Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3TRA6 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Pełny opis:

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Literatura:

Studenci wybierają preferowane przez siebie teksty. Mogą też tłumaczyć fragmenty któregoś z poniższych tekstów.

C. Shields (red.), The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing, Malden 2006

Diethe C., Historical Dictionary of Nietzscheanism, The Scarecrow Press, Lanham 2007

Eberhard W., A Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought, Taylor & Francis e-Library, 2006

Gaynor F., Dictionary of Mysticism, Philosophical Library, New York 1953

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstu filozoficznego KA6_WG8

Zna jeden język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, a także drugi język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) przynajmniej na poziomie A2 KA6_UK5

potrafi przetłumaczyć średnio trudny tekst filozoficzny z wybranego języka obcego na język polski KA6_UK6

jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest dostarczenie przed końcem semestru co najmniej pięciostronnicowego tłumaczenia fragmentu artykułu lub książki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Pełny opis:

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Literatura:

Studenci wybierają preferowane przez siebie teksty. Mogą też tłumaczyć fragmenty któregoś z poniższych tekstów.

C. Shields (red.), The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing, Malden 2006

Diethe C., Historical Dictionary of Nietzscheanism, The Scarecrow Press, Lanham 2007

Eberhard W., A Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought, Taylor & Francis e-Library, 2006

Gaynor F., Dictionary of Mysticism, Philosophical Library, New York 1953

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.