Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-2APA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przekazy audiowizualne traktowane będą jako dyskursy i rozważane, po pierwsze w kategoriach nieprzypadkowo (intencjonalnie) tworzonych tekstów kultury powstających w pewnych kontekstach i będących nośnikami różnych znaczeń, po drugie jako przekazy poddające się, a nierzadko wręcz domagające się refleksji i analizy naukowej z wykorzystaniem konkretnych narzędzi teoretyczno-analitycznych, a nie jedynie interpretacji opartej na potocznym sposobie myślenia.

Oczywiście, bliska będzie nam konstatacja wyrażana w ramach studiów kulturowych (cultural studies), iż nie istnieje jedna poprawna interpretacja przekazu audiowizualnego, ale nie oznacza to, że wszystkie interpretacje czy analizy są równoprawne.

Podstawowym celem konwersatoriów jest wyposażenie uczestniczek i uczestników kursu w wiedzę teoretyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające samodzielną analizę niektórych przekazów audiowizualnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-2APA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przekazy audiowizualne traktowane będą jako dyskursy i rozważane, po pierwsze w kategoriach nieprzypadkowo (intencjonalnie) tworzonych tekstów kultury powstających w pewnych kontekstach i będących nośnikami różnych znaczeń, po drugie jako przekazy poddające się, a nierzadko wręcz domagające się refleksji i analizy naukowej z wykorzystaniem konkretnych narzędzi teoretyczno-analitycznych, a nie jedynie interpretacji opartej na potocznym sposobie myślenia.

Oczywiście, bliska będzie nam konstatacja wyrażana w ramach studiów kulturowych (cultural studies), iż nie istnieje jedna poprawna interpretacja przekazu audiowizualnego, ale nie oznacza to, że wszystkie interpretacje czy analizy są równoprawne.

Podstawowym celem konwersatoriów jest wyposażenie uczestniczek i uczestników kursu w wiedzę teoretyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające samodzielną analizę niektórych przekazów audiowizualnych.

Strona przedmiotu
430-KS1-1AKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing jest przedsięwzięciem utylitarnym, którego podstawowym celem jest optymalizacja konsumpcji, ale stanowi także narzędzie przekazu kulturowego. Przyjrzymy się reklamie jako szczególnemu rodzajowi praktyki kulturowej, w której znajdują odzwierciedlenie wartości, normy, idee, symbole i dyskursy charakterystyczne dla określonego kręgu kulturowego, czy poszczególnych kultur. Z drugiej strony reklama przyczynia się do zmiany postaw ludzi i ich zachowań, a zatem także przemiany kultury. Interesować nas będzie treść reklam, ewolucja strategii reklamowych w kontekście przemian społeczno-kulturowych po drugiej wojnie światowej. Kolejnym celem wykładów jest pokazanie w jaki sposób wiedza z obszaru antropologii kultury (i nauk pokrewnych) jest wykorzystywana w działaniach marketingowych – będą nas zajmowały głównie takie kategorie, jak: płeć kulturowa, kobiecość, męskość, seksualność, ciało. Ponadto przyjrzymy się strategiom marketingowym wykorzystywanym w reklamach przedmiotów.

Strona przedmiotu
520-KS1-1AKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturowymi uwarunkowaniami marketingu. Chodzi o pokazanie sprzężenia zwrotnego między reklamą i kulturą, które tworzą przekazy reklamowe artykułujące wartości i wzorce określonego kręgu kulturowego, a jednocześnie promująca wybrane idee reklama, wpływająca tym samym na ewolucję postaw i transformację samej kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-1JWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem zajęć jest wyrobienie w studencie poczucia odpowiedzialności za stosowane wypowiedziach (nie tylko medialnych) słowa oraz świadomości wpływu języka na odbiór tworzonych komunikatów. Zajęcia mają służyć wykształceniu w studencie umiejętności oceny tekstu mówionego i pisanego pod względem poprawności językowej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1JWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2KME brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami komunikacji z zastosowaniem nowych mediów. Treści przedmiotu prezentowane na wykładach obejmują zagadnienia wpływu technologii na kulturę, przegląd teorii dotyczących mediów i komunikacji ze szczególnym rozróżnieniem starych i nowe mediów, problematykę hybrydyzacji i zaniku gatunków w nowych mediach, problematykę definicji, klasyfikacji, teorii i języka nowych mediów oraz wpływu nowych mediów na współczesną kulturę. Omówione są zjawiska dotyczące współczesnych mediów takie jak konwergencja, remediacja, cyberprzestrzeń, cyberkultura, wirtualność, hipertekstualność, remiks, autoprezentacja w nowych mediach, a także społeczno-komunikacyjne aspekty nowych mediów.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KME brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2KMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza dyfuzyjnego.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Analizy osadzone będą na podstawach teorii interakcjonizmu symbolicznego. Podkreślona zostanie kwestia budowania znaczeń - zarówno w warstwie semiotycznej jak i aksjologicznej - w warunkach

intensywnej dyfuzji kulturowej.

