Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-2DIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują informacje, czym w obecnych czasach jest dziennikarstwo internetowe, w którym kierunku ewoluuje oraz najnowszych trendach panujących w tej dziedzinie. Mają umiejętność redagowania informacji do internetu, prowadzenia własnej witryny internetowej i poruszania się w social mediach. Studenci dowiadują się, jaka jest rola wideo w internecie oraz jak powinien być skonstruowany news wideo. Słuchacze znają zasady funkcjonowania prawa autorskiego i własności intelektualnej w internecie. Potrafi korzystać z różnych źródeł i metod w celu wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji dotyczącej publikacji internetowych.

Strona przedmiotu
520-KS2-2DIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2DMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z historią dźwięku i muzyki w filmie, charakterystyką środków audialnych używanych w języku filmu, rolą narracyjną dźwięku i muzyki w filmie, warstwami ścieżki dźwiękowej oraz obszarami analizy dźwięku i muzyki w dziełach filmowych.

Studenci mają w oparciu o materiały wykładu i prezentowane przykłady rozszerzyć kompetencje w zakresie analizy warstwy dźwiękowej w kulturowych badaniach filmu.

Strona przedmiotu
520-KS2-2DMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2FFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy wiedzę na temat filmu i fotografii w mediach cyfrowych, pojęcia estetyki fotografii cyfrowej, analizy fotograficznych obrazów cyfrowych. Przestawieniem statusu obrazu w mediach społecznościowych ( np. Instagram, Facebook, YouTube) jako formy autoprezentacji w kontekście kultury narcyzmu i konieczności samodoskonalenia się.

Wprowadzenie zagadnień związanych z kinem interaktywnym, filmem w dobie konwergencji mediów, interaktywnym filmem dokumentalnym, YouTube jako medium demokratyczne i crowdfundingu.

Strona przedmiotu
520-KS2-2FFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1FNM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium Filozofia nowych mediów stwarza okazję do zastanowienia się nad specyfiką współczesnych interakcji odbywających się w środowisku zapośredniczonym przez technikę informatyczną (Computer-mediated communication). W trakcie zajęć poruszane są problemy dotyczące sztucznej inteligencji, relacji na płaszczyźnie człowiek-komputer oraz negatywnych i pozytywnych implikacji wykorzystania w życiu codziennym technologii komputerowej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1FNM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1HPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują informacje na temat najważniejszych artefaktów, prądów, kierunków i szkół kina polskiego na przestrzeni jego istnienia. Zdobywają umiejętności osadzenia poszczególnych kierunków i prądów filmowych na tle szerszej kultury danego okresu historycznego i środowiska kulturowego, a także umiejscowienia ich w tendencjach sztuki polskiej, europejskie i światowej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1HPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1HFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prowadzonych w formie wykładowej i ćwiczeniowej studenci zapoznają się z historią kina światowego, od momentu jego powstania do współczesności.

Strona przedmiotu
520-KS2-1HFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2IPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci analizują wpływ nowych mediów cyfrowych na nowe modele tworzenia, promocji i dystrybucji treści kultury. Rozszerzają wiedzę o narzędziach tworzenia treści intermedialnych (obraz, wideo, audio, AR, VR), wiedzę o wykorzystaniu social media oraz aplikacji mobilnych w instytucjach kultury, o możliwościach działania instytucji kultury w środowisku cyfrowym, trendach i strategiach współczesnej kultury w kontekście wirtualizacji i hybrydyzacji doświadczeń, zasadach tworzenia i promocji treści kultury w środowisku cyfrowym w kontekście rozwoju interfejsów (UI) oraz doświadczeń użytkowników (UX). W części warsztatowej poznają podstawy design thinking i modeli biznesowych projektów kulturalnych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi tworzenia przekazów intermedialnych. Podsumowaniem zajęć jest projekt egzaminacyjny – scenariusz (wdrożenie wersji beta) intermedialnych działań/aplikacji/wydarzeń/zasobów w sferze artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej (edukacja kulturalna) lub społecznej.

