum a szaleństwem [w:] Z. Dziubiński (red.), Edukacja poprzez sport, Warszawa 2004, 112-142

Sieradzan J., W co wierzą Madonna i Bono? Gwiazdy popu i rocka o religii, „Rita Baum”, 2009, nr 14, 104-111

Solomon N., Judaizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Stachowska E., Sacrum w reklamie czy reklama sacrum [w:] Z. Drozdowicz (red.), Europa wspólnych wartości, cz. 2, Poznań 2005, 139-162

Suzuki D.T., Zen i kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Szlendak T., Pietrowicz K., Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia?, „Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.