Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-2ANC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu antropologii codzienności. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy i antropologia jedzenia. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Strona przedmiotu
520-KS2-2ANC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy, antropologia jedzenia, czy płeć i codzienność. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KON13 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W kulturze współczesnej serial stał się jedną

z najważniejszych form opowiadania o świecie i człowieku (Dukaj 2012; Sobota 2016). Na konwersatoriach przyjrzymy się neoserialom, które – w przeciwieństwie do tradycyjnych seriali, takich jak telenowele czy opery mydlane – są chętnie oglądane przez widzów młodych i w średnim wieku, głównie za pośrednictwem serwisów streamingowych. Neoseriale, nazywane także serialami nowej generacji lub serialami typu post-soap to produkcje, które mimo że wyrosły ze starszych form telewizyjnych, na ogół radykalnie z tym dziedzictwem zrywają (Filiciak, Giza, 2010: 7 –9; Kaja 2014: 65–66). Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący cech, treści oraz kontekstów wytwarzania produkcji neoserialowych. Interesować nas będą także kulturowe modele konsumpcji i recepcji neoseriali. Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające krytyczną analizę współczesnych produkcji (neo)serialowych.

Strona przedmiotu
430-KS2-2APL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia jest refleksja nad szczegółowymi dziedzinami antropologii jako nauki o człowieku; podkreślenie przydatności badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza powinowactwa, komplementarności antropologii kultury i antropologii literatury. Dzieło literackie ujmowane jest – zgodnie z tzw. zwrotem kulturowym w humanistyce – jako źródło wiedzy antropologicznej, medium kulturowego wymiaru egzystencji człowieka. W ujęciu antropologicznym literatura potwierdza (związki z antropologią kultury) i wzbogaca (swoistość języka, konwencji) obraz różnic kulturowych (swój – obcy – inny), jest zapisem doświadczeń i zachowań kulturowych, pozwalających lepiej zrozumieć naszą ludzką rzeczywistość. Głównym celem przedmiotu jest wdrożenie umiejętności czytania tekstu literackiego jako tekstu kultury, z wykorzystaniem szczegółowych kontekstów kulturowych, antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych.

Strona przedmiotu
520-KS2-2APL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia jest refleksja nad szczegółowymi dziedzinami antropologii jako nauki o człowieku; podkreślenie przydatności badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza powinowactwa, komplementarności antropologii kultury i antropologii literatury. Dzieło literackie ujmowane jest – zgodnie z tzw. zwrotem kulturowym w humanistyce – jako źródło wiedzy antropologicznej, medium kulturowego wymiaru egzystencji człowieka. W ujęciu antropologicznym literatura potwierdza (związki z antropologią kultury) i wzbogaca (swoistość języka, konwencji) obraz różnic kulturowych (swój – obcy – inny), jest zapisem doświadczeń i zachowań kulturowych, pozwalających lepiej zrozumieć naszą ludzką rzeczywistość. Głównym celem przedmiotu jest wdrożenie umiejętności czytania tekstu literackiego jako tekstu kultury, z wykorzystaniem szczegółowych kontekstów kulturowych, antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych.

Strona przedmiotu
430-KS2-2KON3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2KON3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2DMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z historią dźwięku i muzyki w filmie, charakterystyką środków audialnych używanych w języku filmu, rolą narracyjną dźwięku i muzyki w filmie, warstwami ścieżki dźwiękowej oraz obszarami analizy dźwięku i muzyki w dziełach filmowych.

Studenci mają w oparciu o materiały wykładu i prezentowane przykłady rozszerzyć kompetencje w zakresie analizy warstwy dźwiękowej w kulturowych badaniach filmu.

Strona przedmiotu
520-KS2-2DMF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2FFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy wiedzę na temat filmu i fotografii w mediach cyfrowych, pojęcia estetyki fotografii cyfrowej, analizy fotograficznych obrazów cyfrowych. Przestawieniem statusu obrazu w mediach społecznościowych ( np. Instagram, Facebook, YouTube) jako formy autoprezentacji w kontekście kultury narcyzmu i konieczności samodoskonalenia się.

