Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-2DIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują informacje, czym w obecnych czasach jest dziennikarstwo internetowe, w którym kierunku ewoluuje oraz najnowszych trendach panujących w tej dziedzinie. Mają umiejętność redagowania informacji do internetu, prowadzenia własnej witryny internetowej i poruszania się w social mediach. Studenci dowiadują się, jaka jest rola wideo w internecie oraz jak powinien być skonstruowany news wideo. Słuchacze znają zasady funkcjonowania prawa autorskiego i własności intelektualnej w internecie. Potrafi korzystać z różnych źródeł i metod w celu wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji dotyczącej publikacji internetowych.

Strona przedmiotu
520-KS2-2DIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2IPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci analizują wpływ nowych mediów cyfrowych na nowe modele tworzenia, promocji i dystrybucji treści kultury. Rozszerzają wiedzę o narzędziach tworzenia treści intermedialnych (obraz, wideo, audio, AR, VR), wiedzę o wykorzystaniu social media oraz aplikacji mobilnych w instytucjach kultury, o możliwościach działania instytucji kultury w środowisku cyfrowym, trendach i strategiach współczesnej kultury w kontekście wirtualizacji i hybrydyzacji doświadczeń, zasadach tworzenia i promocji treści kultury w środowisku cyfrowym w kontekście rozwoju interfejsów (UI) oraz doświadczeń użytkowników (UX). W części warsztatowej poznają podstawy design thinking i modeli biznesowych projektów kulturalnych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi tworzenia przekazów intermedialnych. Podsumowaniem zajęć jest projekt egzaminacyjny – scenariusz (wdrożenie wersji beta) intermedialnych działań/aplikacji/wydarzeń/zasobów w sferze artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej (edukacja kulturalna) lub społecznej.

Strona przedmiotu
520-KS2-2IPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności stylistycznych uczestników zajęć. W trakcie zajęć i jako zadane prace do wykonania realizowane będą ćwiczenia kształcące umiejętności praktycznych zastosowań wiedzy o różnych rodzajach tekstów oraz możliwości kreatywnego tworzenia tekstów pisanych, z zakresu krytyki literackiej, publicystyki dziennikarskiej, literatury popularnej, literatury naukowej, tekstów użytkowych.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Kreatywne Pisanie" to zajęcia warsztatowe, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności pisania oraz eksplorowaniu różnych aspektów tworzenia tekstu. Studenci będą uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach pisarskich i redakcyjnych, które pozwolą im doskonalić warsztat pisarski, a także nauki efektywnego łączenia i przekształcania różnych elementów literackich w spójne i angażujące teksty. Zajęcia zapoznają uczestników z uniwersalnymi prawidłami opowieści, wyrażającymi się w konwencjach rodzajów literackich, jak i w wypowiedziach pozaliterackich. Przedmiot pozwoli na rozwijanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i pogłębianie zrozumienia kulturowych kontekstów pisania. Zajęcia warsztatowe będą kształcić umiejętności tworzenie opisu, charakterystyki, dialogu, postaci, a także nauczą tworzenia form użytkowych, takich jak recenzja, wywiad, opowiadanie, bajka, scenariusz, esej, wiersz, a także tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia trzy specjalności - do wyboru: filmoznawstwo - medioznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia.

Student pod kierunkiem promotora pisze swoją pracę magisterską. W trakcie konsultacji grupowych lub indywidualnych omawiane są rozwijane przez studenta w pracy koncepcje teoretyczne, pomysły interpretacyjne, a także popełnione błędy. Formą zaliczenia seminarium jest napisanie pracy magisterskiej, która powinna być przyjęta przez promotora.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza wypracowanych zagadnień badawczych, umiejętność prowadzenia kwerendy bibliograficznej oraz redagowania tekstu naukowego, i przygotowanie pracy magisterskiej.

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams, zgodnie z planem zajęć.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza wypracowanych zagadnień badawczych i przygotowanie prac magisterskich.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w zakresie problematyki związanej z wybranymi prze studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia trzy specjalności do wyboru: filmoznawstwo – medioznawstwo, komunikowanie w nowych mediach i kultura Podlasia. Student/studentka pod kierunkiem promotora pisze swoją pracę magisterską. W trakcie konsultacji grupowych i/lub indywidualnych omawiane są rozwijane przez studentów w pracy koncepcje teoretyczne, pomysły interpretacyjne, a także popełniane błędy.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM9 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2SEMM9 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2ZKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2ZKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)