Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1KON18
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States?
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmiot do wyboru z obszaru nauk humanistycznych

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/ semestr: II stopień / I rok / II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+ / B2

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: konwersatorium

- praca z całą grupą

- praca w parach

- praca zespołowa

- praca indywidualna studenta

- ćwiczenia z elementami dyskusji

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń

15h - uczestnictwo w konsultacjach

Liczba punktów ECTS:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 2.2 = 60h

o charakterze praktycznym - 1.6 = 47h

Literatura:

Jonathan Crowther (red.) "Oxford Guide to British and American Culture". Oxford University Press.

David McDowall "An Illustrated History of Britain". Longman - Pearson Education.

Bryn Callaghan "An Illustrated History of the USA". Longman - Pearson Education.

Agnieszka Dorong, Halina Iwaniuk, Miroslawa Setman "Kultura i cywilizacja krajow angielskiego obszaru jezykowego". Maternus Media.

Roman Ociepa "United Kingdom at a Glance". Wydawnictwo Szkolne PWN. Roman Ociepa "Let's Visit the United States". Polonsky.

Wybrane artykuły z:

www.theguardian.com

www.royal.uk

https://www.usa.gov/

https://ed.ted.com/lessons

https://learnenglish.britishcouncil.org/

Efekty uczenia się:

"KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WK1, KA7_WK2, KA7_WK5

KA7_UW1, KA7_UW3, KA7_UK3, KA7_UK4, KA7_UK5, KA7_UU1, KA7_UU2

KA7_KK1, KA7_KK3, KA7_KO2, KA7_KO3, KA7_KR1, KA7_KR2"

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać pozytywną ocenę końcową studenci będą musieli przygotować prezentację multimedialną po angielsku dotyczącą współczesnych wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych.*

Prezentacja powinna zostać wygłoszona na zajęciach w języku angielskim.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół stopnia do góry.

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru - pozostałe nieobecności należy odrobić na konsultacjach u prowadzącego. Odrobienie polega na streszczeniu i omówieniu wybranego artykułu (aktualne wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych) w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmiot do wyboru z obszaru nauk humanistycznych

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/ semestr: II stopień / I rok / II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+ / B2

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: konwersatorium

- praca z całą grupą

- praca w parach

- praca zespołowa

- praca indywidualna studenta

- ćwiczenia z elementami dyskusji

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń

15h - uczestnictwo w konsultacjach

Liczba punktów ECTS:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 2.2 = 60h

o charakterze praktycznym - 1.6 = 47h

Literatura:

Jonathan Crowther (red.) "Oxford Guide to British and American Culture". Oxford University Press.

David McDowall "An Illustrated History of Britain". Longman - Pearson Education.

Bryn Callaghan "An Illustrated History of the USA". Longman - Pearson Education.

Agnieszka Dorong, Halina Iwaniuk, Miroslawa Setman "Kultura i cywilizacja krajow angielskiego obszaru jezykowego". Maternus Media.

Roman Ociepa "United Kingdom at a Glance". Wydawnictwo Szkolne PWN. Roman Ociepa "Let's Visit the United States". Polonsky.

Wybrane artykuły z:

www.theguardian.com

www.royal.uk

https://www.usa.gov/

https://ed.ted.com/lessons

https://learnenglish.britishcouncil.org/

Uwagi:

Aby otrzymać pozytywną ocenę końcową studenci będą musieli przygotować prezentację multimedialną po angielsku dotyczącą współczesnych wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych.*

Prezentacja powinna zostać wygłoszona na zajęciach w języku angielskim.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół stopnia do góry.

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru - pozostałe nieobecności należy odrobić na konsultacjach u prowadzącego. Odrobienie polega na streszczeniu i omówieniu wybranego artykułu (aktualne wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych) w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmiot do wyboru z obszaru nauk humanistycznych

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/ semestr: II stopień / I rok / II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+ / B2

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: konwersatorium

- praca z całą grupą

- praca w parach

- praca zespołowa

- praca indywidualna studenta

- ćwiczenia z elementami dyskusji

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń

15h - uczestnictwo w konsultacjach

Liczba punktów ECTS:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 2.2 = 60h

o charakterze praktycznym - 1.6 = 47h

Literatura:

Jonathan Crowther (red.) "Oxford Guide to British and American Culture". Oxford University Press.

David McDowall "An Illustrated History of Britain". Longman - Pearson Education.

Bryn Callaghan "An Illustrated History of the USA". Longman - Pearson Education.

Agnieszka Dorong, Halina Iwaniuk, Miroslawa Setman "Kultura i cywilizacja krajow angielskiego obszaru jezykowego". Maternus Media.

Roman Ociepa "United Kingdom at a Glance". Wydawnictwo Szkolne PWN. Roman Ociepa "Let's Visit the United States". Polonsky.

Wybrane artykuły z:

www.theguardian.com

www.royal.uk

https://www.usa.gov/

https://ed.ted.com/lessons

https://learnenglish.britishcouncil.org/

Uwagi:

Aby otrzymać pozytywną ocenę końcową studenci będą musieli przygotować prezentację multimedialną po angielsku dotyczącą współczesnych wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych.*

Prezentacja powinna zostać wygłoszona na zajęciach w języku angielskim.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół stopnia do góry.

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru - pozostałe nieobecności należy odrobić na konsultacjach u prowadzącego. Odrobienie polega na streszczeniu i omówieniu wybranego artykułu (aktualne wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych) w języku angielskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)