Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-2APA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przekazy audiowizualne traktowane będą jako dyskursy i rozważane, po pierwsze w kategoriach nieprzypadkowo (intencjonalnie) tworzonych tekstów kultury powstających w pewnych kontekstach i będących nośnikami różnych znaczeń, po drugie jako przekazy poddające się, a nierzadko wręcz domagające się refleksji i analizy naukowej z wykorzystaniem konkretnych narzędzi teoretyczno-analitycznych, a nie jedynie interpretacji opartej na potocznym sposobie myślenia.

Oczywiście, bliska będzie nam konstatacja wyrażana w ramach studiów kulturowych (cultural studies), iż nie istnieje jedna poprawna interpretacja przekazu audiowizualnego, ale nie oznacza to, że wszystkie interpretacje czy analizy są równoprawne.

Podstawowym celem konwersatoriów jest wyposażenie uczestniczek i uczestników kursu w wiedzę teoretyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające samodzielną analizę niektórych przekazów audiowizualnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-2APA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przekazy audiowizualne traktowane będą jako dyskursy i rozważane, po pierwsze w kategoriach nieprzypadkowo (intencjonalnie) tworzonych tekstów kultury powstających w pewnych kontekstach i będących nośnikami różnych znaczeń, po drugie jako przekazy poddające się, a nierzadko wręcz domagające się refleksji i analizy naukowej z wykorzystaniem konkretnych narzędzi teoretyczno-analitycznych, a nie jedynie interpretacji opartej na potocznym sposobie myślenia.

Oczywiście, bliska będzie nam konstatacja wyrażana w ramach studiów kulturowych (cultural studies), iż nie istnieje jedna poprawna interpretacja przekazu audiowizualnego, ale nie oznacza to, że wszystkie interpretacje czy analizy są równoprawne.

Podstawowym celem konwersatoriów jest wyposażenie uczestniczek i uczestników kursu w wiedzę teoretyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające samodzielną analizę niektórych przekazów audiowizualnych.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KON32 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Syria, Grecja, Serbia na Podlasiu?

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnymi elementami kultury prawosławnej na Podlasiu. W kontekście wielokulturowości naszego regionu spuścizna kulturowa prawosławia może wyjątkowo zainteresować badacza kultury. Dodatkowym aspektem jest duża niewiedza oraz funkcjonowanie wielu stereotypów związanych z tym tematem.

W ramach wstępu zaprezentowana będzie przekrojowa historia prawosławia w Polsce i w regionie.

Przedmiotem analizy kolejnych spotkań (część w plenerze) będą wybrane miejsca, zabytki regionu oraz elementy charakterystyczne dla kultury prawosławnej na Podlasiu, takie jak muzyka, ikonografia i zdobnictwo, a także zwyczaje i obrzędy oraz ich pochodzenie.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KON32 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-2KON42 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2FWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyposażają studenta w podstawową wiedzę na temat związków kina z przemianami cywilizacyjnymi i technologicznymi dokonującymi się w kulturze XX i XXI wieku. Studenci poznają informacje związane z różnorodnymi formami kina i ich przemianami stylistycznymi związanymi z rozwojem technologii i przemysłu oraz z przemianami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi dokonującymi się w przeciągu XX wieku i współcześnie. Uzyskują wiedzę o podstawowych artefaktach kina niemego, przełomu dźwiękowego, kina autorskiego i komercyjnego, produkcji współczesnych oraz o ich recepcji społecznej. Posiadają również wiedzę o genealogii kina oraz przemianach rodzajowych i gatunkowych na przestrzeni kina niemego, dźwiękowego i współczesnego. Po ukończeniu zajęć, student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu sformułowania własnej refleksji dotyczącej funkcjonowania filmu w społeczeństwie oraz posiada kompetencje oceny i wartościowania artefaktów filmowych, ich roli i miejsca w kulturze.

Strona przedmiotu
520-KS1-2FWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają informacje związane z różnorodnymi formami kina i ich przemianami stylistycznymi związanymi z rozwojem technologii i przemysłu oraz z przemianami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi dokonującymi się w przeciągu XX wieku i współcześnie. Uzyskują wiedzę o

podstawowych artefaktach kina niemego, przełomu dźwiękowego, kina autorskiego i komercyjnego, produkcji współczesnych oraz o ich

recepcji społecznej. Posiadają również wiedzę o genealogii kina oraz przemianach rodzajowych i gatunkowych na przestrzeni kina

niemego, dźwiękowego i współczesnego. Po ukończeniu zajęć, student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu sformułowania własnej

refleksji dotyczącej funkcjonowania filmu w społeczeństwie oraz posiada kompetencje oceny i wartościowania artefaktów filmowych, ich

roli i miejsca w kulturze.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KON19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć konwersatoryjnych studenci zapoznają się z właściwościami i możliwościami wykorzystania medium filmowego jako potencjalnego narzędzia terapeutycznego. Filmoterapia jest rodzajem arteterapii, który obecnie zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy (psychologów, pedagogów, czy kulturoznawców), a także praktyków (terapeutów, wychowawców, nauczycieli, animatorów kultury). Na zajęciach studenci zapoznają się z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami filmoterapii. Dowiedzą się, w jaki sposób analizować dzieło filmowe pod względem terapeutycznym, uwzględniając jego najważniejsze komponenty. Uczestnicy zajęć zdobytą wiedzę zastosują w praktyce, analizując wybrane konkretne dzieła filmowe pod kątem ich możliwości terapeutycznych. Efektem zajęć będzie zdobycie wiedzy łączącej podejścia kulturoznawcze i psychologiczne, a także rozwój kreatywnego myślenia studenta i jego umiejętności analityczno-interpretacyjnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KON19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie formułowania opinii o wytworach kultury, przygotowanie do wystąpień ustnych. Komunikacja międzykulturowa. Wybrana podstawowa terminologia. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (telewizja, film, nowe media, reklama i public relations). Samodzielne rozwijanie umiejętności w zakresie języka obcego przez całe życie.