Wprowadzenie zagadnień związanych z kinem interaktywnym, filmem w dobie konwergencji mediów, interaktywnym filmem dokumentalnym, YouTube jako medium demokratyczne i crowdfundingu.

Strona przedmiotu
520-KS2-2FFC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2ITK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy tekstów kultury oraz praktyczne wykorzystanie tych metod w analizie i interpretacji wybranych materiałów – różnego typu tekstów kultury.

Strona przedmiotu
520-KS2-2ITK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy tekstów kultury oraz praktyczne wykorzystanie tych metod w analizie i interpretacji wybranych materiałów – różnego typu tekstów kultury.

Strona przedmiotu
430-KS2-2KZT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą czytać, analizować i omawiać teksty związane z współpracą transgraniczną w dziedzinie kultury. Zajęcia zaczną się od omówienia istoty pogranicza, potem omówienia współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury z poziomu Polski, ale też województwa podlaskiego. W trakcie zajęć obok analizy tekstów związanych z tematem omawiane będą konkretne przykłady takiej współpracy.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KZT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KON8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Muzea współczesne – aktywne nie pasywne” to zaproszenie do dyskusji na temat muzealnictwa, jego tożsamości, strategii rozwoju i perspektyw, jakie przed nim stoją. Refleksji poddane zostaną również nowe, kulturowo wyrafinowane instytucje, powstające dziś pod nazwą – muzeum. W zakres konwersatorium wchodzić będą także zagadnienia związane z kolekcjami zabytków, ich ochroną, w tym konserwacją oraz nowoczesną metodyką pracy muzealnej, wystawiennictwem, edukacją i organizacją muzeów.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KON8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KON11 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci podejmują dyskusję nad różnorodnymi problemami świata współczesnego, związanymi z zagrożeniami związanymi z dehumanizacją i depersonalizacją kultury, degradacją środowiska, konfliktami zbrojnymi i wojnami, upadkiem tradycyjnych wartości i przemianami sfery aksjologicznej, totalitaryzmem, globalnymi kryzysami gospodarczymi i finansowymi, pandemiami, migracjami dużych skupisk ludności - w oparciu o przygotowane przez studentów prezentacje multimedialne.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KON11 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KON9 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-2KON9 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2REM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą profesjonalnych i oddolnych praktyk medialnych, które ogniskują się wokół województwa podlaskiego i szeroko rozumianego regionu. Ćwiczenia umożliwiają zapoznanie się z różnymi tekstami (pojawiającymi się w telewizji, Internecie) i perspektywami patrzenia na region z perspektywy mieszkańców, turystów, zewnętrznych obserwatorów.

Strona przedmiotu
520-KS2-2REM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2KON12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zaznajamia studentów z podstawami wiedzy o regionie Podlasia, jego historią, zróżnicowaniem kulturowo-etnicznym, językowym i religijnym. Uczestnicy zajęć poznają wybrane zagadnienia z zakresu kultury ludowej, a w tym zwłaszcza dotyczące obrzędowości dorocznej, zwyczajów i wierzeń.

Strona przedmiotu
520-KS2-2KON12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia trzy specjalności - do wyboru: filmoznawstwo - medioznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia.

Student pod kierunkiem promotora pisze swoją pracę magisterską. W trakcie konsultacji grupowych lub indywidualnych omawiane są rozwijane przez studenta w pracy koncepcje teoretyczne, pomysły interpretacyjne, a także popełnione błędy. Formą zaliczenia seminarium jest napisanie pracy magisterskiej, która powinna być przyjęta przez promotora.

Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2SEMM5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza wypracowanych zagadnień badawczych, umiejętność prowadzenia kwerendy bibliograficznej oraz redagowania tekstu naukowego, i przygotowanie pracy magisterskiej.

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams, zgodnie z planem zajęć.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)