Strona przedmiotu
520-KS2-2IPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1KSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema wymiarami komunikacji: technicznym, politycznym i religijnym. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją, a następnie zastosowanie wypracowanych w antropologii metod do analizy historycznych przemian dyskursu publicznego na przykładzie zmian dominującego znaczenia pojęcia natury: od starożytności, przez klasyczne ujęcia oświecenia, po czasy współczesne oraz ukazanie metafizyczno-religijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Strona przedmiotu
520-KS2-1KSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności stylistycznych uczestników zajęć. W trakcie zajęć i jako zadane prace do wykonania realizowane będą ćwiczenia kształcące umiejętności praktycznych zastosowań wiedzy o różnych rodzajach tekstów oraz możliwości kreatywnego tworzenia tekstów pisanych, z zakresu krytyki literackiej, publicystyki dziennikarskiej, literatury popularnej, literatury naukowej, tekstów użytkowych.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Kreatywne Pisanie" to zajęcia warsztatowe, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności pisania oraz eksplorowaniu różnych aspektów tworzenia tekstu. Studenci będą uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach pisarskich i redakcyjnych, które pozwolą im doskonalić warsztat pisarski, a także nauki efektywnego łączenia i przekształcania różnych elementów literackich w spójne i angażujące teksty. Zajęcia zapoznają uczestników z uniwersalnymi prawidłami opowieści, wyrażającymi się w konwencjach rodzajów literackich, jak i w wypowiedziach pozaliterackich. Przedmiot pozwoli na rozwijanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i pogłębianie zrozumienia kulturowych kontekstów pisania. Zajęcia warsztatowe będą kształcić umiejętności tworzenie opisu, charakterystyki, dialogu, postaci, a także nauczą tworzenia form użytkowych, takich jak recenzja, wywiad, opowiadanie, bajka, scenariusz, esej, wiersz, a także tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
430-KS2-1KTR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1KTR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KZT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą czytać, analizować i omawiać teksty związane z współpracą transgraniczną w dziedzinie kultury. Zajęcia zaczną się od omówienia istoty pogranicza, potem omówienia współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury z poziomu Polski, ale też województwa podlaskiego. W trakcie zajęć obok analizy tekstów związanych z tematem omawiane będą konkretne przykłady takiej współpracy.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KZT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania marketingu internetowego jako metody komunikacji

i sprzedaży produktów, usług, czy też idei. Ponadto studenci powinni posiąść umiejętność kreowania kampanii komunikacyjnej imprez

kulturalnych poprzez Internet. W związku z czym przedmiot będzie zawierał treści wyjaśniające istotę marketingu, zwłaszcza w środowisku

Internetu, a także charakterystykę podstawowych narzędzi komunikacji internetowej, takich jak strony WWW, e-mail, portale

społecznościowe oraz metody e-handu.

Strona przedmiotu
520-KS2-1MIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania marketingu internetowego jako metody komunikacji i sprzedaży produktów, usług, czy też idei. Ponadto studenci powinni posiąść umiejętność kreowania kampanii komunikacyjnej imprez kulturalnych poprzez Internet. W związku z czym przedmiot będzie zawierał treści wyjaśniające istotę marketingu, zwłaszcza w środowisku Internetu, a także charakterystykę podstawowych narzędzi komunikacji internetowej, takich jak strony WWW, e-mail, portale społecznościowe oraz metody e-handu.

Strona przedmiotu
430-KS2-1MMS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie ćwiczeń i dyskusji analitycznych, w oparciu o wybrane lektury teoretyczne, łączy wiedzę o mediach mobilnych i społecznościowych osadzoną w kontekstach poszczególnych typów kultury popularnej, wizualnej, audiowizualnej, digitalnej (Web 2.0) i algorytmicznej ze strategiami zarządzania instytucjami kultury za pomocą mediów mobilnych i społecznościowych. Przedmiot przedstawiony w formie ćwiczeń, ilustrowanych konkretnymi przykładami z obszaru mediów mobilnych i społecznościowych ma zainspirować studentów do krytycznej analizy działań podejmowanych w tych mediach oraz ich skutków, a także do tworzenia kreatywnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych w kulturze współczesnej.

Strona przedmiotu
520-KS2-1MMS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1MNR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1MNE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

prezentacje kultur Podlasie: białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, romskiej, żydowskiej, tatarskiej, litewskiej, niemieckiej, kurpiowskiej

analiza przeszłości i wskazanie kierunków rozwoju kultur mniejszościowych

przedstawienie kultur Podlasie na tle innych kultur mniejszościowych Europy

Strona przedmiotu
520-KS2-1MNE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)