Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-1APK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1APK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON26 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON29 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON29 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zostanie omówiona problematyka recepcji wartości kulturowych zachodniego chrześcijaństwa przez ludność pogranicza polsko-litewsko-ruskiego w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON27 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (studia, język a kultura, problemy kultury popularnej, instytucje kultury, muzyka, teatr). Ubieganie się o pracę: sytuacja na rynku pracy, rozmowa kwalifikacyjna, trendy i perspektywy dla kierunku kulturoznawstwo.

Strona przedmiotu
520-KS1-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (studia, język a kultura, problemy kultury popularnej, instytucje kultury, muzyka, teatr). Ubieganie się o pracę: sytuacja na rynku pracy, rozmowa kwalifikacyjna, trendy i perspektywy dla kierunku kulturoznawstwo.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie formułowania opinii o wytworach kultury i przygotowanie do wystąpień ustnych. Istotnym elementem zajęć jest komunikacja międzykulturowa, a także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu kultury państw obszaru niemieckojęzycznego.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. rosyjskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem rosyjskim

w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych.

Kultura państw danego obszaru językowego (studia, moda, gust estetyczny, kultura popularna, instytucje kultury, miasto jako centrum kultury, zabytkowe miasta).

Ubieganie się o pracę: animator kultury / etnograf - CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnymi aspektami życia religijnego we współczesnej Grecji. W kontekście wpływu cywilizacji helleńskiej i bizantyńskiej na kształtowanie świadomości kulturowej Europy, współczesna kultura duchowa i religijność Grecji może wyjątkowo zainteresować badacza kultury. Dodatkowym aspektem jest obecność w świadomości powszechnej wielu stereotypów o tych tematach.

Przedmiot analizy będą stanowić wybrane relacje z rocznego cyklu świąteczno-liturgicznego współczesnej Grecji, uzupełnione o materiały filmowe z głównych ośrodków pątniczych oraz najstarszych i najbardziej wpływowych wspólnot monastycznych. Omawiane będą też indywidualne praktyki ascetyczne charakterystyczne dla religijności greckiej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON30 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu. Współczesny obraz kultury Podlasia.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Kultura Podlasia zaznajamia studentów z wielokulturowym charakterem regionu w perspektywie historycznej, etnograficznej i socjologicznej. Podlasie jako region pogranicza kulturowego wyróżnia się niezwykle bogatym i zróżnicowanym dziedzictwem, które w ramach zachodzących współcześnie procesów podlega unifikacji i zanikowi.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON35 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pokazanie powiązania między migracją –dobrowolną oraz przymusową a rozwojem społeczeństw. Dyscyplinarny charakter kursu pozwala na zrozumienie tematyki migracji w szerokiej perspektywie procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które mają miejsce we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON35 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1MEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską,

Strona przedmiotu
520-KS1-1MEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON32 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium uwrażliwia studentów na problemy świata współczesnego ukazane w najnowszych fabularnych produkcjach filmowych, uczy ich dyskusji z poszanowaniem różnych stanowisk, prezentuje medialne (filmowe) możliwości ukazywania złożonej rzeczywistości i konfliktów.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON32 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1SEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z pojęciem "logika" i "semantyka" w odniesieniu do historii kultury i zjawiska nazywanego "kultura".

Strona przedmiotu
520-KS1-1SEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1SOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs socjologii kultury jest pomyślany jako uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie zajęć z zakresu kulturoznawstwa. Socjologia kultury nie ma precyzyjnie wytyczonych granic i w pełni skrystalizowanego przedmiotu badań. Konstruując tematykę zajęć starałem się wybierać zagadnienia ważne i aktualne (choć ten wybór, zawsze jest obarczony pewną dozą subiektywizmu). Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu socjologii kultury oraz formowanie postawy nastawionej na poznawanie i rozwój. Studentki i studenci podczas kursu zapoznają się z obszarem badań socjologii kultury, podstawową terminologią z zakresu tej (sub)dyscypliny nauki oraz uczą się odróżniać wiedzę socjologiczną od wiedzy potocznej. Zajęcia mają też służyć kształtowaniu refleksji socjologicznej i poprawnego używania terminów charakterystycznych dla socjologii. Celem ćwiczeń jest również kształcenie umiejętności dyskusji oraz krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-kulturową.

Strona przedmiotu
520-KS1-1SOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs socjologii kultury jest pomyślany jako uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie zajęć z zakresu kulturoznawstwa. Socjologia kultury nie ma precyzyjnie wytyczonych granic i w pełni skrystalizowanego przedmiotu badań. Konstruując tematykę zajęć starałem się wybierać zagadnienia ważne i aktualne (choć ten wybór, zawsze jest obarczony pewną dozą subiektywizmu). Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu socjologii kultury oraz formowanie postawy nastawionej na poznawanie i rozwój. Studentki i studenci podczas kursu zapoznają się z obszarem badań socjologii kultury, podstawową terminologią z zakresu tej (sub)dyscypliny nauki oraz uczą się odróżniać wiedzę socjologiczną od wiedzy potocznej. Zajęcia mają też służyć kształtowaniu refleksji socjologicznej i poprawnego używania terminów charakterystycznych dla socjologii. Celem ćwiczeń jest również kształcenie umiejętności dyskusji oraz krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-kulturową.

Strona przedmiotu
430-KS1-1BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)