Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-1AKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing jest przedsięwzięciem utylitarnym, którego podstawowym celem jest optymalizacja konsumpcji, ale stanowi także narzędzie przekazu kulturowego. Przyjrzymy się reklamie jako szczególnemu rodzajowi praktyki kulturowej, w której znajdują odzwierciedlenie wartości, normy, idee, symbole i dyskursy charakterystyczne dla określonego kręgu kulturowego, czy poszczególnych kultur. Z drugiej strony reklama przyczynia się do zmiany postaw ludzi i ich zachowań, a zatem także przemiany kultury. Interesować nas będzie treść reklam, ewolucja strategii reklamowych w kontekście przemian społeczno-kulturowych po drugiej wojnie światowej. Kolejnym celem wykładów jest pokazanie w jaki sposób wiedza z obszaru antropologii kultury (i nauk pokrewnych) jest wykorzystywana w działaniach marketingowych – będą nas zajmowały głównie takie kategorie, jak: płeć kulturowa, kobiecość, męskość, seksualność, ciało. Ponadto przyjrzymy się strategiom marketingowym wykorzystywanym w reklamach przedmiotów.

Strona przedmiotu
520-KS1-1AKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturowymi uwarunkowaniami marketingu. Chodzi o pokazanie sprzężenia zwrotnego między reklamą i kulturą, które tworzą przekazy reklamowe artykułujące wartości i wzorce określonego kręgu kulturowego, a jednocześnie promująca wybrane idee reklama, wpływająca tym samym na ewolucję postaw i transformację samej kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON17 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON17 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON7 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON37 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom politycznych i społecznych okoliczności istotnych przemian kulturowych w dziejach kultury europejskiej, zwłaszcza w sferze sztuk wizualnych. Studiując ikoniczne dzieła plastyczne różnych epok: od Grecji klasycznej, przez zachodnio-europejskie i Bizantyjskie średniowiecze, Renesans, po współczesność, studenci nie tylko poznają szereg ważnych dla dziejów europejskich sztuk plastycznych faktów, ale uczyć się też będą tego, jak przeprowadzić analizę wizualną dzieła sztuki z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu, technik jego wykonania, jak też znaczenia prezentowanej przez dzieło treści.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON37 brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON39 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia refleksję nad kulturowym funkcjonowaniem nowych mediów, uwzględniając jej filozoficzne przesłanki, pytania oraz najważniejsze sploty teorii i praktyki. Ćwiczenia stawiają sobie za cel uchwycenie przeobrażeń współczesnej cywilizacji, procesów modernizacyjnych zorientowanych na kulturę, filozofię w nawiązaniu do epistemologicznych i etycznych zagadnień, z jakimi mierzy się człowiek

Strona przedmiotu
520-KS1-1KON39 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1HKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Strona przedmiotu
520-KS1-1HKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i zajęć jest przedstawienie wybranych problemów sztuki europejskiej od starożytności do współczesności. Głównym założeniem wykładów i ćwiczeń jest prezentacja sztuki jako podłoża współczesnych mediów obrazowych - zgodnie z założeniem m.in. Lva Manovicha - w kontekście teorii sztuki i teorii kultury. Dziedzina sztuki jest tu prezentowana w perspektywie kulturoznawczej – jako świadectwo przeobrażeń kultury z ukazaniem jej funkcji kulturowych.

Strona przedmiotu
520-KS1-1HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zjawisk sztuki europejskiej epoki starożytnej, wieków średnich i ery nowożytnej. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia poświęcone wybranym problemom w sztuce dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Wszystkie wykłady są ilustrowane slajdami.

Zajęcia są poświęcone analizie kluczowych problemów sztuki XIX i XX w. Wszystkie zajęcia są ilustrowane przeźroczami.

Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1LEKF brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (studia, język a kultura, problemy kultury popularnej, instytucje kultury, muzyka, teatr). Ubieganie się o pracę: sytuacja na rynku pracy, rozmowa kwalifikacyjna, trendy i perspektywy dla kierunku kulturoznawstwo.

Strona przedmiotu
520-KS1-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (studia, język a kultura, problemy kultury popularnej, instytucje kultury, muzyka, teatr). Ubieganie się o pracę: sytuacja na rynku pracy, rozmowa kwalifikacyjna, trendy i perspektywy dla kierunku kulturoznawstwo.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie formułowania opinii o wytworach kultury i przygotowanie do wystąpień ustnych. Istotnym elementem zajęć jest komunikacja międzykulturowa, a także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu kultury państw obszaru niemieckojęzycznego.

Strona przedmiotu
520-KS1-1LEKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat j. rosyjskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem rosyjskim

w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza przygotowanie do wystąpień ustnych, w tym prezentacji multimedialnych.

Kultura państw danego obszaru językowego (studia, moda, gust estetyczny, kultura popularna, instytucje kultury, miasto jako centrum kultury, zabytkowe miasta).

Ubieganie się o pracę: animator kultury / etnograf - CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.

Strona przedmiotu
520-KS1-1LEKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1JWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem zajęć jest wyrobienie w studencie poczucia odpowiedzialności za stosowane wypowiedziach (nie tylko medialnych) słowa oraz świadomości wpływu języka na odbiór tworzonych komunikatów. Zajęcia mają służyć wykształceniu w studencie umiejętności oceny tekstu mówionego i pisanego pod względem poprawności językowej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1JWM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z "kuchnią" praktyków reklamy i public relations związaną z kreowaniem warstwy wizualnej w komunikacji marketingowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystywaniem obrazów w komunikacji marketingowej, ze sposobami "ożywiania" martwych masowo wytwarzanych produktów w celach marketingowych, percepcją form i barw i kodowanych w nich treści przez różnych odbiorców.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-1KON14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)