Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1KON18 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States?
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmiot do wyboru z obszaru nauk humanistycznych

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/ semestr: II stopień / I rok / II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+ / B2

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: konwersatorium

- praca z całą grupą

- praca w parach

- praca zespołowa

- praca indywidualna studenta

- ćwiczenia z elementami dyskusji

** W związku z przeniesieniem zajęć na platformę Blackboard studenci są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zamieszczonych tam zadań.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń

15h - uczestnictwo w konsultacjach

Liczba punktów ECTS:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 2.2 = 60h

o charakterze praktycznym - 1.6 = 47h

Literatura:

Jonathan Crowther (red.) "Oxford Guide to British and American Culture". Oxford University Press.

David McDowall "An Illustrated History of Britain". Longman - Pearson Education.

Bryn Callaghan "An Illustrated History of the USA". Longman - Pearson Education.

Agnieszka Dorong, Halina Iwaniuk, Miroslawa Setman "Kultura i cywilizacja krajow angielskiego obszaru jezykowego". Maternus Media.

Roman Ociepa "United Kingdom at a Glance". Wydawnictwo Szkolne PWN. Roman Ociepa "Let's Visit the United States". Polonsky.

Wybrane artykuły z:

www.theguardian.com

www.royal.uk

https://www.usa.gov/

https://ed.ted.com/lessons

Efekty uczenia się:

"KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WK1, KA7_WK2, KA7_WK5

KA7_UW1, KA7_UW3, KA7_UK3, KA7_UK4, KA7_UK5, KA7_UU1, KA7_UU2

KA7_KK1, KA7_KK3, KA7_KO2, KA7_KO3, KA7_KR1, KA7_KR2"

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać pozytywną ocenę końcową studenci będą musieli przygotować prezentację multimedialną po angielsku dotyczącą współczesnych wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych.*

Prezentacja powinna zostać wygłoszona na zajęciach w języku angielskim.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół stopnia do góry.

Dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru - pozostałe nieobecności należy odrobić na konsultacjach u prowadzącego. Odrobienie polega na streszczeniu i omówieniu wybranego artykułu (aktualne wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych) w języku angielskim.

*W związku z pandemią wirus COVID-19 zajęcia zostają przeniesione na platformę Blackboard. Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu należy rozwiązać wszystkie zamieszczone na platformie zadania (ważna jest regularność rozwiązywania zadań - studenci, którzy będą próbowali rozwiązać wszystkie testy w ciągu ostatniego tygodnia w semestrze nie uzyskają zaliczenia).

Studenci zobowiązani są do regularnego sprawdzania USOS mail oraz pozostawania w regularnym kontakcie mailowym z wykładowcą.

Aby uzyskać pozytywną ocenę należy uzyskać co najmniej 50 procent punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.