Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-1ANK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści podawane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych w ramach subdyscyplin antropologii kultury, takich jak: antropologia kultur pierwotnych, postmodernistyczna krytyka antropologii, antropologia konsumeryzmu, antropologia kultury popularnej, antropologia współczesności.

Strona przedmiotu
520-KS2-1ANK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści podawane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych w ramach subdyscyplin antropologii kultury,

takich jak: antropologia kultur pierwotnych, postmodernistyczna krytyka antropologii, antropologia konsumeryzmu, antropologia kultury

popularnej, antropologia współczesności.

Strona przedmiotu
430-KS2-1ANM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie zasobu wiedzy dotyczącego wybranych aspektów antropologii mediów - w kontekście kultury własnej odbiorców - użytkowników. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: Podstaw antropologii wizualnej, teorii odbioru przekazu medialnego - różnych poziomów interpretacji czy "dekodowania" przekazu medialnego stanowiących podstawę różnych kierunków interpretacyjnych; Roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; Społecznego używania mediów; Kina antropologicznego; Wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; Roli mediów w kształtowaniu tożsamości w społeczeństwie trans nacjonalnym; Przekazów medialnych w kontekście współczesnych mitów i rytuałów; Mediów społecznych, mediów społecznościowych – badania społeczności medialnych.

Strona przedmiotu
520-KS2-1ANM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie zasobu wiedzy dotyczącego wybranych aspektów antropologii mediów. W trakcie zajęć studenci będą analizować różnorodne media, takie jak telewizja, Internet, media społecznościowe, film czy fotografia, zwracając uwagę na ich rolę w życiu społecznym i kulturowym. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: Podstaw antropologii wizualnej, teorii odbioru przekazu medialnego - różnych poziomów interpretacji czy "dekodowania" przekazu medialnego stanowiących podstawę różnych kierunków interpretacyjnych; Roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; Społecznego używania mediów; Kina antropologicznego; Wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; Roli mediów w kształtowaniu tożsamości kulturowej; Badania społeczności medialnych.

Strona przedmiotu
430-KS2-1KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza studentów w teorie autorytetu, władzy i przemocy. Ma na celu pokazanie złożoności i dialektycznej natury tych pojęć oraz tego, jak ich pogłębione zrozumienie może przyczynić się do naszych krytycznych zdolności w interpretowaniu procesów kulturowych i naszego życia.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1FNM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium Filozofia nowych mediów stwarza okazję do zastanowienia się nad specyfiką współczesnych interakcji odbywających się w środowisku zapośredniczonym przez technikę informatyczną (Computer-mediated communication). W trakcie zajęć poruszane są problemy dotyczące sztucznej inteligencji, relacji na płaszczyźnie człowiek-komputer oraz negatywnych i pozytywnych implikacji wykorzystania w życiu codziennym technologii komputerowej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1FNM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium Filozofia nowych mediów stwarza okazję do zastanowienia się nad specyfiką współczesnych interakcji odbywających się w środowisku zapośredniczonym przez technikę informatyczną (Computer-mediated communication). W trakcie zajęć poruszane są problemy dotyczące sztucznej inteligencji, relacji na płaszczyźnie człowiek-komputer oraz negatywnych i pozytywnych implikacji wykorzystania w życiu codziennym technologii komputerowej.

Strona przedmiotu
430-KS2-1HFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prowadzonych w formie wykładowej i ćwiczeniowej studenci zapoznają się z historią kina światowego, od momentu jego powstania do współczesności.

Strona przedmiotu
520-KS2-1HFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON18 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Strona przedmiotu
430-KS2-1KON25 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest refleksja nad problemem kultury indywidualizmu i jego współczesnymi reinterpretacjami. W ramach przedmiotu podjęta zostanie analiza tego, w jaki sposób elementy charakterystyczne dla postfordowskiej gospodarki (np. technologia, kreatywność, samorealizacja) kształtują organizację życia jednostki i przekształcają kolejne sfery życia w obiekt zarządzania i twórczej troski o siebie (m.in. ciało, podmiotowość, emocje).

Strona przedmiotu
520-KS2-1KON25 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KTR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1KTR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KON28 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1KON28 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MBT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1MBT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1ONK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zrealizują temat „Korelacja kultury i natury na Podlasiu”. Przeciwieństwo kultura/natura (w ramach różnych systemów ideologicznych, kulturowych, światopoglądowych) przyjmuje różne rozwiązania. W coraz większym stopniu staje się ono również tematem refleksji związanej z kwestiami równowagi środowiska, stylów życia, koncepcji rozwoju. Dlatego coraz więcej działań kulturalnych i artystycznych eksploruje ten temat poszukując w nim ważnych społecznie kontekstów. Natura (jako część rozumienia słowa kultura) staje się ważnym polem eksploracji i animacji kultury.

Strona przedmiotu
520-KS2-1ONK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zrealizują temat „Korelacja kultury i natury na Podlasiu”. Przeciwieństwo kultura/natura (w ramach różnych systemów ideologicznych, kulturowych, światopoglądowych) przyjmuje różne rozwiązania. W coraz większym stopniu staje się ono również tematem refleksji związanej z kwestiami równowagi środowiska, stylów życia, koncepcji rozwoju. Dlatego coraz więcej działań kulturalnych i artystycznych eksploruje ten temat poszukując w nim ważnych społecznie kontekstów. Natura (jako część rozumienia słowa kultura) staje się ważnym polem eksploracji i animacji kultury.

Strona przedmiotu
430-KS2-1OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
520-KS2-1OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa

Strona przedmiotu
430-KS2-1PKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z etapami prognozowania, budowania strategi i planowania w instytucjach kultury przy uwzględnieniu posiadanych zasobów oraz rodzaju instytucji.

Przedstawione zostaną zasady opracowania planów finansowo-merytorycznych uwzględniając zalecenia organizatora instytucji przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb instytucji.

Omówienie możliwości wsparcia działalności instytucji ze środków zewnętrznych jako wsparcie działalności statutowej.

Współpraca z organizacjami pozarządowy, artystami twórcami itp. udzielanie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego.

Strona przedmiotu
520-KS2-1PKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1PRC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy z zakresu public relations w mediach cyfrowych: genezę PR, najważniejsze definicje, główne obszary działań. Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z profilami użytkowników internetu, posiądą wiedzę na temat zasad, struktury oraz cech prawidłowo przygotowanej informacji PR.

Strona przedmiotu
520-KS2-1PRC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1RMC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia komunikacji w mediach cyfrowych, zarządzania profilami marki w social media, w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę. Podczas zajęć zostanie przekazana wiedza dot. tworzenia strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych, wiedza na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji marek oraz obsługi klienta, z uwzględnieniem najnowszych trendów. Przekazywana wiedza zostanie wzbogacona wieloma przykładami z codziennych doświadczeń osób prowadzących. Duży nacisk zostanie położony na wymiar praktyczny zajęć.

Strona przedmiotu
520-KS2-1RMC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1SEMM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)