W ramach zajęć ze studentami realizowane są następujące cele:

- Zapoznanie z głównymi obszarami autodefiniowania się ludzi w wymiarze tożsamości kulturowej

- Przedstawienie kontinuum relacji międzykulturowych

- Wskazanie na rolę tożsamości społeczno-kulturowej w komunikacji

- Zaprezentowanie istoty relatywizmu kulturowego i przyjmowania perspektywy Innego

- Uwrażliwianie na redukcję stereotypów kulturowych w komunikacji

Strona przedmiotu
520-KS1-2KMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LKC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują podstawowe pojęcia związane z kulturą cyfrową, rozwój jej technologii i usług, a także społeczne, kulturowe i edukacyjne konsekwencje zastosowań technologii cyfrowych. Przedstawione problemy rozpatrywane są w perspektywie teoretycznej (literatura przedmiotu), ale również przez prezentacje konkretnych rozwiązań i oprogramowania i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Student w efekcie tych zajęć uzyskuje kompetencje nie tylko praktyczne z zakresu stosowania najnowszych technologii cyfrowych, ale rozumie kulturowe, społeczne i edukacyjne konteksty ich użycia.

Strona przedmiotu
520-KS1-1LKC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-2MWP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą systemu medialnego we współczesnej Polsce oraz przemian owego systemu w XX i XXI wieku. Wykłady zapoznają studentki i studentów z funkcjonowaniem rynków: prasowego, radiowego, telewizyjnego i nowych mediów w Polsce na tle innych krajów (zwłaszcza europejskich). Zajęcia mają również na celu przekazanie informacji na temat powiązania mediów z instytucjami władzy oraz przedstawienie w zarysie regulacji ustawowych dotyczących funkcjonowania mediów w Polsce. Celem przedmiotu jest także scharakteryzowanie najważniejszych czynników społeczno-kulturowego i ekonomicznego funkcjonowania mediów.

Strona przedmiotu
520-KS1-2MWP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-3MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami autoprezentacji oraz praktycznym wykorzystaniem tych metod w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3MAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przede wszystkim analiza językowych i pozajęzykowych mechanizmów (auto)promocji we współczesnej kulturze w kontekście zjawiska autoprezentacji.

Strona przedmiotu
430-KS1-2MWR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje psychologiczne aspekty odbioru muzyki, klasyfikacje sposobów słuchania muzyki, podział typów ludzkich ze względu na odbiór muzyki, psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej oraz pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki, zagadnienia związane z percepcją w sztuce audiowizualnej, specyfikę ilustracji muzycznej w filmie i programach TV, podstawowe teorie i badania dotyczące wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie, funkcje muzyki i potrzeby odbiorców wobec muzyki, działanie muzyki na zachowania konsumenckie, obszary działania muzyki w środowisku konsumenckim, tożsamość dźwiękową marki, sound branding i audiologo, problemy praw autorskich i muzyki bez opłat. Wykład podsumowuje analiza briefu reklamowego z uwzględnieniem wymagań co do przygotowania muzyki na potrzeby reklamy.

Strona przedmiotu
520-KS1-2MWR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1PAM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia mediów jest związana z jednej strony z antropologią nowoczesnych społeczeństw, a z drugiej powiązana jest z przełomem jakim dokonał się w badaniach komunikacji medialnej za sprawą badaczy skupionych w ośrodku studiów kulturowych (cultural studies) w Birmingham. Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący teorii mediów, perspektyw analizy przekazów medialnych oraz wybranych zjawisk związanych z mediami w kulturze współczesnej. Kurs ma na celu uświadomienie studentkom i studentom symbolicznej konstrukcji rzeczywistości oraz roli mediów w reprodukcji kultury i formowaniu tożsamości zbiorowej. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie uczestniczek i uczestników kursu z różnymi praktykami użytkowania mediów i przypisywania im znaczeń.

Strona przedmiotu
430-KS1-1PMA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące klienta i podejmowania przez niego decyzji zakupowych, zagadnienia dotyczące strategii konkurowania oraz przeprowadzona zostanie analiza czterech podstawowych elementów marketingu-mix, czyli produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

Strona przedmiotu
520-KS1-1PMA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące klienta i podejmowania przez niego decyzji zakupowych, zagadnienia dotyczące strategii konkurowania oraz przeprowadzona zostanie analiza czterech podstawowych elementów marketingu-mix, czyli produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

Strona przedmiotu
430-KS1-3PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny, formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie umiejętności tworzenia tekstów różnorodnych pod względem stylistycznym. Rozwijanie praktycznej umiejętności analizowania określonych form wypowiedz pisemnej oraz planowania i konstruowania tekstu, przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu, ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny, formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie

umiejętności tworzenia tekstów różnorodnych pod względem stylistycznym. Rozwijanie praktycznej umiejętności analizowania określonych

form wypowiedz pisemnej oraz planowania i konstruowania tekstu, przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu,

ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Strona przedmiotu
430-KS1-2PST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny oraz kształcenie umiejętności tworzenia tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym.

Strona przedmiotu
520-KS1-2PST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem funkcjonalnym polszczyzny oraz kształcenie umiejętności

tworzenia tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym.

Strona przedmiotu
430-KS1-3PPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prasowego.

Strona przedmiotu
520-KS1-3PPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prasowego.

Strona przedmiotu
430-KS1-2PBM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)