Strona przedmiotu
520-KS1-2LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie formułowania opinii o wytworach kultury, przygotowanie do wystąpień ustnych. Komunikacja międzykulturowa. Wybrana podstawowa terminologia. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (telewizja, film, nowe media, reklama i public relations). Samodzielne rozwijanie umiejętności w zakresie języka obcego przez całe życie.

Strona przedmiotu
430-KS1-2LEKF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii kulturoznawczej.

Strona przedmiotu
430-KS1-2LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu z komunikacji kulturowej składającego się z serii wykładów (15 godz.) i ćwiczeń (30 godz.) jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz nauczenie studentów w trakcie ćwiczeń, na podstawie analizy problemów podejmowanych w omawianych artykułach, jaką rolę odgrywa

język w interakcjach kulturowych, jaką rolę w komunikacji kulturowej odgrywa komunikacja niewerbalna, między innymi proksemika, a także kontekst i szum informacyjny i jak one wpływają na znaczenia w procesie komunikacji, także w kulturze popularnej oraz w komunikacji wizualnej.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu z komunikacji kulturowej składającego się z serii wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz nauczenie studentów w trakcie ćwiczeń, na podstawie analizy problemów podejmowanych w omawianych artykułach, jaką rolę odgrywa język w interakcjach kulturowych, jaką rolę w komunikacji kulturowej odgrywa komunikacja niewerbalna, między innymi proksemika, a także kontekst i szum informacyjny i jak one wpływają na znaczenia w procesie komunikacji, także w kulturze popularnej oraz w komunikacji wizualnej.

Strona przedmiotu
430-KS1-2MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Strona przedmiotu
520-KS1-2MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich

interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się

także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter

praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest

wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-2MWR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki, zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV, podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie, funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki, działanie muzyki na zachowania konsumenckie, obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim, tożsamość dźwiękową marki, sound branding i audiologo, problemy praw autorskich i muzyki bez opłat. Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Strona przedmiotu
520-KS1-2MWR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2PKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w problematykę międzykulturowości i komunikacji poprzez analizę teorii i koncepcji współistnienia różnych systemów kulturowych, dynamiki ich przenikania i konstruowania tzw. "trzeciej drogi". Analizy teorii semiotycznych oraz praca z teoria Gudykunsta wprowadzaja studentów w zagadnienie komunikacji na pograniczu kulturowym.

Strona przedmiotu
520-KS1-2PKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w problematykę międzykulturowości i komunikacji poprzez analizę teorii i koncepcji współistnienia różnych systemów kulturowych, dynamiki ich przenikania i konstruowania tzw. "trzeciej drogi". Analizy teorii semiotycznych oraz praca z teoria Gudykunsta wprowadzaja studentów w zagadnienie komunikacji na pograniczu kulturowym.

Strona przedmiotu
430-KS1-2PST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny oraz kształcenie umiejętności tworzenia tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym.

Strona przedmiotu
520-KS1-2PST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny oraz kształcenie umiejętności

tworzenia tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym.

Strona przedmiotu
430-KS1-2PBM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-2PBM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami badań marketingowych oraz ich rodzajami.

Strona przedmiotu
430-KS1-2SBM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rynek jest podstawową instytucją społeczną regulującą nie tylko procesy gospodarcze, ale również społeczne w polityce, mobilności,

mediach etc. Wiedza socjologiczna jest niezwykle przydatna w badaniach preferencji i zachowań konsumenckich, w badaniach postaw

politycznych w kontekście praktyk demokratycznych etc. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów socjologii z procesami rynkowymi

w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji ekspertów, analityków lub doradców w sprawach publicznych.

Strona przedmiotu
520-KS1-2SBM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rynek jest podstawową instytucją społeczną regulującą nie tylko procesy gospodarcze, ale również społeczne w polityce, mobilności, mediach etc. Wiedza socjologiczna jest niezwykle przydatna m.in. w badaniach preferencji i zachowań konsumenckich oraz w badaniach postaw politycznych w kontekście praktyk demokratycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z procesami rynkowymi w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji ekspertów, analityków lub doradców w sprawach publicznych.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KON36 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-2KON40 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zaznajamia studentów z podstawami wiedzy dotyczącymi Podlasia jako regionu etnograficznego, jego odrębności i specyfiki w zakresie sztuki ludowej. Podczas zajęć będą omawiane: drewniane budownictwo i jego zdobnictwo, wyposażenie domu mieszkalnego, kowalstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, tkactwo i haft, ludowa rzeźba, strój ludowy, pisankarstwo, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa oraz etnodizajn.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)